Τι είναι τα γενικά ή λειτουργικά έξοδα;

Τι είναι τα γενικά ή λειτουργικά έξοδα;

γενικά έξοδα, έμμεσα έξοδαλ λειτουργικά έξοδα, λειτουργικά κόστη

Ένα από τα μεγαλύτερα ζητηματα για όλες τις επιχειρήσεις είναι τα έξοδα, τα οποία χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες, με μια από τις βασικότερες να είναι τα γενικά ή λειτουργικά έξοδα. Η κατανόηση του διαχωρισμού των εξόδων καθώς και τι ανήκει στην κάθε κατηγορία είναι απαραίτητη για όσους είναι επιχειρηματίες, λογιστές ή επενδυτές.

Τι είναι τα γενικά/ λειτουργικά έξοδα;

Τα γενικά έξοδα, που συχνά αναφέρονται ως λειτουργικά έξοδα, αναφέρονται σε εκείνα τα έξοδα που σχετίζονται με τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Αυτά είναι έξοδα που δεν μπορούν να συνδεθούν άμεσα με τη δημιουργία ή την παραγωγή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Είναι τα έξοδα που πραγματοποιεί η επιχείρηση για να παραμείνει ενεργή, ανεξάρτητα από το επίπεδο επιτυχίας της.

Τα γενικά ή λειτουρικά έξοδα, είναι όλα τα κόστη στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας, εκτός από εκείνα που σχετίζονται άμεσα με την κατασκευή ή την πώληση ενός προϊόντος ή την παροχή μιας υπηρεσίας. 

Για παράδειγμα, ο πηλός και ο τροχός του αγγειοπλάστη δεν είναι γενικά/ λειτουργικά έξοδα, επειδή σχετίζονται άμεσα με τα προϊόντα που παράγονται. Το ενοίκιο για την εγκατάσταση όπου δημιουργεί ο αγγειοπλάστης είναι ένα γενικό/λειτουργικό κόστος, επειδή ο αγγειοπλάστης πληρώνει ενοίκιο είτε δημιουργεί προϊόντα είτε όχι.

άμεσα και έμμεσα ή λειτουργικά έξοδα

Παραδείγματα γενικών/ λειτουργικών εξόδων

Τα γενικά ή λειτουργικά έξοδα μιας εταιρείας εξαρτώνται από τη φύση της επιχείρησης. Τα έξοδα ενός λιανοπωλητή θα διαφέρουν από αυτά ενός συνεργείου επισκευής ή ενός τεχνίτη. Τυπικά παραδείγματα περιλαμβάνουν:

  • Ενοίκιο
  • Βοηθητικά προγράμματα
  • Ασφάλιση
  • Μισθοί που δεν είναι συγκεκριμένοι για την εργασία ή το προϊόν
  • Εξοπλισμός γραφείου όπως υπολογιστές ή τηλέφωνα
  • Προμήθειες γραφείου

Τύποι γενικών εξόδων

Τα γενικά/ λειτουργικά έξοδα μπορούν να χωριστούν σε τρεις τύπους/ κατηγορίες εξόδων:

  • Σταθερά ή Πάγια έξοδα
  • Μεταβλητά έξοδα
  • Ημι-μεταβλητά έξοδα

Τα σταθερά ή πάγια έξοδα, είναι τα ίδια κάθε μήνα – όπως το ενοίκιο. 

Τα μεταβλητά έξοδα αυξάνονται ή μειώνονται, ανάλογα με το πόσο απασχολημένη είναι η επιχείρηση. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει μισθούς για ορισμένους υπαλλήλους. 

Ημι-μεταβλητά έξοδα είναι αυτά που πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από το επίπεδο δραστηριότητας, αλλά τα οποία ενδέχεται να αυξάνονται καθώς η επιχείρηση γίνεται πιο απασχολημένη. Για παράδειγμα, ένας λογιστής στις ΗΠΑ χρησιμοποιεί πάντα εκτυπωτή, αλλά μπορεί να τον χρησιμοποιήσει περισσότερο το πρώτο τρίμηνο του έτους κατά την προετοιμασία και την εκτύπωση φορολογικών εντύπων για πελάτες.

Είναι σημαντικό να παρακολουθείτε τα γενικά/ λειτουργικά έξοδα. Επειδή δεν σχετίζονται άμεσα με τα έσοδα, μπορούν να εξαντλήσουν μια επιχείρηση άσκοπα όταν δεν ελέγχονται σωστά. 

Έμμεσα ή λειτουργικά έξοδα

Το κλασικό παράδειγμα μικρών επιχειρήσεων που κάνουν περιττά λειτουργιά έξοδα, είναι ο αρχάριος επιχειρηματίας που νοικιάζει χώρο γραφείων σε μια μοντέρνα τοποθεσία για μια επιχείρηση που θα μπορούσε να είναι οικιακή, έως ότου η ανάπτυξη απαιτήσει περισσότερο χώρο για προσωπικό και εξοπλισμό. Τα χρήματα που δαπανώνται για το ενοίκιο μπορεί να επενδυθούν καλύτερα στη διαφήμιση ή την προώθηση της νέας, άγνωστης επιχείρησης.

Πηγή: Shopify

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας