Τι είναι η απόσβεση και πώς υπολογίζεται

Τι είναι η απόσβεση και πώς υπολογίζεται

ti-einai-i-aposvesi

Τι είναι η απόσβεση; Πολλές φορές μπορεί να έχεις ακούσει για αυτόν τον όρο αλλά να μην ξέρεις την σημασία του ή πώς υπολογίζεται.

Με λίγα λόγια, απόσβεση είναι η βαθμιαία μείωση της αξίας ενός στοιχείου λόγω του χρόνου ή φθοράς του. Χρησιμοποιείται πολύ στην λογιστική για να υπολογιστεί χρηματικά η αξία μιας απόσβεσης τόσο των παγίων στοιχείων (κτήρια, μηχανήματα κτλ), όσο και άυλων στοιχείων (παντέντες, δικαιώματα χρήσης κτλ).

Εκτός από τη λογιστική απόσβεση έχουμε και την απόσβεση δανείου, που σημαίνει απλά «αποπληρωμή». Δεν σχετίζεται με την έννοια της λογιστικης απόσβεσης που εξηγούμε στο άρθρο αυτό.

Υπάρχουν ορισμένες μεταβλητές στην απόσβεση περιουσιακών στοιχείων και οι βασικότερες από αυτές είναι:

  • Ωφέλιμη ζωή: ο αριθμός των ετών που το στοιχείο μπορεί να είναι ακόμα ωφέλιμο για την εταιρεία
  • Υπολειμματική αξία: είναι η αξία του στοιχείου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του
  • Κόστος: δηλαδή το κόστος του περιουσιακού στοιχείου για την εταιρεία

Η πιο κοινή μέθοδος για να υπολογίσουμε την απόσβεση, ονομάζεται μέθοδος της ευθείας γραμμής. Ας δούμε ένα παράδειγμα:

Ένα φορτηγό αγοράζεται από μια εταιρεία έναντι 30.000€ και προβλέπεται πως η ωφέλιμη ζωή του είναι 6 χρόνια.

Η υπολειμματικά αξία θα είναι 5.000€ (30.000/6).

Άρα η απόσβεση είναι 4.116€ τον χρόνο, γιατί 30.000 – 5.000 = 25.000 / 6 = 4.116.

Δηλαδή:

Απόσβεση = (Αρχική Αξία – Υπολειμματική Αξία) / Ωφέλιμη Ζωή

Για να εκφράσουμε με πιο απλά λόγια τι είναι η απόσβεση, είναι το διάστημα που θα χρειαστεί ένα περιουσιακό στοιχείο μέχρι να “βγάλει τα λεφτά του” και ποια θα είναι η αξία του στο τέλος του διαστήματος αυτού.

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Αλέξανδρος Απέργης

Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΔΑ με κατεύθυνση Management, συνιδρυτής του Business Review Greece και της Blue Rocket Content Agency και συμπαρουσιαστής του BusinessTalks Podcast. Διαθέτει εμπειρία στο social media management, το SEO και τη δημιουργία online περιεχομένου. Τον ενδιαφέρει να παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις στον κόσμο της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων, καθώς και να αποκτά συνεχώς νέες γνώσεις.

Ίσως σας ενδιαφέρει