Τι είναι ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος;

Τι είναι ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος;

product-life-cycle

Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες έχουν συγκεκριμένους κύκλους ζωής. Ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος ορίζεται ως η περίοδος από την εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά μέχρι την τελική απόσυρσή του και είναι χωρισμένη σε φάσεις.
 Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο το προϊόν συμπεριφέρεται στην αγορά όπως π.χ. οι πωλήσεις του και τα έσοδα της επιχείρησης που το εισήγαγε στην αγορά. Δεδομένου ότι η αύξηση των κερδών είναι ο κυριότερος στόχος μιας επιχείρησης που εισάγει ένα προϊόν σε μια αγορά, η διαχείριση του κύκλου ζωής ενός προϊόντος είναι πολύ σημαντική.
Αναλυτικότερα, ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος (product life cycle) μπορεί να χωριστεί σε 4 στάδια:
1. Εισαγωγικό στάδιο (Introduction Stage): το αρχικό και πιο δαπανηρό μέρος για την επιχείρηση, ακόμα και αν το αγαθό προβλέπει αυξημένη κερδοφορία στο μέλλον.
2. Στάδιο ανάπτυξης (Growth Stage): η φάση της αύξησης των πωλήσεων και εσόδων.
3. Στάδιο ωρίμανσης (Maturity Stage): η εδραίωση του προϊόντος στην αγορά, αλλά και η φάση αυξημένου ανταγωνισμού και απαιτήσεων
4. Στάδιο παρακμής (Decline Stage): η περίοδος μείωσης πωλήσεων
Ο κύκλος ζωής προϊόντων είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα και χρήσιμα εργαλεία στη στρατηγική μάρκετινγκ της σύγχρονης επιχείρησης, αλλά και σημαντικό εργαλείο για προβλέψεις και σύναψη business plan.

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Αλέξανδρος Απέργης

Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΔΑ με κατεύθυνση Management, συνιδρυτής του Business Review Greece και της Blue Rocket Content Agency και συμπαρουσιαστής του BusinessTalks Podcast. Διαθέτει εμπειρία στο social media management, το SEO και τη δημιουργία online περιεχομένου. Τον ενδιαφέρει να παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις στον κόσμο της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων, καθώς και να αποκτά συνεχώς νέες γνώσεις.