Οικονομικός διευθυντής – Γιατί τον χρειάζονται οι επιχειρήσεις;

Οικονομικός διευθυντής – Γιατί τον χρειάζονται οι επιχειρήσεις;

Οικονομικός Διευθυντής

Ανεξαρτήτως της επιχείρησης που μπορεί να θέλεις να στήσεις, ο οικονομικός διευθυντής είναι ένας άνθρωπος που θα χρειαστείς! Ποιες ευθύνες αναλαμβάνει; Ποιες δουλειές του αναθέτουν; Τι μισθό έχει;

Ο Οικονομικός Διευθυντής (CFO) είναι ένα στέλεχος μιας εταιρείας στον οποίο ανατίθεται η κύρια ευθύνη για τη διαχείριση των οικονομικών. Στη διαχείριση αυτή, συμπεριλανβάνονται οι ευθύνες του οικονομικού σχεδιασμού, της διαχείρισης οικονομικών κινδύνων, της τήρησης αρχείων και της χρηματοοικονομικής αναφοράς.

Ο διευθυντής οικονομικών μίας εταιρίας ελέγχει και συντονίζει τα οικονομικά μίας επιχείρησης.

Ο Οικονομικός Διευθυντής αναφέρεται συνήθως στον Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) και στο διοικητικό συμβούλιο. Μπορεί επιπλέον να έχει μια θέση στο συμβούλιο.

Ο CFO εποπτεύει τη χρηματοοικονομική μονάδα και είναι ο επικεφαλής οικονομικός εκπρόσωπος του οργανισμού. Ο CFO βοηθά άμεσα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (COO) σε όλα τα επιχειρηματικά θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση του προϋπολογισμού, την ανάλυση κόστους-οφέλους, την πρόβλεψη των αναγκών και την εξασφάλιση νέας χρηματοδότησης.

Επίσης, καθορίζει τη διαδικασία έκδοσης και πώλησης μετοχών, το σύστημα ελέγχου των οικονομικών και οργανώνει σύστημα συναλλαγών με τις τράπεζες.

Συντάσσει τον προϋπολογισμό της εταιρίας, ύστερα από υπολογισμό του κόστους παραγωγής και τις απαιτήσεις για χρηματοδότηση των τμημάτων. Αυτόν τον υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Τέλος , συντάσσει τον ισολογισμό της εταιρίας, με βάση τα οικονομικά στοιχεία. Ο ισολογισμός είναι ένας λογαριασμός που καταρτίζεται στο τέλος του οικονομικού έτους. Περιλαμβάνει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρίας.

Το τμήμα οικονομικών υπολογίζει τα κέρδη από τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τα διανέμει στους μετόχους.

Προσόντα και δεξιότητες ενός/μιας Οικονομικού Διευθυντή

Οι περισσότεροι Οικονομικοί Διευθυντές μεγάλων εταιρειών έχουν χρηματοοικονομικά προσόντα και πτυχία όπως Master of Business Administration (MBA), Master of Science (είτε στα Χρηματοοικονομικά ή στη Λογιστική), CFA. Άλλοι έχουν λογιστικό υπόβαθρο όπως Ορκωτοί Λογιστές.

Γνώσεις και ικανότητες ενός Οικονομικού διευθυντή

Οικονομικός Διευθυντής: Γιατί θα τον χρειαστείς;

  • Ένας οικονομικός διευθυντής βρίσκεται πολύ κοντά με τον διευθύνων σύμβουλο αναπτύσσοντας νέες στρατηγικές.
  • Υλοποιεί συστήματα και διαδικασίες για να αποκτήσει αποτελεσματικότητα.
  • Διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.
  • Είναι υπεύθυνος για τις οικονομικές διαπραγματεύσεις.
  • Είναι υπεύθυνος για την ταμιακή ροή της επιχείρησης.
  • Για να υποστηρίξει την λήψη αποφάσεων παρουσιάσει τις οικονομικές του αναλύσεις.

Ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχείρησης, χρειάζεσαι έναν οικονομικό διευθυντή είτε αυτός θα είναι πλήρους απασχόλησης είτε θα είναι εικονικός.

Βοηθητική Πηγή: Wikipedia

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Γιάννης Κύρτσης

Φοιτητής Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σύμβουλος ακινήτων στην Liberty Real Estate, αρθρογράφος, Content Creator και δημιουργός της σελίδας Johnny&Books. Αρθρογραφεί στο Business Review Greece για Βιβλία, Αυτοβελτίωση και ορολογίες επιχειρηματικότητας και οικονομίας. Ένας νέος με μεγάλο πάθος για τα βιβλία, καθώς αυτά του άλλαξαν την ζωή, με όνειρο να μεταδώσει αυτή την τρέλα στους ανθρώπους γύρω του κάνοντάς τους καλύτερους!