Οι περιοχές που σπάει ρεκόρ η Airbnb – Η εξέλιξη μέσα σε 8 χρόνια

Οι περιοχές που σπάει ρεκόρ η Airbnb – Η εξέλιξη μέσα σε 8 χρόνια

????????????????????????????????????

Με ταχείς ρυθμούς αναπτύσσονται στην Ελλάδα οι δραστηριότητες στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων να αποτελεί την πιο αναπτυγμένη από όλες τις δραστηριότητες. Αυτό υποστηρίζει η έρευνα με τίτλο «Εξελίξεις στη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στην Ελλάδα», που περιλαμβάνεται στην τελευταία τετραμηνιαία έκδοση του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) «Οικονομικές Εξελίξεις».
Σύμφωνα με την έρευνα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας διαμοιρασμού και αντίστοιχων ηλεκτρονικών πλατφορμών και εφαρμογών έπαιξαν «η εξέλιξη της τεχνολογίας και τα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, η άνοδος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η αυξανόμενη πρόσβαση των Ελλήνων στο διαδίκτυο». Πέρα από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, στην Ελλάδα, «έχουν δημιουργηθεί εταιρείες που διαχειρίζονται για λογαριασμό του ιδιοκτήτη τα ακίνητα που μισθώνει μέσω κάποιας πλατφόρμας».
Στην έρευνα καταγράφεται η εξέλιξη του συνολικού αριθμού καταλυμάτων, ενεργών και μη, που βρίσκονταν αναρτημένα στην πλατφόρμα Airbnb. Ως αφετηριακό έτος ορίζεται το 2010 όπου μόλις 132 ακίνητα στην επικράτεια ήταν αναρτημένα στη δημοφιλή πλατφόρμα. Από αυτά τα 54 ήταν στην Αττική, τα 21 στην Κρήτη και τα 15 στο Νότιο Αιγαίο. Μόλις δυο ακίνητα βρίσκονταν στην Ήπειρο και από ένα στην Θεσσαλία και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το 2010 κανένα ούτε ένα ακίνητο δεν ήταν διαθέσιμο προς βραχυχρόνια μίσθωση σε ολόκληρη την Δυτική Μακεδονία.
Το 2018 περισσότερα από 126.000 καταλύματα είχαν διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση, υποστηρίζει η έρευνα «διαμορφώνοντας νέες συνθήκες στην αγορά με πολλαπλές επιδράσεις». Συγκεκριμένα, στην Αττική, η οποία κατέχει τη μερίδα του λέοντος, με το 23.9% των διαθέσιμων ακινήτων να εντοπίζεται εκεί, τα 54 διαθέσιμα ακίνητα το 2010, έγιναν 255 το 2011, 641 το 2012, 1.254 το 2013, 2.752 το 2014, 6.721 το 2015, 14.221 το 2016, 23.440 το 2017 για να αγγίζει τα 30.184 ακίνητα το 2018.
Ακολουθούν το Νότιο Αιγαίο, με 25.730 ακίνητα να βρίσκονται διαθέσιμα το 2018 και η Κρήτη με 21.811. Στις δυο αυτές περιφέρειες συγκεντρώνεται το 20,4% και 17,3% αντίστοιχα. Σε αυτές τις τρεις περιφέρειες συγκεντρώνεται το 61,6% των ακινήτων.

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας