Πρωτοβουλία την ψηφιακή αναβάθμιση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Πρωτοβουλία την ψηφιακή αναβάθμιση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ψηιφιακός μετασχημός πανεπιστημίου πελοποννήσου

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανάμεσα στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Θεόδωρο Λιβάνιο και στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Αθανάσιο Κατσή, με στόχο τη συζήτηση καίριων ζητημάτων που αφορούν στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, το οποίο κινείται, πλέον, σε τροχιά αναβάθμισης, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Στο πλαίσιο της συζήτησης παρουσιάστηκαν ουσιαστικά ζητήματα του Πανεπιστημίου, με τον Πρύτανη από την πλευρά του να υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης σύγχρονων ψηφιακών υποδομών, ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των εγγράφων και διαδικασιών, με σκοπό τη διασφάλιση υψηλότατου επιπέδου ποιότητας, ασφάλειας των δεδομένων, αλλά και την υποστήριξη και στελέχωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Επιπρόσθετα, ο κ. Κατσής παρουσίασε ολοκληρωμένα τη στρατηγική του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, εστιάζοντας στο γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο επενδύει με επιταχυνόμενους ρυθμούς στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα, έχοντας ως επίκεντρο, αφενός τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, και αφετέρου τη βελτίωση των διοικητικών και ακαδημαϊκών διαδικασιών, αναδεικνύοντας συγκεκριμένα έργα που θα συνεισφέρουν προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Στη συνάντηση συμμετείχε, επίσης, ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για θέματα «Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης» κ. Γεώργιος Λέπουρας, ο οποίος τόνισε την αναγκαιότητα υποστήριξης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέσω της επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού, με μια σειρά στοχευμένων ενεργειών και δράσεων, που περιλαμβάνουν τις ανάγκες σε υλικές υποδομές και υποδομές δικτύου. 

Κοινή πεποίθηση του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη, αποτέλεσε το γεγονός πως, σε αυτήν την ουσιαστική προσπάθεια μετάβασης του Πανεπιστημίου στη νέα ψηφιακή εποχή, η συμμετοχή και η έμπρακτη υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, καθώς υπάρχουν πολλές δυνατότητες αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων, που με κατάλληλη προσέγγιση μπορούν να συνδράμουν καθοριστικά στην υλοποίηση του στρατηγικού αυτού σχεδιασμού, με τη χρηματοδότηση του συνόλου ή μεγάλου μέρους των απαραίτητων δράσεων. 

Από την πλευρά του ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρθηκε, πρωτίστως, στην κεντρική συμβολή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην ανάπτυξη και διάχυση τόσο της ερευνητικής δραστηριότητας, όσο και ενός νέου, καινοτόμου και στηριζόμενου στη γνώση παραγωγικού υποδείγματος, στο σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ παράλληλα τόνισε ότι, το Υπουργείο και ο ίδιος προσωπικά, θα στηρίξει έμπρακτα αυτήν την προσπάθεια μετάβασης, γνωστοποιώντας την πρόθεσή του να συμβάλλει, με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, στην αναβάθμιση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνώμονα τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας