Τι κάνει ένας CIO(Chief Information Officer);

Τι κάνει ένας CIO(Chief Information Officer);

Οι CIO κατέχουν στρατηγικό ρόλο στην επίβλεψη των αναγκών τεχνολογίας πληροφοριών μιας εταιρείας.

Επιβλέπουν στρατηγικές τεχνολογίας πληροφοριών καθώς και πληροφοριακά συστήματα για να διασφαλίσουν ότι υποστηρίζουν τους στόχους ενός οργανισμού.

Επιπλέον, είναι υπεύθυνοι για την εκμάθηση αναδυόμενων τεχνολογιών και τον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να ωφελήσουν μια εταιρεία.

Επίσης είναι υπεύθυνοι για την δημιουργία προϋπολογισμών, τον έλεγχο κεφαλαίων, την ανάπτυξη ασφάλειας δεδομένων και πρωτοκόλλου αλλά και για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας συστήματος ή την διατύπωση συστάσεων για τα συστήματα υπολογιστών ενός οργανισμού.

Οι ευθύνες τους είναι κατά κύριο λόγο στρατηγικές, ενώ αναθέτουν την εφαρμογή και τις καθημερινές λειτουργικές ευθύνες στον διευθυντή πληροφορικής (IT director) και σε άλλους υπαλλήλους.

Άλλες ειδικές αρμοδιότητές τους περιλαμβάνουν:

  • Έλεγχος της ακρίβειας και της αποτελεσματικότητας της τεχνολογίας που χρησιμοποιεί μια εταιρεία και εάν υποστηρίζει τους στόχους της
  • Επίβλεψη της ανάπτυξης πλατφορμών υποστήριξης πελατών
  • Καθοδήγηση εργαζομένων στα τμήματα πληροφορικής και ανάπτυξης
  • Έγκριση διαπραγματεύσεων με προμηθευτές και στρατηγικών σχεδίων για αρχιτεκτονικές αλλαγές
  • Καθιέρωση προτύπων, στρατηγικών και πολιτικών για το τμήμα πληροφορικής
  • Αναζήτηση ευκαιριών για τη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας μέσω της τεχνολογίας

Ποιες δεξιότητες(skills) είναι απαραίτητες για να γίνεις CIO;

Διαπροσωπικές

Αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν την επικοινωνία, την ομαδική εργασία, την ευελιξία και άλλα.

Ένας CIO χρειάζεται δεξιότητες αποτελεσματικής προφορικής και γραπτής επικοινωνίας με στελέχη και μέλη του τμήματος πληροφορικής.

Επιπρόσθετα, είναι απαραίτητο να είναι ενεργητικός ακροατής. Ως ηγέτης, η ενεργητική ακρόαση θα βοηθήσει τους άλλους να νιώσουν ότι εκτιμάει την άποψή τους.

Ως αποτέλεσμα, τους επιτρέπει να προσφέρουν λύσεις (τεχνολογικού περιεχομένου) για την εταιρεία.

Επιπλέον, βοηθάει τους υπαλλήλους να κατανοήσουν το πλήρες εύρος των ζητημάτων που καλούνται να λύσουν.

Ηγετικές

Αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν την ανάθεση εργασιών, την ενθάρρυνση και παρακίνηση (motivation) μιας ομάδας.

Όπως προαναφέραμε, οι ρόλοι ενός CIO είναι συνήθως στρατηγικοί.

Αυτό σημαίνει ότι οι καθημερινές λειτουργικές ευθύνες πρέπει να ανατίθενται σε άλλους υπαλλήλους.

Δεξιότητες διαχείρισης αλλαγών

Η τεχνολογία εξελίσσεται διαρκώς.

Επομένως, οι εταιρείες πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμοστούν στις εξελίξεις προκειμένου να πετύχουν.

Οι CIO βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, για αυτό βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην δυνατότητά τους να διαχειρίζονται αποτελεσματικά οποιαδήποτε αλλαγή.

Αυτό περιλαμβάνει τη διαχείριση της αβεβαιότητας (επιχειρηματικής και μη), την καθοδήγηση των μελών της ομάδας, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης εντός του οργανισμού και την προσωπική ψυχολογική ανθεκτικότητα.

Δεξιότητες στρατηγικού σχεδιασμού

Αυτές περιλαμβάνουν την κριτική σκέψη, την ιεράρχηση προτεραιοτήτων, τη δημιουργικότητα και άλλες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.

Αυτός ο ρόλος είναι πρωτίστως στρατηγικός έναντι επιχειρησιακού, επομένως ο CIO πρέπει να έχει κατακτήσει αυτές τις δεξιότητες στρατηγικού σχεδιασμού.

Δεξιότητες πληροφορικής

Ένας CIO πρέπει να έχει εις βάθος γνώση του προγραμματισμού και των πληροφοριακών συστημάτων για να αξιολογήσει το σύστημα ενός οργανισμού και να εντοπίσει τομείς όπου θα μπορούσαν να γίνουν βελτιώσεις.

Πρέπει επίσης να παραμείνει στην πρώτη γραμμή των νέων, αναδυόμενων τεχνολογιών που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα ή με άλλο τρόπο να επηρεάσουν την απόδοση του οργανισμού.

Πηγή: Indeed

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Phaedon Wallace

Τελειόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΔΑ με κατεύθυνση Marketing και αρθρογράφος στο Business Review Greece. Αρθρογραφεί με τετραετή εμπειρία κυρίως για θέματα productivity, marketing και ψυχολογίας. Επιπλέον, διαθέτει εμπειρία σε social media management και SEO. Κατέχει πτυχία Αγγλικών, Γερμανικών και Ιταλικών. Είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει η αναζήτηση, αναγνωρίζει την σημασία της ψυχικής υγείας, του αρέσει η ομαδική δουλειά, είναι υποστηρικτικός και δεν παύει να εξελίσσεται τόσο στην επαγγελματική του σταδιοδρομία, όσο και στην καθημερινή του ζωή.