Η αύξηση του τουρισμού περιόρισε το έλλειμμα της Ελλάδας

Η αύξηση του τουρισμού περιόρισε το έλλειμμα της Ελλάδας

athens-2476281_1280

Οι τουριστικές εισπράξεις αυξήθηκαν το 2019 κατά 2,06 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2018.
Το 2019 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά το ήμισυ σε σχέση με το 2018 και διαμορφώθηκε σε 2,57 δισ. ευρώ, από 5,2 δισ. ευρώ το 2018.
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τουριστικών εισπράξεων το 2019 κατά 2,06 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2018 και σε δεύτερο βαθμό στην αύξηση των εσόδων από τη ναυτιλία, που ήταν κατά 673 εκατ. ευρώ αυξημένα σε σχέση με το 2018.
Οι εξελίξεις αυτές υπεραντιστάθμισαν τη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, το οποίο ανήλθε στα 22,8 δισ. ευρώ, από 22,4 δισ. ευρώ το 2018, λόγω της διεύρυνσης του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα. Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν (4,5% σε τρέχουσες και 4,9% σε σταθερές τιμές) το 2019 με ταχύτερο ρυθμό από τις αντίστοιχες εισαγωγές (3,7% τόσο σε τρέχουσες όσο και σε σταθερές τιμές). Ωστόσο, οι συνολικές εξαγωγές και εισαγωγές παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, λόγω της μείωσης των εξαγωγών και των εισαγωγών καυσίμων.
«Ανάσα» από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και μεταφορές
Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ αύξηση παρουσίασε το έλλειμμα του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών. Οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες ανήλθαν σε 18,1 δισ. ευρώ από 16 δισ. ευρώ το 2018 (+12,8%) και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 4,1%.
Οι εισπράξεις από μεταφορές, κυρίως θαλάσσιες, αυξήθηκαν κατά 3% και ανήλθαν σε 17,3 δισ. ευρώ, από 16,6 δισ. ευρώ το 2018.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων περιορίστηκε λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, αντισταθμίζοντας τη μείωση του πλεονάσματος στα λοιπά εισοδήματα.
Τέλος, το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος το 2018, κατόπιν της αύξησης των καθαρών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης που συνδέεται με την επιστροφή, από τον ESM, των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα (SMP/ANFA) το Μάιο και, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, το Δεκέμβριο του 2019.
 
Πηγή : insider.gr

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας