Γιατί η Διαφοροποίηση Φύλων είναι το κλειδί της επιτυχίας για την επιχείρηση σου;

Γιατί η Διαφοροποίηση Φύλων είναι το κλειδί της επιτυχίας για την επιχείρηση σου;

Γιατί η Διαφοροποίηση Φύλων είναι το κλειδί της επιτυχίας για την επιχείρηση σου;

Στο άρθρο που ακολουθεί θα δούμε πώς η διαφοροποίηση των φύλων μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση να είναι βιώσιμη και ανταγωνιστική στο σύγχρονο περιβάλλον.

Οι φυλετικές ανισότητες είναι ένα θέμα που συνεχίζει να απασχολεί καθώς ο επιχειρηματικός κλάδος είναι κυρίως ανδροκρατούμενος.

Πολλές έρευνες έχουν επιβεβαιώσει τις ανισότητες. Υπογραμμίζουν επίσης το γεγονός ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν προκλήσεις όταν ξεκινούν να εργάζονται σε μια θέση αλλά και κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.

Διαφοροποίηση φύλων

Οι ανισότητες αυτές είναι εμφανείς με πολλούς τρόπους. Μεταξύ αυτών είναι οι προκαταλήψεις κατά την πρόσληψη, οι ευκαιρίες για ανέλιξη στο χώρο εργασίας και η αμοιβή.

Στατιστικά αναφέρουν ότι υπάρχει μισθολογική απόκλιση κατα 14% ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες σε όλους τους κλάδους.

Ένα άλλο ζήτημα είναι η μη εκπροσώπηση από γυναίκες σε ηγετικές θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με έρευνες, το 60% των ηγετικών θέσεων εργασίας σε μια επιχείρηση κατέχεται από άνδρες.

Όσο ανεβαίνουμε σε θέσεις, τόσο λιγότερη εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου θα συναντήσει κανείς.

Η δημιουργία συμπεριληπτικών περιβάλλοντων που εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες είναι βασικός παράγοντας για να συνειδητοποιήσουμε την ικανότητα των γυναικών να καινοτομούν και να προωθούν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε παγκόσμια κλίμακα.

Ας δούμε γιατί είναι σημαντικό κάτι τέτοιο:

Διαφοροποίηση των Φύλων: Η προώθηση της μεταφράζεται σε Βελτίωση των Επιδόσεων της Επιχείρησης

Είναι γεγονός ότι η διαφοροποίηση των φύλων προωθεί την καινοτομία σε ατομικές επιχειρήσεις αλλά και σε μεγάλο κομμάτι μεγάλων επιχειρήσεων.

Προβλέψεις των McKinsey έχουν αναφέρει ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 13 τρις δολάρια εάν το εργατικό δυναμικό παγκοσμίως γίνει πιο φιλικό στη διαφορετικότητα των φύλων. 

Ένα μεγάλο κομμάτι της λειτουργίας μιας επιχείρησης είναι το να μάθεις να τη χειρίζεσαι σε περιόδους οικονομικής αστάθειας.

Διαφοροποίηση φύλων

Όσο πιο φυλετικά ανόμοια είναι η ομάδα σου, τόσο περισσότερες είναι και οι πιθανότητες επιβίωσης σε διαφορετικές καταστάσεις.

Η διαφοροποίηση φύλων, ηλικιών και εθνικοτήτων σημαίνει ότι μια επιχείρηση έχει πρόσβαση σε περισσότερες οπτικές και προσεγγίσεις που έρχονται μέσα από τις διαφορετικές εμπειρίες.

Έρευνες δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις με σύσταση που τείνει στη διαφορετικότητα είναι πιο προσαρμοστικές, με 48% θετική διαφορά στην απόδοση τους.

Γεγονός αποτελεί ότι μια επιχείρηση με προσωπικό διαφορετικών εθνικοτήτων και φύλων μπορεί πιο εύκολα να επιβιώσει σε περιόδους κρίσης.

Η διαφοροποίηση φύλων σε ηγετικές θέσεις μπορεί επίσης να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες στη λήψη αποφάσεων.

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες έχουν πλεονέκτημα όταν πρόκειται για την ανάληψη πρωτοβουλιών και την παρακίνηση των άλλων συγκριτικά με τους άντρες.

Έχουν επίσης μεγαλύτερο κίνητρο για αυτοβελτίωση και επίτευξη αποτελεσμάτων. Επίσης, είναι καλές στο να λύνουν προβλήματα, στο να κατέχουν θέσεις ηγεσίας και να κρατάνε όλα τα μέλη σε μια ομάδα προσηλωμένα στο στόχο. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, μια ομάδα με διαφοροποίηση μπορεί να έχει τρομερό πλεονέκτημα καθώς όλοι συνεισφέρουν από την δική τους οπτική.

Διαφοροποίηση φύλων

Έχοντας διαφορετικές νοοτροπίες και προσεγγίσεις, τα μέλη της ομάδας μπορούν να ανταπεξέλθουν σε δύσκολες καταστάσεις από διαφορετικές οπτικές, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ποικιλία λύσεων. 

Διαφοροποίηση Φύλων: Δημιουργώντας μια εταιρική κουλτούρα με σεβασμό στη Φυλετική Διαφοροποίηση

Λαμβάνοντας υπόψην όλα τα παραπάνω, έρχεται το μεγάλο ερώτημα: Τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις για να προωθήσουν μια κουλτούρα που τιμά και σέβεται την Φυλετική Διαφοροποίηση;

Αρχικά, υπάρχουν αρκετές προσεγγίσεις που μπορούμε να λάβουμε υπόψην.

Η πρώτη είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον άνετο στην επιχείρηση μας και για τα δυο γένη.

Οφείλουμε επίσης να αποκλείσουμε κάθε περιορισμό αρσενικού ή θηλυκού γένους και οποιαδήποτε εκδήλωση παρενόχλησης. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργούμε πιο άνετες συνθήκες για οποιονδήποτε δουλέψει μαζί μας.

Οφείλουμε να δίνουμε ίσες ευκαιρίες τόσο στις γυναίκες όσο και στους άντρες. Όσοι δεν μπορούν να ακολουθήσουν είτε δεν προσλαμβάνονται, είτε φεύγουν. 

Επιπλέον, καλό θα ήταν να δημιουργούμε ειδικά σεμινάρια και εκδηλώσεις με έμφαση στη διαφορετικότητα.

Σε αυτά καλό θα ήταν να δίνουμε έμφαση στη σημασία της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος συμπερίληψης που τιμά και αποδέχεται ποικίλλες οπτικές.

Με ίση εκπροσώπηση και μεγαλύτερη δεξαμενή ταλέντων μπορούμε να προωθήσουμε την καινοτομία και να βελτιώσουμε την επιτυχία του οργανισμού μας.

Ας μην ξεχνάμε ότι σαν επαγγελματίες οφείλουμε οι ίδιοι να αποτελούμε παραδείγματα. Οι ιδρυτές και τα διευθυντικά στελέχη οφείλουν να φέρονται σε όλους όμοια, ανεξαρτήτως φύλου. Οφείλουμε επίσης να διατηρούμε τακτική επικοινωνία έτσι ώστε ο σεξισμός και η άνιση μεταχείριση να μην εισχωρήσουν στην εταιρική κουλτούρα.

Η σημαντικότητα του να διατηρούμε τη Φυλετική Διαφοροποίηση στις προσλήψεις στελεχών

Μέσα από την εκπαίδευση είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε ίση αντιμετώπιση ανάμεσα στα μέλη ολόκληρης της ομάδας προς τους άντρες και τις γυναίκες ακόμα και κατά την πρόσληψη νέων μελών στην επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων και των νεοπροσληφθέντων.

Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια κουλτούρα που εξισώνει τις διαφορές ανάμεσα σε αντρικές και γυναικείες θέσεις εργασίας. Είμαστε όλοι εξίσου ικανοί για όλες τις θέσεις εργασίας ανεξαιρέτως. 

Γεγονός αποτελεί ότι οι ηγετικές θέσεις εργασίας οφείλουν να μοιράζονται εξίσου σε άντρες όσο και σε γυναίκες.

Οι επιχειρηματίες κάθε είδους πρέπει να ελέγχουν στενά την αναλογία εφόσον η σύσταση παίζει σημαντικό ρόλο για την επιτυχία.

Επιπλέον, οφείλουμε όλοι να υποστηρίξουμε κάθε πρωτοβουλία που σχετίζεται με τη σωστή τοποθέτηση της γυναικείας ηγεσίας εντός και εκτός της επιχείρησης. Βραβεία γυναικών, βραδιές γυναικείας επιχειρηματικότητας είναι όλα μέσα και εργαλεία που βοηθούν και προωθούν την εξίσωση των φύλων.

Διαφοροποίηση Φύλων: Η συμπεριληπτική κουλτούρα είναι το κλειδί για την επιτυχία της επιχείρησης σου

Το να έχεις μια ποικίλη ομάδα που δεν διαχωρίζει γένη ή άλλους παράγοντες είναι πολύτιμο για τη δημιουργία μιας επιχείρησης που μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα και αποτελεσματικά στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σημερινής επιχειρηματικότητας.

Διαφοροποίηση φύλων

Η συμπερίληψη είναι σημαντική εάν επιθυμείς να επιτύχεις στις προσπάθειες σου.

Μια ομάδα που εκπροσωπείται ισάξια από όλους κατέχει μια τεράστια δεξαμενή οπτικών, εμπειριών και ταλέντων. Όλα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να βρεθούν καινοτόμες λύσεις σε προβλήματα.

Με την παρουσία τόσο αντρών όσο και γυναικών στο εργατικό δυναμικό μας μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε ποικιλία λύσεων. Αυτό εγγυάται μακροπρόθεσμα καλύτερα ποσοστά επιτυχίας.

Πηγή: Entrepreneur

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας