Απολογισμός: Γιατί είναι σημαντικός και πώς επιτυγχάνεται;

Απολογισμός: Γιατί είναι σημαντικός και πώς επιτυγχάνεται;

Απολογισμός: Γιατί είναι σημαντικός και πώς επιτυγχάνεται;

Με την τρέχουσα χρονιά να οδεύει προς το τέλος της και μια νέα να έπεται, είναι καιρός να γίνει ένας απολογισμός.

Τόσο οι άνθρωποι όσο κι οι διάφορες επιχειρήσεις βρίσκουν την αφορμή να προβούν σε αυτόν, ώστε να αλλάξουν προς το καλύτερο για τη συνέχεια.

Η αίσθηση του νέου που πλησιάζει, σε συνδυασμό με τις γιορτές και την κάποια χαλάρωση, εμπνέουν κι ευνοούν τον απολογισμό.

Ωστόσο, είναι βασικό αυτός να γίνει στοχευμένα κι ορθά προκειμένου να αναμένονται στην πράξη αυτά που θα σημειώσετε.

Ας δούμε, επομένως, αναλυτικά σε ατομικό κι εταιρικό επίπεδο:

 • γιατί είναι τόσο σημαντικός ο απολογισμός,
 • πώς μπορεί να επιτευχθεί,
 • τι είναι ο ετήσιος απολογισμός και γιατί είναι σημαντικός

Κατ’αρχάς, να εξηγήσουμε πώς λειτουργεί ο απολογισμός σε εμάς τους ανθρώπους:

Απολογισμός: Γιατί είναι σημαντικός και πώς επιτυγχάνεται;

Απολογισμός σε ατομικό επίπεδο

Γιατί είναι σημαντικός;

“Ουδείς αλάνθαστος” όπως λέει μια λαϊκή παροιμία κι έχει δίκιο, που σημαίνει ότι ο καθένας έχει περιθώριο για βελτίωση.

Όσο πετυχημένος και να είναι κάποιος, σίγουρα έχει την προοπτική για ακόμη καλύτερα, είτε μιλάμε για εργασία και γνώσεις είτε για κοινωνικές σχέσεις και φυσική κατάσταση είτε για ό,τι άλλο.

Με το έτος αυτό να πλησιάζει στο τέλος, λοιπόν, είναι η κατάλληλη ευκαιρία να συνοψίσετε τις επιτυχίες που είχατε, τα λάθη που ενδεχομένως κάνατε, τις στιγμές που πληγωθήκατε κι εκείνες που θα σας μείνουν για μια ζωή.

Αρχικά, τις τελευταίες να τις έχετε ως οδηγό για να ξεκινήσετε την επερχόμενη χρονιά με αέρα αισιοδοξίας, κίνητρο και διάθεση για αυτοβελτίωση.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα, χρειάζεται να αναρωτηθείτε τους λόγους που προέκυψαν και πώς να επαναλάβετε τις επιτυχίες και να αποφύγετε τα λάθη και τις δυσάρεστες στιγμές.

Εξάλλου, η σημασία του απολογισμού είναι να μάθετε από τα άσχημα και να είστε πιο ευτυχισμένοι στη συνέχεια της ζωής σας.

Πώς να τον επιτύχετε;

Εντούτοις, για αυτήν την ανάλυση είναι αναγκαίο να διαθέτετε αυτογνωσία, ώστε να είστε όσο το δυνατόν αντικειμενικοί κι αμερόληπτοι με τον εαυτό σας.

Μην επιτρέπετε, επ’ουδενί, στον εγωισμό σας να εμποδίζει την εξέλιξή σας.

Συν τοις άλλοις, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε soft skills που επιθυμείτε να αναπτύξετε.

Ακολουθεί μια μικρή λίστα με μερικά από αυτά:

Τα παραπάνω είναι χρήσιμα τόσο για την εργασία σας όσο και για την καθημερινή σας ζωή κι υιοθετούνται με συχνή πρακτική.

Αναφορικά με το εργασιακό κομμάτι, θα σας προσδώσουν αυξημένη παραγωγικότητα και πιθανώς μια άνοδο στις απολαβές σας.

Οπότε, η αυτοβελτίωση είναι ευνοϊκή όχι μόνο για σας τους ίδιους αλλά, παράλληλα, για τον οργανισμό όπου εργάζεστε.

