Οι ελληνικές εταιρείες με γυναίκες επικεφαλής παρουσιάζουν μεγαλύτερη κερδοφορία

Οι ελληνικές εταιρείες με γυναίκες επικεφαλής παρουσιάζουν μεγαλύτερη κερδοφορία

1

Οι γυναίκες – ηγέτες που κρατούν το τιμόνι ελληνικών επιχειρήσεων παρά το γεγονός ότι δεν έχουν πάντα τις ίδιες ευκαιρίες με τους άνδρες συναδέλφους τους καταφέρνουν τελικά και φτάνουν στην κορυφή. Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε για 7η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group για τη «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα».
Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των βασικών χαρακτηριστικών που διακρίνουν τις γυναίκες επιχειρηματίες – ανώτατα στελέχη, τα οποία τις οδήγησαν στην κορυφή της ιεραρχίας, αλλά και η αποτύπωση των κινήτρων που οδήγησε τις γυναίκες να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα και την καριέρα σε ανώτατο επίπεδο, καθώς και οι παράγοντες που συνέβαλαν στην επαγγελματική τους καταξίωση, όπως και τα εμπόδια που αντιμετώπισαν στη διάρκεια της επαγγελματικής τους εξέλιξης.
Σύμφωνα με την έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε στις 1.100 μεγαλύτερες εταιρείες που διευθύνονται από γυναίκες και βάσει του κύκλου εργασιών (2016- 2017) περιλαμβάνονται μεταξύ των 500 κορυφαίων εταιρειών, οι 8 στις 10 γυναίκες – ανώτατα στελέχη έχουν μετοχική σχέση με την εταιρεία που διευθύνουν, μόλις για το 4% οι ετήσιες απολαβές ξεπερνούν τα 150.000 ευρώ, ενώ το 97% διευθύνει εταιρείες με λιγότερους από 250 εργαζομένους.
Στο ερώτημα σχετικά με το πόσες ώρες οι γυναίκες – ανώτατα στελέχη απασχολούνται κατά μέσο όρο ημερησίως στην εταιρεία τους, διαπιστώθηκε ότι η μεγάλη πλειονότητα εργάζεται πέραν του καθιερωμένου οκταώρου, ενώ το 35% παραμένει στο γραφείο παραπάνω από 10 ώρες.
Χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις το 4% εργάζεται λιγότερες από 8 ώρες. Το εύρημα αυτό έχει άμεση σχέση με το γεγονός ότι η επιμονή και η εργατικότητα των γυναικών κατέλαβαν ποσοστό 55% των απαντήσεων στην ερώτηση που αφορά τα κυριότερα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις γυναίκες – ανώτατα στελέχη
Βασικό χαρακτηριστικό της γυναικείας παρουσίας στο τιμόνι των επιχειρήσεων είναι ότι αυτή εντοπίζεται κυρίως σε εταιρείες μικρότερου μεγέθους. Έτσι, καταγράφονται γυναίκες στην κορυφή στο 26% του συνόλου των πολύ μικρών εταιρειών (με κύκλο εργασιών 50 εκατ. ευρώ) το ποσοστό των γυναικών που διοικούν περιορίζεται σε 13%.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι εταιρείες με γυναίκες επικεφαλής παρουσίασαν πολύ καλύτερες επιδόσεις κερδοφορίας σε σύγκριση με το σύνολο των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το 2016 πέτυχαν ένα περιθώριο μεικτού κέρδους 28,1%, έναντι αντίστοιχου δείκτη 23,6% του συνόλου των εταιρειών και περιθώριο καθαρού κέρδους 4,7% έναντι αντίστοιχου 2,8% για το σύνολο των επιχειρήσεων.
Πηγή: cnn.gr

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας