Ποιο είναι το προφίλ και τι θέλουν οι επενδυτές για να εμπιστευθούν την Ελλάδα

Ποιο είναι το προφίλ και τι θέλουν οι επενδυτές για να εμπιστευθούν την Ελλάδα

INVESTING

Πέρυσι οι καθαρές εισροές δεκατριών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) στην Ελλάδα άγγιξαν τα 3,6 δισ. ευρώ, το 20% εκ των οποίων συνδέεται με το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Την ίδια στιγμή, χώρες παρόμοιου μεγέθους και πληθυσμού, όπως η Πορτογαλία, προσέλκυσε 74 άμεσες ξένες επενδύσεις, 205 η Ιρλανδία, 56 η Δανία, 194 η Φινλανδία, 119 η Σερβία και 65 η Τσεχία.
Σημαντική είναι και η υστέρηση της Ελλάδας σε όρους Ακαθάριστου Σχηματισμού Παγίου Κεφαλαίου (ΑΣΠΚ), με το ΑΣΠΚ ως ποσοστό του ΑΕΠ να αγγίζει το 13,1%, -το 2007 άγγιζε το 27,1%-, όταν στην Πορτογαλία και στην Ιταλία είναι 18%, στο 22% στην Ισπανία και στο 21,1% στο σύνολο της Ε.Ε. (στοιχεία Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2018).
Το πρώτο ερώτημα λοιπόν είναι αν η Ελλάδα μπορεί να αναστρέψει αυτή την εικόνα και να προσελκύσει επενδύσεις. Και το δεύτερο και ποιο κρίσιμο, τι είδους επενδύσεις μπορεί να προσελκύσει. Σύμφωνα με έρευνα της ΕΥ Ελλάδος, 7 στους 10 επενδυτές εμφανίζονται πρόθυμοι υπό προϋποθέσεις να επενδύσουν στην Ελλάδα. Ωστόσο, μόλις το 50% των ερωτηθέντων κρίνουν ότι η χώρα ακολουθεί μια πολιτική ελκυστικότητας που προσελκύει τους διεθνείς επενδυτές.
Επενδύσεις μεν, χαμηλής αξίας δε
Το 30% των επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι εξετάζουν σχέδια επενδύσεων στη χώρα τον επόμενο χρόνο, προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από τις επιχειρήσεις που είναι ήδη εγκατεστημένες στην Ελλάδα –σ.σ. μεταξύ όσων δεν έχουν παρουσία στη χώρα το ποσοστό περιορίζεται στο 4%. Πού όμως θέλουν να επενδύσουν;
Η δημοφιλέστερη απάντηση με διαφορά (40%) ήταν η δημιουργία γραφείου πωλήσεων ή μάρκετινγκ (περιλαμβανομένων των franchise). Ακολουθούν οι δραστηριότητες logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας (19%) και back office (13%). Παρόμοια εικόνα, άλλωστε, αν και με ελαφρώς χαμηλότερα ποσοστά, καταγράφεται και για το σύνολο της Ευρώπης (30%), το Ηνωμένο Βασίλειο (26%) την Πορτογαλία (32%), αλλά και την Ολλανδία (33%).
Ωστόσο, είναι ανησυχητική η μικρή συμμετοχή μεταξύ των επενδυτικών σχεδίων δραστηριοτήτων έντασης κεφαλαίου και υψηλής τεχνολογίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις το 9% των ερωτηθέντων συμπεριλαμβάνουν τη βιομηχανία στα επενδυτικά τους σχέδια για την Ελλάδα, έναντι 26% για το σύνολο της Ευρώπης και 29% για την Πορτογαλία, τη στιγμή που, μεταξύ των άμεσων ξένων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ευρώπη το 2018, η βιομηχανία αντιπροσωπεύει το 29%.
Ανησυχητικό είναι, επίσης, το σχετικά χαμηλό ποσοστό, μόλις 8%, συμμετοχής των σχεδίων για επενδύσεις σε έρευνα & ανάπτυξη (R&D), σε σύγκριση με 11% στην Ευρώπη, 12% στην Πορτογαλία και 15% στην Ολλανδία. Ενώ μόνο το 1% των ερωτώμενων εξετάζουν τη δημιουργία κεντρικών γραφείων στην Ελλάδα, έναντι 7% στο σύνολο της Ευρώπης, καθώς και στην, εξίσου απομακρυσμένη με την Ελλάδα από το κέντρο της Ευρώπης, Πορτογαλία, αλλά και 5% στο Ηνωμένο Βασίλειο που ετοιμάζεται να αποχωρίσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Γιατί ο Τουρισμός αποτελεί… πρόβλημα
