Γενιά Ζ: Οι ηγέτες του μέλλοντος που «ατύχησαν» λόγω της πανδημίας

Γενιά Ζ: Οι ηγέτες του μέλλοντος που «ατύχησαν» λόγω της πανδημίας

youngb

Η Γενιά Ζ – δηλαδή τα άτομα γεννημένα μεταξύ του 1996 και των αρχών του 2000 – αναμενόταν πως θα είχαν την ευκαιρία να μπουν στον κόσμο της εργασίας με το πλεονέκτημα μιας καλύτερης παγκόσμιας οικονομίας, και αφού οι συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης θα είχαν εξαλειφθεί.
Δυστυχώς, αυτές οι προσδοκίες κατέρρευσαν έπειτα από την πανδημία του COVID-19, καθώς επιχειρήσεις και κοινωνίες υπέστησαν μεγάλο πλήγμα παγκοσμίως, οδηγώντας σταδιακά στη διαμόρφωση ενός πολύ διαφορετικού σκηνικού στην αγορά εργασίας.
Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την μελέτη του Ομίλου Adecco, οι νεαροί αυτοί ενήλικες είναι ικανοί όχι απλά θα επιβιώσουν επαγγελματικά, αλλά θα ανελιχθούν και να επιτύχουν, εφόσον ενσωματωθούν σωστά στο εργατικό δυναμικό, καθώς έχουν να προσφέρουν μία πληθώρα από σημαντικές δεξιότητες στον κόσμο της εργασίας.
Στα μειονεκτήματα της Παγκόσμιας μελέτης του Ομίλου Adecco για τους ηγέτες του μέλλοντος αναδεικνύεται η έλλειψη ανοχής στην κριτική ή τα εμπόδια και η τάση των εκπροσώπων της να χάνουν την αυτοπεποίθησή τους και να μειώνεται η διάθεση λήψης πρωτοβουλιών και αποφάσεων όταν κάτι δεν έχει τα αναμενόμενα για εκείνους αποτελέσματα.
H Γενιά Z αποδεικνύεται ιδιαίτερα ικανή στο:

  • Να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες
  • Να χαράσσει αποτελεσματική στρατηγική
  • Να έχει οργανωτικό σχεδιασμό
  • Να πετυχαίνει τους επαγγελματικούς και προσωπικούς της στόχους
  • Να χτίζει ισχυρούς επαγγελματικούς δεσμούς, ασκώντας επιρροή στον επαγγελματικό της περίγυρο.

Από την άλλη πλευρά, η Γενιά Ζ φαίνεται πως δεν συμμορφώνεται πάντοτε με τους κανόνες και είναι πιθανό να τους αμφισβητήσει εφόσον κρίνει πως δεν έχουν νόημα. Παράλληλα, οι εκπρόσωποί της τείνουν να βάζουν τις προσωπικές τους ανάγκες πάνω από αυτές του οργανισμού ή της εταιρείας όπου εργάζονται, ενώ υστερούν στην ικανότητα αποτελεσματικής εξυπηρέτησης και υποστήριξης των πελατών.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της Γενιάς Z μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες:
Α) Τρόπος Σκέψης
Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι επίδοξοι νέοι ηγέτες έχουν μεγαλύτερη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων εφαρμόζοντας γενικές αρχές ζωής και φιλοσοφίας. Ως εκ τούτου, για την αντιμετώπιση ενός ζητήματος, βασίζονται στον τρόπο που βλέπουν τον κόσμο γύρω τους. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει στα σημερινά ανώτερα διοικητικά στελέχη που ακολουθούν μια επαγωγική συλλογιστική, η οποία συνδέεται με την κατανόηση πληροφοριών για τον καθορισμό της λύσης σε ένα πρόβλημα.
Β) Συμπεριφορά
Η Γενιά Ζ έχει μία διαφορετική οπτική όσον αφορά στην τεχνολογία και τη μάθηση, και είναι πολύ ικανή στο να σκέφτεται στρατηγικά. Ίσως χρειάζονται υποστήριξη στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας και ικανότητας να ανασυγκροτούν τις δυνάμεις τους όταν κάτι δεν πάει όπως το είχαν προβλέψει.
Αυτό όμως δεν πρέπει να θεωρείται ως μειονέκτημα της Γενιάς Z ή ως πρόβλημα για τις εταιρείες για τις οποίες εργάζονται μιας και σύμφωνα με τον Mark Whitehead, Global Candidate Assessment Lead του Ομίλου Adecco: «Κανείς από εμάς δεν μπήκε στο εργατικό δυναμικό ως ένας ολοκληρωμένος και έτοιμος ηγέτης – τα σημερινά στελέχη θα επωφεληθούν από την συμβολή της Γενιάς Z».
Εταιρείες που αναγνωρίζουν και εκμεταλλεύονται τις συνέργειες μεταξύ των γενεών – και εκείνοι που καλλιεργούν τη δια βίου μάθηση και παρέχουν συνεχή ανάπτυξη δεξιοτήτων για το εργατικό δυναμικό τους – θα έχουν ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μελλοντικά».
Γ) Αντιμετώπιση Προκλήσεων
Σύμφωνα με τη μελέτη, η συγκεκριμένη γενιά θα μπορούσε ακόμη και να υποδείξει στα σημερινά ηγετικά στελέχη πώς αντιμετωπίζεται σωστά και αποτελεσματικά μία πρόκληση. Η γενιά αυτή πρωτοπορεί στις νέες και βελτιωμένες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.
Σχολιάζοντας τα σχετικά αποτελέσματα, Ο Mark Whitehead υπογραμμίζει: «Οι εκπρόσωποι της Γενιάς Ζ που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης φάνηκε πως έχουν σημαντικά υψηλές επιδόσεις σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, και μάλιστα αρκετά υψηλότερες από εκείνες των σημερινών ηγετών».
Ως εκ τούτου, οι ηγέτες των επιχειρήσεων σήμερα έχουν μια μεγάλη ευκαιρία να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα και τις δεξιότητες της Γενιάς Z, αλλά έχουν ταυτόχρονα και την ευθύνη να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που θα επιτρέπει στους νέους αυτούς να ξεδιπλώσουν τις πραγματικές τους ικανότητες.
 
Πηγή: insider.gr

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας