Εσωτερικό Μάρκετινγκ – Το Μάρκετινγκ από την αντίθετη πλευρά

Εσωτερικό Μάρκετινγκ – Το Μάρκετινγκ από την αντίθετη πλευρά

internal_marketing

Πόσες φορές βρεθήκαμε ως εργαζόμενοι στη θέση ενός πωλητή, που απεγνωσμένα ήθελε να πουλήσει το προϊόν της επιχείρησης, χωρίς να πιστεύει ούτε λίγο σε αυτό; Ή πόσες φορές μας ρωτήθηκε η άποψη μας για το προϊόν της επιχείρησης και δεν είχαμε εμπεριστατωμένη άποψη; Ας δούμε λοιπόν τί είναι ο εσωτερικός πελάτης στην επιστήμη του Μάρκετινγκ…

Οι επιχειρήσεις έψαχναν να βρουν τρόπους να προσφέρουν καλύτερη εμπειρία στους πελάτες τους. Έτσι μπαίνει στο προσκήνιο το θέμα του εσωτερικού μάρκετινγκ. Ο υπάλληλος σταματά να παρέχει απλά υπηρεσίες σε μια εταιρία αλλά ενάγεται σε εσωτερικό πελάτη. Ο εσωτερικός πελάτης είναι αυτός που θα διαχειριστεί τις ανάγκες του εξωτερικού πελάτη, θα δώσει απάντηση στα ερωτήματά του και θα προσπαθήσει να δώσει λύση στο πρόβλημά του.

Συνεπώς όπως η επιχείρηση προσφέρει πολλά στους πελάτες της, άλλα τόσα πρέπει να προσφέρει και στους εργαζομένους. Σημαντική προσοχή πρέπει να δοθεί στους εργαζομένους αφού αποτελούν όπως είπαμε τους εσωτερικούς πελάτες.

Με λίγα λόγια οι εργαζόμενοι-εσωτερικοί πελάτες είναι οι πρώτοι που πρέπει να αποκτήσουν θετική άποψη για τα προϊόντα της επιχείρησης, ώστε να τα προωθούν και να τα στηρίζουν ενεργά. Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα κατάστημα σαπουνιών. Αν ο εργαζόμενος προσφέρει ένα σαπούνι σε μια φίλη του και μείνει ικανοποιημένη, τότε εκείνη θα το προτείνει και σε κάποιον άλλον. Οπότε φανταστείτε μία μεσαίου τύπου επιχείρηση  με 50 εργαζομένους. Αν ο κάθε ένας προσφέρει σε κάποιον ένα προϊόν και ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία, το προϊόν θα προωθηθεί σε τουλάχιστον  150 άτομα.

Πώς λειτουργεί το εσωτερικό Μάρκετινγ;

Το εσωτερικό Μάρκετινγκ λειτουργεί παρόμοια με το εξωτερικό Μάρκετινγκ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι το ίδιο. Για αρχή πρέπει να υπάρχουν καλές σχέσεις μεταξύ υφισταμένων και προϊσταμένων. Προγράμματα ενίσχυσης των σχέσεών τους θα ήταν βοηθητικά. Αν οι υπάλληλοι είναι εσωτερικοί πελάτες, οι προϊστάμενοι είναι εσωτερικοί προμηθευτές.

Σημαντικό ρόλο επίσης παίζει και η επικοινωνία μεταξύ ατόμων που βρίσκονται στην ίδια βαθμίδα. Θα πρέπει, λοιπόν, μέσα σε ένα οργανισμό να ερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους γίνεται η εσωτερική επικοινωνία και να παρατηρηθούν κενά τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν.

Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι του εσωτερικού Μάρκετινγκ αποτελούν τα κίνητρα. Κίνητρα μπορούν να δοθούν με αυξήσεις μισθών, κάτι δύσκολο τη σημερινή εποχή, όπως και bonus. Επιπλέον κίνητρα αποτελούν το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, η κατάλληλη θέση για κάθε εργαζόμενο αλλά και η ύπαρξη θετικών και ενθαρρυντικών συναισθημάτων.

Ποιος είναι ο σκοπός του εσωτερικού Μάρκετινγκ;

Σκοπός είναι η σωστή παρακίνηση των εργαζομένων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διαμορφωθεί η κατάλληλη συμπεριφορά των υπαλλήλων, προς την αντίληψη ότι ο πελάτης είναι το επίκεντρο. Το εσωτερικό μάρκετινγκ βασίζεται στην ικανοποιητική εξυπηρέτηση των πελατών-χρηστών, το οποίο πραγματοποιείται με την δημιουργία ενός ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος. Θα παρατηρήσει κανείς πως αν και το Μάρκετινγκ στην Ελλάδα σαν κλάδος είναι περιθωριοποιημένο, στην πράξη έχει τεράστια ισχύ.

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας