Η νομιμοποίηση της Μαριχουάνας αυξάνει την καινοτομία!

Η νομιμοποίηση της Μαριχουάνας αυξάνει την καινοτομία!

lShxPT-678x344

Πώς επηρεάζουν οι κυβερνητικές πολιτικές την καινοτομία; Η έρευνα δείχνει μια εκπληκτική σχέση: Σε μια μελέτη όλων των αμερικανικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που υποβλήθηκαν από το 1990 έως το 2007 διαπιστώθηκε ότι οι πολιτείες που εφάρμοσαν δύο συγκεκριμένες πολιτικές – τη νομιμοποίηση της μαριχουάνας για ιατρικούς σκοπούς και την αναγνώριση των πολιτικών γάμων για άτομα του ιδίου φύλου – εν συνεχεία σημείωσαν σημαντική αύξηση της καινοτομίας τους όπως μετρήθηκε από τον αριθμό των νέων ευρεσιτεχνιών που χορηγήθηκαν.

Οι ερευνητές έλεγξαν ένα ευρύ φάσμα μεταβλητών και υποδεικνύουν ότι υπάρχει σχέση αιτιατού: «Οι πολιτικές κοινωνικής απελευθέρωσης σε κρατικό επίπεδο επηρεάζουν σημαντικά τα τοπικά ποσοστά καινοτομίας». Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτές οι πολιτικές ενεργοποιούν πιο ποικίλες συνεργασίες, οι οποίες στη συνέχεια παράγουν εφευρέσεις με περισσότερη καινοτομία και αντίκτυπο στην αγορά.

Οι ερευνητές προτείνουν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, που επιθυμούν να τονώσουν την καινοτομία στην περιοχή τους, να εξετάσουν την κοινωνική πολιτική όπως τα οικονομικά κίνητρα. Και στα στελέχη που σκέφτονται πού να ιδρύσουν τις επιχειρήσεις τους να εξετάσουν τους κοινωνικούς κανονισμούς όπως και τους επιχειρηματικούς κανονισμούς.
Πηγή: Harvard Business Review

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας