Ποιοι είναι οι υπάλληλοι-κλειδιά(key employees);

Οι υπάλληλοι-κλειδιά είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται από μια εταιρεία, προκειμένου να αξιοποιηθούν κατάλληλα.

Οι υπάλληλοι-κλειδιά παίζουν μεγάλο ρόλο τόσο στη λειτουργία όσο και την δομή μιας εταιρείας. Ενώ υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί για έναν υπάλληλο-κλειδί, η αξία του για έναν οργανισμό είναι αδιαμφισβήτητη.