Ένα ακόμη στοιχείο που προκαλεί ανησυχία, πέρα από το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν είναι επενδυτικός προορισμός για όσους δεν έχουν παρουσία στη χώρα, είναι ότι ο τουρισμός, για 7 στους 10 ερωτηθέντες (ποσοστό 69%), είναι ο τομέας όπου εκτιμούν ότι θα βασισθεί η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας κατά τα επόμενα χρόνια.
Γιατί αυτό είναι πρόβλημα; Γιατί η εξάρτηση της οικονομίας, σε αυτόν τον βαθμό, από έναν μόνο τομέα είναι επικίνδυνη, ιδιαίτερα όταν αυτός είναι εξαιρετικά ευαίσθητος σε πιθανές αρνητικές εξελίξεις σε γεωπολιτικό επίπεδο ή σε φυσικές και οικολογικές καταστροφές, αναφέρει στην έρευνα της η EY.
Επίσης το δεύτερο ανησυχητικό από αυτή την απάντηση είναι η ιεράρχηση αυτή καταδεικνύει και τις εδραιωμένες αντιλήψεις των επενδυτών για τα όρια των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία. Τομείς όπως τα logistics (22% συνολικά και 8% ως πρώτη επιλογή), η ενέργεια (18% και 6%), το real estate (18% και 5%), η φαρμακοβιομηχανία (5% – μόνο ως δεύτερη επιλογή) κα η αγροτική οικονομία (1% και στα δυο) συγκεντρώνουν συγκριτικά λίγες προτιμήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τομείς στους οποίους η χώρα δεν έχει ενδεχομένως καταγράψει μέχρι σήμερα σημαντικές επιδόσεις, όπως είναι οι τομείς της τεχνολογίας πληροφορικής & επικοινωνιών, που αναφέρεται από το 18% των ερωτώμενων (8% πρώτη επιλογή), και της καθαρής τεχνολογίας με μόλις 2%, οι οποίοι αποτελούν τις δυο βασικές επιλογές για την Ευρώπη με 39%20 και 25% των προτιμήσεων αντίστοιχα.
Πού υπερτερεί και πού υστερεί η Ελλάδα
Κορυφαίο πλεονέκτημα της χώρας αναδεικνύεται η ποιότητα ζωής (περιβάλλον, δυνατότητες αναψυχής, πολιτισμός), με το 83% να θεωρούν τη χώρα ελκυστική με βάση το κριτήριο αυτό. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσοστό για την Ελλάδα συμπίπτει με εκείνο του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ χώρες, όπως η Ολλανδία (88%) και η Πορτογαλία (90%), αξιολογούνται επίσης πολύ θετικά. Στα θετικά της χώρας συγκαταλέγονται το επίπεδο των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (70%), και οι υποδομές τηλεπικοινωνιών (67%). Ποσοστά όμως που υστερούν έναντι της Πορτογαλίας, της Ολλανδίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασίλειου. Σε χαμηλά επίπεδα, όχι όμως κάτω από τη βάση του 50%, η επιχειρηματική κουλτούρα και επιχειρηματικότητα, η εγχώρια αγορά, και η δυνατότητα ενίσχυσης της παραγωγικότητας της επιχείρησης στην Ελλάδα.
Αρνητική βαθμολογία παίρνει η Ελλάδα στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση (29% τη θεωρούν ελκυστική, έναντι 61% που τη θεωρούν λίγο έως καθόλου ελκυστική), το γραφειοκρατικό και διοικητικό περιβάλλον (27% έναντι 67%), και η φορολογία των επιχειρήσεων (20% έναντι 64%). Το γραφειοκρατικό και διοικητικό περιβάλλον συγκέντρωσε τις περισσότερες αρνητικές απαντήσεις του συνόλου του δείγματος (67%).
Συνολικά το 57% όσων συμμετείχαν στην έρευνα δεν θεωρούν τη χώρα ελκυστική ως προς το πλαίσιο στήριξης της επιχειρηματικότητας, με το ποσοστό των αρνητικών απόψεων μεταξύ όσων έχουν παρουσία στην Ελλάδα να είναι ακόμη υψηλότερο (63%), ενώ ένα υψηλό ποσοστό (27%) όσων δεν δραστηριοποιούνται στη χώρα δεν έχουν άποψη για το θέμα.
Πηγή: Capital.gr

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας