Ψηφιακός μετασχηματισμός: Γιατί τα Data και τα Analytics είναι τόσο σημαντικά;

Ψηφιακός μετασχηματισμός: Γιατί τα Data και τα Analytics είναι τόσο σημαντικά;

ψηφιακός μετασχηματισμός

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μια έννοια πολύ γνωστή πλέον για πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες προσπαθούν να προσαρμοστούν στην νέα πραγματικότητα.

Οι αλλαγές που συμβαίνουν στο εξωτερικό περιβάλλον κάθε επιχείρησης, είναι πολύ σημαντικές καθώς επηρεάζουν την λειτουργία και το μέλλον τους.

Μια τέτοια αλλαγή ήταν και η πανδημία του Covid-19, η οποία με την σειρά της έφερε πολλές επιτακτικές αλλαγές για τις επιχειρήσεις.

Πλέον όλες οι επιχειρήσεις, από τις πολύ μικρές μέχρι και τις πιο μεγάλες, προσπαθούν να υποστούν έναν ψηφιακό μετασχηματισμό στην λειτουργία τους.

Είτε ο στόχος είναι η επιβίωση είτε ο ανταγωνισμός, οι οργανισμοί όλων των τύπων, μεγεθών και βιομηχανιών έπρεπε να ξανασκεφτούν τα επιχειρηματικά μοντέλα και τις διαδικασίες τους.

Για τον λόγο αυτό, ο όρος «ψηφιακός μετασχηματισμός» ήταν μια λύση που θα βοηθούσε, τις επιχειρήσεις τόσο κατά την διάρκεια της πανδημίας, όσο και αργότερα.

Σύμφωνα με την ερευνητική εταιρεία Statista, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι η κορυφαία προτεραιότητα για πρωτοβουλίες τεχνολογίας πληροφορικής σε παγκόσμιες εταιρείες το 2021.

Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τι είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

ψηφιακός μετασχηματισμός

Τι είναι ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός;

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο ψηφιακός μετασχηματισμός άρχισε να γίνεται πρόσφατα πιο γνωστός στις περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες διάλεξαν να τον εφαρμόσουν για διαφορετικούς λόγους.

Έτσι λοιπόν, δεν υπάρχει ένας τυπικός ορισμός για αυτόν καθώς μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα, για διαφορετικές επιχειρήσεις.

Για παράδειγμα, αρκετά καταστήματα λιανικής, που δεν είχαν δικό τους site και e-shop, είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται.

Για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις λοιπόν, ψηφιακός μετασχηματισμός σήμαινε η δημιουργία των παραπάνω, καθώς και η αλλαγή του επιχειρηματικού τους μοντέλου, το οποίο βασίζεται πλέον στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ωστόσο, για μια εταιρεία που διαθέτει ήδη ψηφιακό εμπόριο, ψηφιακός μετασχηματισμός  θα μπορούσε να σημαίνει αλλαγή διαδικασιών ή υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών.

Έτσι, θα  μπορεί να αναλύει τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά των πελατών για να υπερεξατομικεύσει τις προσφορές προϊόντων της και να προσφέρει καλύτερη εμπειρία στον πελάτη.

Ανεξάρτητα το πως ορίζεται, για να είναι επιτυχημένος ένας τέτοιος μετασχηματισμός, πρέπει να εφαρμοστεί:

 • σωστή στρατηγική δεδομένων
 • τεχνολογία και υποδομή για εκσυγχρόνιση και ανταγωνιστικότητα 
 • κατάλληλη τεχνολογία, ψηφιακές διαδικασίες και οργανωτική αλλαγή
 • συγκεκριμένη εστίαση στα δεδομένα και την ανάλυση

Ειδικά η εστίαση στα data και τα analytics είναι πολύ σημαντική, καθώς αυτά τα δύο είναι βασικοί επιταχυντές οποιασδήποτε προσπάθειας ψηφιακού μετασχηματισμού.

ψηφιακός μετασχηματισμός

Γιατί τα data και τα Analytics είναι το νήμα που σας ενώνει με τον ψηφιακό σας μετασχηματισμό

Καθώς οι τεχνολογίες και οι προσδοκίες των καταναλωτών συνεχίζουν να εξελίσσονται, οι επιχειρήσεις πρέπει να συμβαδίζουν σύμφωνα με αυτά.

Η ικανότητα μιας εταιρείας να ανταγωνίζεται και να ευδοκιμεί θα καθοριστεί από την ικανότητά της να λαμβάνει γρήγορες, ενημερωμένες αποφάσεις βάσει δεδομένων.

Τα δεδομένα (data) μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό νέων ή τη βελτίωση των υφιστάμενων προσφορών προϊόντων.

Επίσης, είναι γνωστό ότι τα δεδομένα αποτελούν πληροφορίες οι οποίες επιτρέπουν στον οργανισμό σας να ανταγωνιστεί σε μια ψηφιακή οικονομία.

Έτσι λοιπόν, όπου τα data παρέχουν πληροφορίες, τα analytics παρέχουν γνώσεις που οδηγούν σε τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων.

Για τον λόγο αυτό, η χρήση data και analytics, αποτελεί ένα νήμα που οδηγεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό, επιτρέποντας την προσπέραση επιχειρηματικών προβλημάτων.

Αυτά τα σύγχρονα επιχειρηματικά προβλήματα περιλαμβάνουν:

Ζητήματα ποιότητας δεδομένων

Τα δεδομένα υψηλής ποιότητας μπορούν να βοηθήσουν μια επιχείρηση να επιτύχει τους στόχους της. 

Αλλά εάν δεν ληφθούν μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων, τότε μπορεί να οδηγήσει σε δαπανηρά λάθη και χαμένες ευκαιρίες. 

Η αποτίμηση των δεδομένων ως περιουσιακό στοιχείο σε ολόκληρο τον οργανισμό σάς επιτρέπει να λάβετε υπόψη τη διαχείριση δεδομένων, την ασφάλεια δεδομένων και την ιδιοκτησία δεδομένων.

Όλα αυτά θα οδηγήσουν σε διαφάνεια και εμπιστοσύνη στα δεδομένα και καλύτερη λήψη αποφάσεων σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Πολυπλοκότητες με συστήματα/εφαρμογές παλαιού τύπου

Τα συστήματα παλαιού τύπου είναι συχνά δαπανηρά για τη συντήρηση και την ενημέρωση των επιχειρήσεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αδύνατο να ενσωματωθούν με πιο σύγχρονα στοιχεία και μπορεί να δημιουργήσουν ανησυχίες και ανασφάλεια.

Έτσι, εμποδίζουν την ικανότητά σας να ανταγωνίζεστε σε μια ψηφιακή οικονομία. 

Εξετάζοντας αυτό το θέμα από το πρίσμα των data και των analytics, θα σας επιτρέψει να επιλέξετε κατάλληλα συστήματα.

Μέσα από αυτά τα συστήματα, θα προσφέρετε ευελιξία, καλύτερη ασφάλεια και βελτιστοποιημένη απόδοση.

ψηφιακός μετασχηματισμός

Ικανοποίηση των προσδοκιών πελατών

Οι πελάτες σήμερα αναμένουν απρόσκοπτες εμπειρίες και οι εταιρείες βασίζονται σε δεδομένα για να τις παρέχουν. 

Τα δεδομένα, σάς βοηθούν να κατανοήσετε:

 • ποιοι είναι οι πελάτες σας
 • ποιες είναι οι ανάγκες και οι επιθυμίες τους
 • τι αγοράζουν, πότε και πόσο συχνά, καθώς και 
 • πώς προτιμούν να αλληλεπιδρούν

Ένας ψηφιακός μετασχηματισμός που εστιάζει σε data και analytics, μπορεί να επιτρέψει την τεχνολογία και τις διαδικασίες, που θα βοηθήσουν στη συλλογή και ανάλυση αυτών των δεδομένων, ώστε να μπορείτε να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες των πελατών ακόμη και όταν αυτές εξελίσσονται.

Τι είδους data και analytics χρειάζονται για έναν επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό;

Πολύ συχνά, οι ψηφιακοί μετασχηματισμοί υπολείπονται των στόχων τους και οι λόγοι είναι ποικίλοι και περίπλοκοι. 

Αλλά το να ξεκινήσετε με ένα πλαίσιο συγκεκριμένων, data και  analytics, θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα και να διασφαλίσετε ότι θα πραγματοποιηθεί.

Ένας ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι ένα έργο μίας χρήσης, αλλά μάλλον ένα συνεχές πρόγραμμα που βασίζεται σε δεδομένα και στοιχεία ανάλυσης.

Τα βασικά στοιχεία data και analytics ενός επιτυχημένου ψηφιακού μετασχηματισμού περιλαμβάνουν:

Μια καθορισμένη στρατηγική δεδομένων που μπορεί να υποστηρίξει τον ψηφιακό σας μετασχηματισμό απαντώντας σε ερωτήσεις όπως:

 • Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δεδομένα για να υποστηρίξετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους και να λύσετε επιχειρηματικά προβλήματα και τελικά να προωθήσετε την επιχείρησή σας σε μια ψηφιακή οικονομία;
 • Από πού προέρχονται αυτά τα δεδομένα και πόσο καλής ποιότητας είναι;
 • Θα παρέχει πληροφορίες που θα σας επιτρέψουν να κατανοήσετε καλύτερα τους πελάτες σας και τις ανάγκες τους;
 • Ποιες διαδικασίες απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα είναι υψηλής ποιότητας και προσβάσιμα;
 • Ποια τεχνολογία θα επιτρέψει την αποθήκευση, την κοινή χρήση και την ανάλυση δεδομένων;
ψηφιακός μετασχηματισμός

Ένα καθορισμένο σχέδιο διαχείρισης δεδομένων που θα υποστηρίξει τον ψηφιακό σας μετασχηματισμό.

Αφού εφαρμόσετε τη στρατηγική δεδομένων σας, πρέπει να καθορίσετε πώς θα διαχειρίζεστε τα δεδομένα σας.

Ειδικά εάν ο στόχος σας είναι να επιλύσετε επιχειρηματικά προβλήματα, όπως η μείωση των προβλημάτων ποιότητας δεδομένων.

Ένα αποτελεσματικό σχέδιο διαχείρισης δεδομένων θα υποστηρίξει τον ψηφιακό σας μετασχηματισμό και θα σας επιτρέψει:

 • να καθορίστε πώς να διαχειρίζεστε, να ασφαλίζετε και να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.
 • στους επιχειρησιακούς χρήστες να έχουν πρόσβαση σε ουσιαστικά data και analytics.

Έπειτα δώστε τους τη δυνατότητα να προωθήσουν τους επιχειρηματικούς στόχους.

Ένα καθορισμένο σχέδιο διαχείρισης αλλαγών που θα υποστηρίζει έναν οργανισμό που βασίζεται σε δεδομένα.

Χωρίς σχέδιο για την προώθηση της υιοθέτησης από τους χρήστες, η πιθανότητα να επιτύχετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους ψηφιακού μετασχηματισμού είναι χαμηλή.

Έτσι λοιπόν, πρέπει να δημιουργήσετε ένα σχέδιο για την αποτελεσματική επικοινωνία της στρατηγικής σας.

Τα δεδομένα και τα αναλυτικά στοιχεία πρέπει να γίνουν μέρος της συνολικής στρατηγικής ενός οργανισμού.

Αυτό σημαίνει τη δημιουργία μιας κουλτούρας που προωθεί και αγκαλιάζει και τα δύο.

Καθώς ψάχνετε να ξεκινήσετε το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού σας, να θυμάστε ότι τα δεδομένα και τα αναλυτικά στοιχεία δεν είναι μόνο το σημείο που ξεκινάτε.

Αλλά είναι το νήμα που οδηγεί την εταιρεία σας στον μετασχηματισμό και σας επιτρέπει να εξελίσεστε μαζί με την αγορά.

Πηγή: analytics8

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Μαρίνα Δημητρή

Απόφοιτη Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με κατεύθυνση Management, Web Content Writer και Αρχισυντάκτρια του Business Review Greece. Γράφει και επιμελείται άρθρα για Επιχειρηματικότητα, HR, Marketing και Digital Marketing στο Business Review Greece. Παράλληλα δημιουργεί περιεχόμενο για φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων για να τους βοηθήσει στην καλύτερη και ευκολότερη κατανόηση επιχειρηματικών ορολογιών. Απολαμβάνει την ομαδική εργασία και προσωπικός της στόχος είναι να αποκτά και να αναπτύσσει όλο και περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα των επιχειρήσεων.