Φοροαπαλλαγή για Κεφάλαια νέων Start Up

Φοροαπαλλαγή για Κεφάλαια νέων Start Up

unnamed (2)

Αν είσαι ιδιώτης επενδυτής σιγουρα έχεις αναρωτηθεί “Πως να έχω φοροαπαλλαγή για επενδύσεις” και αν είσαι startupper έχεις αναρωτηθεί “Πως θα βρω κεφάλαια για τη startup μου;”.
Στα ερωτήματα αυτά μπορεί να δώσει απάντηση μια πολύ ευχάριστη αλλαγή στην φορολογική νομοθεσία η οποία μάλιστα έχει εδώ και πολύ πρόσφατα ΦΕΚ. Μια αλλαγή η οποία θα αποτελέσει το έναυσμα έναρξης νεοφυών επιχειρήσεων ή αλλιώς startups.
Πιο συγκεκριμένα μιλάμε για ένα εργαλείο το οποίο θα δώσει την δυνατότητα στους startuppers να αντλήσουν κεφάλαια από ιδιώτες ώστε να υλοποιήσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο.
Οι ιδιώτες αυτοί καλούνται επενδυτικοί άγγελοι ή Angel Investors. Η νέα φορολογική νομοθεσία δίνει ένα δυνατό φορολογικό κίνητρο και μια σημαντική φοροελάφρυνση στον ιδιώτη επενδυτή διότι αν εισφέρει κεφάλαιο σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της εισφοράς του, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημά του αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η εισφορά.
Με την κλίμακα φορολογίας να φτάνει στα ανώτατα κλιμάκια από 36% εως 44% αν εφόσον κάποιος έχει ετήσιο εισόδημα 40.000€ και επενδύσει 10.000 ευρώ σε μια startup θα έχει έκπτωση φόρου 1.800€. Σε αντίστοιχή περίπτωση εαν κάποιος έχει ετήσιο εισόδημα 50.000€ με επένδυση 10.000€ θα έχει έκπτωση φόρου 2.200€. Το όριο του ποσού που μπορεί να επενδυθεί ως κεφάλαιο startup ανέρχεται σε 300.000€ ανά φορολογικός έτος με μέγιστο ποσό ανά επιχείρηση τις 100.000€. Το παραπάνω ποσό κατατίθεται τραπεζικά για να μπορεί να αποδειχθεί η μεταβίβασή του και όπως είναι εύλογο δεν μπορεί να γίνει με σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος.

Πηγή: logistor.gr
Γκούζος Ιωάννης
Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας