6 λάθη ηγεσίας κατά τη διαχείριση της ομάδας στην εξ αποστάσεως εργασία και πως αντιμετωπίζονται

6 λάθη ηγεσίας κατά τη διαχείριση της ομάδας στην εξ αποστάσεως εργασία και πως αντιμετωπίζονται

Tired young businessman working at home using lap top and looking Anxious

Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορονοϊού έφεραν στο προσκήνιο την εξ αποστάσεως εργασία ή αλλιώς απομακρυσμένη εργασία. Αν και για πολλές εταιρείες και ομάδες αυτή η μορφή εργασίας είναι γνωστή εδώ και αρκετά χρόνια, πλέον καλούνται όλες να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα.
Αυτή η νέα πραγματικότητα είναι μια σπουδαία ευκαιρία για την εξοικείωση με τη συγκεκριμένη μορφή εργασίας. Αυτό γιατί η απομακρυσμένη εργασία μπορεί να γίνει άκρως αποτελεσματική. Διατηρεί τους εργαζομένους αφοσιωμένους και παραγωγικούς. Για μια εταιρεία αυτό σημαίνει καλύτερες επιδόσεις, χαμηλότερος κύκλος εργασιών και ικανότητα προσέλκυσης κορυφαίων ταλέντων.
Φυσικά, αυτά τα οφέλη είναι δυνατά μόνο εάν υπάρχει σωστή διαχείριση της ομάδας από μακριά. Για να γίνει αυτό είναι αναγκαίο να αποφευχθούν κάποια συνηθισμένα και βασικά λάθη όπως τα παρακάτω.
1. Το ωράριο και οι συνθήκες εργασίας παραμένουν άκαμπτες
Η απομακρυσμένη εργασία έχει κάποια θετικά και αυτά είναι η μεγαλύτερη ευελιξία στο ωράριο και ελευθερία στις συνθήκες εργασίας από τα μέλη της ομάδας. Η προσπάθεια περιορισμού αυτών των πλεονεκτημάτων μέσω της τήρησης των παραδοσιακών ωραρίων ή και κανόνων ντυσίματος στερεί από τα μέλη της ομάδας τα πλεονεκτήματα και δημιουργεί αίσθημα δυσαρέσκειας.
Όλοι έχουμε διαφορετικούς χρόνους που είμαστε πιο παραγωγικοί. Για παράδειγμα, μερικά από τα μέλη της ομάδας μπορεί να είναι πιο παραγωγικά νωρίς το πρωί, ενώ άλλα αργότερα μέσα στην ημέρα. Επιπλέον, η απομακρυσμένη εργασία επιτρέπει στους υπαλλήλους να έχουν μεγαλύτερη ισορροπία στη ζωή τους. Κατά συνέπεια η διατήρηση των πλεονεκτημάτων της ευελιξίας βελτιώνει τη διάθεση και την παραγωγικότητα της ομάδας
2. Απουσία συχνής επικοινωνίας
Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα στην εξ αποστάσεως εργασία αποτελεί η επικοινωνία. Η επικοινωνία με την ομάδα πρέπει να είναι συχνή και να οργανώνονται τακτικές συναντήσεις. Για τη συχνή επικοινωνία χρειάζεται αρκετή προσπάθεια , όμως υπάρχει πληθώρα ηλεκτρονικών εργαλείων και εφαρμογών που βοηθούν σημαντικά, όπως τα εργαλεία του Zoom και του Slack.
Για να γίνει εφικτή και αποτελεσματική μια on line συνάντηση θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας για την ώρα. Κάθε μέλος έχει τις δικές του ώρες παραγωγικότητας και την προσωπική του ζωή, κάποια μέλη μπορεί να βρίσκονται επίσης σε διαφορετική ζώνη ώρας, οπότε είναι σημαντικό οι ώρες να καθορίζονται από κοινού, όπως για παράδειγμα με ψηφοφορία και να υπάρχει κοινοποίηση της ημερομηνίας και ώρας στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο όλων.
3. Κοινωνική αποσύνδεση των μελών της ομάδας
Ίσως το σπουδαιότερο πρόβλημα που δημιουργεί η εξ αποστάσεως εργασία είναι η κοινωνική αποσύνδεση των μελών της ομάδας και η υποχώρηση του αισθήματος του “ανήκειν” στην ομάδα. Εκτός από τους κοινούς στόχους και τις τυπικές συμπεριφορές που εμπίπτουν στα καθήκοντα του καθενός, εξίσου σημαντική για την καλή ψυχολογία και την απόδοση της ομάδας είναι και η άτυπη επικοινωνία των μελών της. Η ενθάρρυνση των μελών της ομάδας να κοινωνικοποιούνται μεταξύ τους δημιουργεί ισχυρότερες σχέσεις και βελτιώνει τη συνεργασία.
Αυτό μπορεί να φαίνεται σαν πρόκληση, όμως υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι που μπορούν να βοηθήσουν. Κάποιοι από αυτούς είναι η διενέργεια άτυπων video-calls για συζήτηση θεμάτων εκτός εργασίας, η διοργάνωση τουρνουά διαδικτυακών παιχνιδιών με συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας, η από κοινού συμμετοχή σε διαδικτυακές δράσεις κλπ. Σημαντικός είναι επίσης και ο εορτασμός των γιορτών όπως και των γενεθλίων των μελών της ομάδας. Για την εξεύρεση τρόπων για να γίνουν αυτά αρκούν η καλή διάθεση και η δημιουργικότητα.
4. Έλλειψη σχολίων ή ευκαιριών μάθησης
Το γεγονός ότι δεν υπάρχει φυσική αλληλεπίδραση δεν σημαίνει ότι τα μέλη της ομάδας δεν χρειάζονται αρκετά σχόλια για τη δουλειά τους. Είναι σημαντικό να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερες επισημάνσεις, εποικοδομητικές κριτικές, προτάσεις, ιδέες, επιβραβεύσεις καθώς αυτά τα έχει ανάγκη κάθε μέλος οποιασδήποτε ομάδας.
Πέρα από αυτό είναι σημαντικό να μη χάνονται οι ευκαιρίες μάθησης και εκπαίδευσης στα μέλη που εργάζονται εξ αποστάσεως. Η παροχή εκπαίδευσης είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για τη διατήρηση της αφοσίωσης και δεν πρέπει να παραβλέπεται αλλά αντιθέτως να προσφέρονται πολλές ευκαιρίες εκπαίδευσης και προσωπικής ανάπτυξης.
5. Έλλειψη σεβασμού στην προσωπική ζωή των μελών της ομάδας
Κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ανάγκες, προκλήσεις, υποχρεώσεις εκτός της εργασίας του και είναι επόμενο πως η έλλειψη σεβασμού προς την προσωπική του ζωή δημιουργεί έντονη δυσαρέσκεια η οποία με τη σειρά της ενισχύει τις πιθανότητες για αντιπαραγωγικές συμπεριφορές.
Δεν σημαίνει ότι τα μέλη της ομάδας μπορούν να είναι διαθέσιμα 24/7, επειδή δουλεύουν από το σπίτι. Χρειάζονται χρόνο για να ξεκουραστούν, να ανακτήσουν την ενέργεια τους και να αφοσιωθούν στην προσωπική τους ζωή.
Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνεται αποστολή μηνυμάτων που σχετίζονται με την εργασία κατά τη διάρκεια των μη εργάσιμων ωρών. Βοηθητική είναι ακόμα και η παρότρυνση για διαλείμματα από την εργασία τους. Αν για κάποιο μέλος, λόγω της προσωπικής του ζωής, το σπίτι του δεν έχει τις κατάλληλες συνθήκες πρέπει να υπάρξει κατανόηση και υποστήριξη στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όσο το δυνατών καλύτερου για αυτούς.
Διαπιστώθηκε επίσης ότι το 35% των ατόμων που εργάζονται από το σπίτι δηλώνουν πως η ψυχική τους υγεία έχει επιδεινωθεί. Η βοήθεια στη διαχείριση του χρόνου τους, ο διαμοιρασμός της εργασίας τους σε μικρότερα τμήματα, η παροχή πρόσβασης σε προσωπική ή διαδικτυακή θεραπεία ή/και η παροχή συνδρομής σε εφαρμογές που βοηθούν στην αντιμετώπιση του άγχους είναι κάποιες από τις προτεινόμενες λύσεις.
6. Μη χρήση σωστών εργαλείων
Το τελευταίο είναι κάτι περισσότερο πρακτικό από τεχνικής άποψης. Κάθε ομάδα χρειάζεται εργαλεία επικοινωνίας, κοινής χρήσης αρχείων και διαχείρισης έργων, τουλάχιστον. Ανάλογα με το ρόλο τους, κάποια μέλη μπορεί επίσης να χρειάζονται πιο εξειδικευμένα εργαλεία. Είναι απαραίτητη η εξασφάλιση και ο έλεγχος ότι όλα τα μέλη έχουν πρόσβαση σε αυτά, ώστε να μπορούν να ολοκληρώσουν τη δουλειά τους και να συνεργαστούν αποτελεσματικά μεταξύ τους.

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Χάρης Αθανασίου

Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΔΑ με κατεύθυνση Management, συνιδρυτής του Business Review Greece και της Blue Rocket Content Agency και συμπαρουσιαστής του BusinessTalks Podcast. Αρθρογραφεί κυρίως για θέματα επιχειρηματικότητας και διαθέτει πάνω από 4 έτη εμπειρία στην αρθρογραφία. Επίσης, έχει πάνω από 3 χρόνια εμπειρία στο SEO, τα Social Media και το Performance Marketing. Του αρέσει η ομαδική δουλειά, η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και να βοηθάει τους ανθρώπους να εξελιχθούν, να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους και να ακολουθούν τα όνειρά τους.