Αποτελεσματική ηγεσία υπό το φως της Χριστιανικής ηθικής

Αποτελεσματική ηγεσία υπό το φως της Χριστιανικής ηθικής

Αποτελεσματική ηγεσία υπό το φως της Χριστιανικής ηθικής

Μπορεί να συνδυαστεί η Χριστιανική ηθική με την αποτελεσματική ηγεσία στις επιχειρήσεις;

Σε ένα πρώτο άκουσμα αυτά τα 2 μοιάζει να μη συνδέονται.

Όμως, αν εμβαθύνουμε στην ουσία της Χριστιανικής ηθικής και αντίστοιχα σε αυτή της ηγεσίας θα αρχίσουμε να βλέπουμε αρκετά κοινά στοιχεία.

Τα κοινά στοιχεία αυτά, περισότερο από τον καθένα μας, τα έχει δει ο κύριος Θοδωρής Σπηλιώτης.

Ο κύριος Σπηλιώτης δεν είναι τυχαία άλλωστε, ο θεμελιωτής του Αθωνιικού Μάνατζμεντ το οποίο έχει αναδείξει μέσα από το βιβλίο του “Ο Μοναχός που έγινε CEO – 1000 χρόνια Αθωνικό Μάνατζμεντ”.

Ύστερα λοιπόν από την μεγάλη συγγραφική του επιτυχία και από ένα πλήθος ομιλιών όλα τα προηγούμενα χρόνια για το Αθωνικό Μάνατζμεντ, έφτασε η στιγμή για τον κύριο Σπηλιώτη να δημιουργήσει το δικό του ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το Αθωνικό Μάνατζμεντ, σε σενεργασία με την Ψηφιακή Ακαδημία “Ευγένιος Βούλγαρης”

Σκοπός του προγράμματος αυτο, είναι να αναπτύξουν τα εταιρικά στελέχη τις απαραίτητες γνώσεις και να λάβουν χρήσιμα εργαλεία σχετικά με την Επιχειρησιακή Ηθική, βασισμένα στην υπερχιλιετή εμπειρία οργάνωσης και δοίκησης της Αθωνική πολιτείας (Άγιο Όρος), ώστε να τις χρησιμοποιήσουν ως πυξίδα για την επίτευξη των προσωπικών και επαγγελματικών τους στόχων.

Γιατί είναι σημαντική η “Αποτελεσματική ηγεσία υπό το φως της Χριστιανικής ηθικής”

Κάτι στο οποίο πολλοί συμφωνούν είναι πως η επιχειρηματική ηθική είναι απαραίτητο συστατικό μιας εταιρείας.

Πρόκειται για ηθικές αρχές με τις οποίες μια επιχείρηση μπορεί να επιτύχει κοινωνική δέσμευση.

Η επιχειρηματική ηθική, για όποιον δεν το γνωρίζει, περιλαμβάνει μια σειρά αξιών και αρχών από τις οποίες μια εταιρεία διέπεται κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της.

Όμως, γιατί στη σημερινή εποχή η ηθική στην ηγεσία είναι σημαντικότερη από ποτέ;

Το management, ως ζωντανός οργανισμός, δέχεται αναπόφευκτα τους κραδασμούς της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας.

Όμως, με σταθερούς πυλώνες δομής, μπορεί να κρατήσει μία επιχείρηση ακέραιη εν μέσω σοβαρών κλυδωνισμών.

Παράλληλα, μέσω αναπροσαρμογών στρατηγικής και προτεραιοτήτων μπορεί να επιταχύνει και να επιτύχει τελικά την ανόρθωσή της.

Αυτή η συνειδητοποίηση όμως, γεννά και κάποια ερωτήματα.

 • Ποιος είναι ο στόχος της επιχειρηματικής ηθικής;
 • Πως συνδέεται το Senior Management με την ηθική Αναγέννηση της εταιρίας και γιατί χρειάζεται να γίνει αυτό;
 • Μπορεί η εμπειρία 1000 ετών οργάνωσης και διοίκησης της Αθωνικής πολιτείας να βοηθήσει στην ηθική αναγέννηση της ηγεσίας;

Σε όλα αυτά τα ερωτήματα έρχεται να δώσει απάντηση ο Θοδωρής Σπηλιώτης, μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος “Αποτελεσματική ηγεσία υπό το φως της Χριστιανικής ηθικής”.

Κατά τη διάρκεια αυτού του διαδραστικού σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να αντιληφθούν τη σημασία της ηθικής αναγέννησης στις επιχειρήσεις, καθώς και τα διαχρονικά εργαλεία της οργάνωσης και δοίκησης της Αθωνική πολιτείας, τα οποία μπορούν να προάγουν την κουλτούρα συνεργασίας ανάπτυξης και συνεχούς επιτυχίας για την εταιρεία και τους ανθρώπους της.

Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;

 • Iδιοκτήτες και διευθυντές επιχειρήσεων
 • Διευθυντές τμημάτων
 • Προϊσταμένους
 • Στελέχη τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • Φοιτητές διοίκησης επιχειρήσεων
 • Ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται να εμβαθύνει σε στρατηγικές επιχειρηματικής ηθικής
 • Ανθρώπους που έχουν πάθος για μάθηση και εξέλιξη

Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Να γνωρίζουν την έννοια της επιχειρηματικής ηθικής και τη εφαρμογή της στο τομέα των επιχειρήσεων.
 • Να κατανοούν τις τακτικές διοικήσεως της Κεντρικής Διοίκησης της Αθωνικής Πολιτείας και πώς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε μια πολυεθνική εταιρία.
 • Να μελετούν Την Οργάνωση και την Διοίκηση των Μονών και Σκητών του Αγίου Όρους και πώς μπορούν να εφαρμοστούν σε μια μικρομεσαία εταιρία.
 • Να γνωρίζουν τα μυστικά επιτυχίας των μοναχών σε αυτογνωσιακό επίπεδο.
 • Να εξηγούν τα πρότυπα επιχειρησιακής ηθικής και την ηθική του ανταγωνισμού στο τομέα των επιχειρήσεων.
 • Να είναι σε θέση να κάνουν προτάσεις για τη δημιουργία μιας ηθικής επιχείρησης, έτσι ώστε να βελτιωθεί σημαντικά, η επιχειρηματική εικόνα μεταξύ των πελάτων με την ηθική αναγέννηση.
 • Να Εφαρμόζουν πρακτικές αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας ως εργαζόμενοι.
 • Να υιοθετήσουν εργαλεία που παρακινούν τους ανθρώπους μια επιχείρησης.
 • Να υιοθετήσουν συμπεριφορές που ενθαρρύνουν τους ανθρώπους μιας επιχείρησης και τους ευθυγραμμίζουν με τη κουλτούρα και τους στόχους της εταιρίας.

Οι συμμετέχοντες θα αναγνωρίζουν επίσης το:

 • Τι παρακινεί τους ανθρώπους μιας επιχείρησης.
 • Για ποιους λόγους ακολουθούν ένα ηγέτη οι άνθρωποι;
 • Τι αποθαρρύνει τους ανθρώπους μιας επιχείρησης;
 • Κοινό μυστικό των επιτυχημένων επιχειρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Αποτελεσματική ηγεσία υπό το φως της Χριστιανικής ηθικής”

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 180 Ευρώ.

Παρέχεται όμως, Ειδική Έκπτωση για Πολυτέκνους (20%), Φοιτητές (20%), ΑμεΑ (25%), Ανέργους (30%).

Για να εγγραφείτε κάνοντας χρήση της έκπτωσης είναι απαραίτητο να αποστείλετε στο email της γραμματείας (secretariat@voulgarisacademy.com) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πολυτεκνική κάρτα (πολύτεκνοι), βεβαίωση σπουδών και φοιτητική κάρτα (φοιτητές), βεβαίωση/πιστοποίηση ΑμεΑ από το ΚΕΠΑ (ΑμεΑ), βεβαίωση/κάρτα ανεργίας (άνεργοι).

Αφού ληφθούν τα πιστοποιητικά θα λάβετε τον σύνδεσμο/link με την ανάλογη έκπτωση.

Το ζωντανό σεμινάριο πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ, στην ελληνική γλώσσα.

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 6 ώρες. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων (3 δίωρα) είναι οι εξής:

 1. ΔΕΥ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 18:00-20:00
 2. ΔΕΥ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 18:00-20:00
 3. ΔΕΥ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 18:00-20:00

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, στους συμμετέχοντας θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Κάθε συμμετέχοντας θα λάβει επιπλέον, δωρεάν, την έκδοση “Ο Μαναχός που έχινε CEO – 1000 χρόνια Αθωνικό Management”.

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Αποτελεσματική ηγεσία υπό το φως της Χριστιανικής ηθικής” κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

Ποιος είναι ο Θοδωρής Σπηλιώτης

Ο Θοδωρής Σπηλιώτης γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Τηλεματική και Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Συγγραφέας των βιβλίων “Από το Μανχάταν στο Άγιο Όρος” και “Ο Μοναχός που Έγινε CEO – 1000 Χρόνια Αθωνικό Management.”

Συν-συγγραφέας των βιβλίων “GROW – Ιστορίες Management και Ηγεσίας”, “GROW II – Ιστορίες αποτυχίας από ανθρώπους που πέτυχαν”.

Εκπαιδεύει και μεταλαμπαδεύει το Αθωνικό Management σε επιχειρήσεις και πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό, επιχειρώντας να βοηθήσει μελλοντικούς ηγέτες να βελτιώσουν τον κόσμο γύρω τους.

Ο Θοδωρής Σπηλιώτης προσπαθεί μέσα από το έργο του να φανεί χρήσιμος στην κοινωνία.

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Χάρης Αθανασίου

Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΔΑ με κατεύθυνση Management, συνιδρυτής του Business Review Greece και της Blue Rocket Content Agency και συμπαρουσιαστής του BusinessTalks Podcast. Αρθρογραφεί κυρίως για θέματα επιχειρηματικότητας και διαθέτει πάνω από 4 έτη εμπειρία στην αρθρογραφία. Επίσης, έχει πάνω από 3 χρόνια εμπειρία στο SEO, τα Social Media και το Performance Marketing. Του αρέσει η ομαδική δουλειά, η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και να βοηθάει τους ανθρώπους να εξελιχθούν, να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους και να ακολουθούν τα όνειρά τους.