Προς υλοποίηση το μητρώο για τις υποδομές ηλεκτροκίνησης

Προς υλοποίηση το μητρώο για τις υποδομές ηλεκτροκίνησης

ilektrokinisi

Σε φάση υλοποίησης βρίσκεται το Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (ΜΥΦΑΗ) από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η τήρηση του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού μητρώου αφορά τη συστηματική καταγραφή των υποδομών φόρτισης και των φορέων που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά, την καλύτερη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των χρηστών Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων καθώς και την υποστήριξη της ανάπτυξης των απαραίτητων υποδομών.

Η ΜΥΦΑΗ θα επιτελεί τις εξής λειτουργίες:

• Απόδοση μοναδικών κωδικών στους φορείς της αγοράς υπηρεσιών φόρτισης οχημάτων με σκοπό να διευκολυνθεί η διαλειτουργικότητα συστημάτων και υπηρεσιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

• Δημιουργία υποδομής ενημέρωσης καταναλωτών (National Access Point – NAP), σχετικά με τη διαθεσιμότητα υποδομών, τις τιμές και τις λοιπές πληροφορίας, σχετικά με τις υποδομές φόρτισης.

Το έργο κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντικό καθώς εκτός του ότι αποτελεί υποχρέωση βάσει της ευρωπαϊκής Συμφωνίας Επιχορήγησης, αναμένεται να επιταχύνει και να διευκολύνει τις επενδύσεις τόσο σε υποδομές φόρτισης οχημάτων όσο και στον τομέα ανάπτυξης εφαρμογών ενημέρωσης οδηγού.

Από το 2018 έχει εγκριθεί από την Κομισιόν το ειδικό πρόγραμμα με σκοπό την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και τη διαφάνεια στις τιμές των καυσίμων, με τρόπο ομοιόμορφο σε ολόκληρη την ΕΕ για τη μετάβαση προς τις οδικές μεταφορές χαμηλών και μηδενικών ρύπων.

Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη θα παρέχουν πληροφορίες, σχετικά με τις τιμές των καυσίμων στα οχήματα, ώστε να επιτρέπουν στους οδηγούς να συγκρίνουν το κόστος κατανάλωσης των διαφόρων τύπων καυσίμων / ανά 100 χλμ. διαδρομής.

Οι πληροφορίες αυτές θα είναι διαθέσιμες τόσο στα Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας όσο και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (εφαρμογής) που θα αναπτυχθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό. 

Πηγή: insider.gr

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας