Διαχείριση Κοινωνικής Ευθύνης: Πόσο σημαντική είναι και ποιοι οι τύποι της;

Διαχείριση Κοινωνικής Ευθύνης: Πόσο σημαντική είναι και ποιοι οι τύποι της;

διαχείριση κοινωνικής ευθύνης

Η διαχείριση κοινωνικής ευθύνης είναι ένας τύπος ηγεσίας που εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο ένας οργανισμός ή μια επωνυμία επηρεάζει την κοινότητα.

Εφαρμόζοντας αυτό το στυλ διαχείρισης, οι επωνυμίες μπορούν να ενισχύσουν την εικόνα τους και να προσελκύσουν μια θετική βάση πελατών.

Εάν είστε διευθυντής ή ηγέτης σε έναν οργανισμό, το να μάθετε περισσότερα για τη διαχείριση κοινωνικής ευθύνης μπορεί να είναι επωφελές.

Σε αυτό το άρθρο:

 • εξηγούμε τι είναι η διαχείριση κοινωνικής ευθύνης
 • περιγράφουμε λεπτομερώς τα οφέλη της
 • απαριθμούμε τους διαφορετικούς τύπους και
 • παρέχουμε χρήσιμες συμβουλές για την εφαρμογή της σε μια εταιρεία

Ας ξεκινήσουμε με έναν ορισμό.

Τι είναι η διαχείριση κοινωνικής ευθύνης;

Η διαχείριση κοινωνικής ευθύνης είναι η διαδικασία οργάνωσης και επίβλεψης των προσπαθειών για τη βελτίωση της κοινότητας και την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων.

Οι διευθυντές εταιρειών μπορούν να βελτιώσουν την ηγεσία τους με την ενσωμάτωση της εστίασης στη λογοδοσία προς την κοινωνία και την κοινότητα.

Η κοινωνική ευθύνη περιλάμβάνει φιλανθρωπίες και οικονομικές ενισχύσεις αλλά και ηθικές και περιβαλλοντικές προσπάθειες.

Πολλοί οργανισμοί επιλέγουν να δημιουργήσουν ένα σχέδιο διαχείρισης κοινωνικής ευθύνης που ενσωματώνει διάφορους τύπους κοινωνικής εστίασης.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει:

 • την υποστήριξη και τη διατήρηση του περιβάλλοντος
 • την συνεργασία με τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις και οργανισμούς και
 • την ευθυγράμμιση του υλικού μάρκετινγκ και προώθησης με θετικά μηνύματα

Όλα αυτά με την σειρά τους έχουν θετικό αντίκτυπο, κάνοντας τα θετικά οφέλη της κοινωνικής ευθύνης πολύ σημαντικά για τις εταιρείες.

διαχείριση κοινωνικής ευθύνης

Ποιά είναι τα οφέλη της διαχείρησης εταιρικής ευθύνης;

Βελτιωμένη κοινότητα

Εφαρμόζοντας τη διαχείριση κοινωνικής ευθύνης στο στυλ διαχείρισης σας, μπορείτε να βελτιώσετε την κοινότητά σας.

Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της βελτίωσης του περιβάλλοντος, της ενίσχυσης των σχέσεων και της ενίσχυσης των φωνών.

Ενισχυμένη εικόνα

Η επένδυση στη διαχείριση κοινωνικής ευθύνης μπορεί να εφοδιάσει την ομάδα μάρκετινγκ με πρόσθετο υλικό και να επικεντρωθεί σε διαφημίσεις.

Αυτό μπορεί να δώσει σε ένα brand μια ενισχυμένη εικόνα στον Τύπο και στο κοινό.

Αυξημένη βάση πελατών

Ίσως είναι πιο πιθανό για μια επιχείρηση να προσελκύσει πελάτες με θετικές προοπτικές αλλά και συσχετίσεις με την επωνυμία της, όταν εφαρμόσει τη διαχείριση κοινωνικής ευθύνης.

Οι καταναλωτές μπορούν να λειτουργήσουν ως πρόσθετο μάρκετινγκ για την επωνυμία μιλώντας σε άλλους, το λεγόμενο word of mouth marketing (wom), για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα κοινωνικά ιδανικά που έχει η εταιρεία.

Ειδικευμένη διαχείριση

Η εκπαίδευση των ηγετών σε έναν οργανισμό για την κατανόηση και την εφαρμογή της διαχείρισης κοινωνικής ευθύνης μπορεί να τους βοηθήσει να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους.

Για παράδειγμα, όταν οι διευθυντές επιτρέπουν στην κοινότητα να παίρνει μέρος στην λήψη αποφάσεων, μαθαίνουν να δίνουν προτεραιότητα στα μέλη της ομάδας τους.

διαχείριση κοινωνικής ευθύνης

Πόσοι τύποι υπάρχουν;

Ανάλογα λοιπόν με το είδος της εταιρείας αλλά και σε ποιούς απευθύνεται, υπάρχουν και διάφοροι τύποι κοινωνικής ευθύνης.

Φιλανθρωπία

Τα φιλανθρωπικά ζητήματα είναι αυτά που επηρεάζουν διαφορετικές ομάδες ανθρώπων μέσα στην κοινωνία.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μειονότητες και ομάδες με βάση την τοποθεσία και τις δυσκολίες.

Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να επιλέξει να εφαρμόσει μεθόδους διαχείρισης κοινωνικής ευθύνης που επικεντρώνονται σε κοινωνικά ζητήματα, δωρίζοντας τρόφιμα ή ρουχισμό στους άστεγους.

Επίσης, ένας οργανισμός μπορεί επίσης να βοηθήσει στην υποστήριξη κοινωνικών ζητημάτων φιλοξενώντας άτομα στην κοινότητα και ενισχύοντας τη φωνή τους.

Για παράδειγμα, ένα κατάστημα λιανικής μπορεί να περιλαμβάνει μια έκθεση για μικρούς δημιουργούς πολιτιστικών ενδυμάτων ή προϊόντων.

Περιβαλλοντική

Η διαχείριση περιβαλλοντικής ευθύνης είναι η διαδικασία που διασφαλίζει ότι μια εταιρεία δεν βλάπτει το περιβάλλον με τις διαδικασίες της, με τελικό στόχο την αναστροφή της ζημίας και τη βελτίωση του οικοσυστήματος.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει βήματα όπως, η χρήση ανακυκλωμένων υλικών κατά την κατασκευή, η αντιστάθμιση του αποτυπώματος άνθρακα της αποστολής ή η δωρεά σε οργανισμούς που υποστηρίζουν το περιβάλλον.

Για παράδειγμα, μια εταιρεία ρούχων και αξεσουάρ μπορεί να δημιουργήσει τα αντικείμενά της από πλαστικά που βρίσκονται στον ωκεανό, για να διαδώσει την ευαισθητοποίηση για τη ρύπανση των ωκεανών και θαλασσών και να αναλάβει δράση για τον καθαρισμό του χώρου.

Ηθική

Η ηθική ευθύνη μιας εταιρείας αναφέρεται στις προσπάθειές της, ώστε όλα τα μέλη της ομάδας και οι πελάτες να έχουν σεβασμό και δίκαιη μεταχείριση.

Μπορεί δηλαδή να αφορά:

 • προμηθευτές
 • επενδυτές και
 • ηγετικό προσωπικό εντός της εταιρείας

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την προσφορά μισθού που να ταιριάζει με:

 • τον πληθωρισμό
 • την παροχή επαρκούς κάλυψης υγειονομικής περίθαλψης
 • την επένδυση σε πόρους ψυχικής υγείας για τα μέλη της ομάδας και
 • την τήρηση υψηλών προτύπων για συστατικά, υλικά και διαφάνεια

Για παράδειγμα, μια εταιρεία παραγωγής σοκολάτας μπορεί να υποσχεθεί ότι θα πληρώσει στους υπαλλήλους δίκαιο μισθό και θα προμηθεύεται τους κόκκους κακάο από περιοχές όπου οι τοπικές εταιρείες λαμβάνουν δίκαιες αμοιβές και εφαρμόζουν δίκαιη διαχείριση ανθρώπινων πόρων.

Οικονομία

Η οικονομική ή οικονομική κοινωνική ευθύνη είναι η εστίαση του οργανισμού στη χρήση κεφαλαίων και πόρων με τρόπο που επηρεάζει θετικά την κοινότητα.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει προμήθεια υλικών και συστατικών από τοπικούς πωλητές, αντί για εισαγωγή φθηνότερων επιλογών.

Οι επωνυμίες μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στην οικονομική κοινωνική ευθύνη προωθώντας τις τοπικές επιχειρήσεις ή δίνοντας πίσω στην κοινότητα.

Για παράδειγμα, μια επιχείρηση με καφέ μπορεί να προμηθευτεί τις πρώτες ύλες της από τοπικά μαγαζιά ή να διαφημιστεί για την προσφορά της σε υποτροφίες για ντόπιους εφήβους.

Πηγή: Indeed

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Μαρίνα Δημητρή

Απόφοιτη Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με κατεύθυνση Management, Web Content Writer και Αρχισυντάκτρια του Business Review Greece. Γράφει και επιμελείται άρθρα για Επιχειρηματικότητα, HR, Marketing και Digital Marketing στο Business Review Greece. Παράλληλα δημιουργεί περιεχόμενο για φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων για να τους βοηθήσει στην καλύτερη και ευκολότερη κατανόηση επιχειρηματικών ορολογιών. Απολαμβάνει την ομαδική εργασία και προσωπικός της στόχος είναι να αποκτά και να αναπτύσσει όλο και περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα των επιχειρήσεων.