Για να δούμε τώρα τι ισχύει για τις επιχειρήσεις:

Απολογισμός: Γιατί είναι σημαντικός και πώς επιτυγχάνεται;

Απολογισμός σε εταιρικό επίπεδο

Αντίστοιχα με τους ανθρώπους, οι εταιρείες έχουν ανάγκη τον ετήσιο απολογισμό που πραγματοποιούν στο τέλος κάθε έτους.

Σίγουρα, με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις ραγδαία διαδοχικές αλλαγές, είναι περισσότερο στοχευμένος κι ουσιαστικός ο τριμηνιαίος έλεγχος.

Παρόλα αυτά, ο ετήσιος απολογισμός περιλαμβάνει πιο μακροπρόθεσμες μεταβολές και παραμένει η βέλτιστη επιλογή για τον έλεγχο της πορείας μιας εταιρείας.

Τι είναι ο ετήσιος απολογισμός και τι περιλαμβάνει;

Είναι ένα έγγραφο που οι δημόσιες εταιρείες πρέπει να παρέχουν ετησίως στους μετόχους, το οποίο περιγράφει τις λειτουργίες και τις οικονομικές τους συνθήκες.

Το μπροστινό μέρος του περιέχει, συχνά, έναν εντυπωσιακό συνδυασμό γραφικών, φωτογραφιών και μιας συνοδευτικής αφήγησης, τα οποία εξιστορούν τις δραστηριότητες της εταιρείας κατά το προηγούμενο έτος και πιθανώς να κάνουν προβλέψεις για το μέλλον της εταιρείας.

Το πίσω μέρος του απολογισμού περιέχει λεπτομερείς οικονομικές και λειτουργικές πληροφορίες.

Έγινε ρυθμιστική απαίτηση για τις δημόσιες εταιρείες μετά το κραχ του χρηματιστηρίου του 1929, όταν οι νομοθέτες ανέθεσαν την τυποποιημένη εταιρική οικονομική αναφορά.

Σκοπός του είναι να παρέχει δημόσια γνωστοποίηση των λειτουργικών και χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων μιας εταιρείας κατά το περασμένο έτος.

Το έγγραφο αυτό εκδίδεται σε μετόχους κι άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που το χρησιμοποιούν για να αξιολογήσουν την οικονομική απόδοση της εταιρείας και να λάβουν επενδυτικές αποφάσεις.

Συνήθως, ένας ετήσιος απολογισμός περιέχει τις ακόλουθες ενότητες:

 • γενικές εταιρικές πληροφορίες,
 • λειτουργικά κι οικονομικά στοιχεία,
 • επιστολή προς τους μετόχους από τον CEO,
 • αφηγηματικό κείμενο, γραφικά και φωτογραφίες,
 • συζήτηση κι ανάλυση της διοίκησης (MD&A),
 • οικονομικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως και της Κατάστασης Ταμειακών Ροών,
 • σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων,
 • έκθεση του ορκωτού ελεγκτή,
 • περίληψη οικονομικών στοιχείων και
 • λογιστικές αρχές

Γιατί είναι σημαντικός ο ετήσιος απολογισμός;

Περιέχει βασικές πληροφορίες για την οικονομική θέση μιας εταιρείας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μετρήσουν:

 • την ικανότητα μιας εταιρείας να εξοφλήσει τα χρέη της κατά τη λήξη τους
 • εάν μια εταιρεία πραγματοποίησε κέρδη ή ζημίες κατά το προηγούμενο έτος
 • την ανάπτυξη μιας εταιρείας επί σειρά ετών
 • πόσα από τα κέρδη διατηρούνται από μια εταιρεία για να αναπτύξει τις λειτουργίες της
 • την αναλογία των λειτουργικών εξόδων προς τα έσοδα που παράγονται

Συνοπτικά, ο ετήσιος απολογισμός εμπεριέχει οικονομικά στοιχεία, όπως καταστάσεις, αποδόσεις οικονομικών δεικτών κι άλλες πληροφορίες.

Όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα σύγκρισης της πορείας μιας εταιρείας σε σχέση με προηγούμενα χρόνια αλλά και συγκριτικά με ανταγωνιστές της.

Επομένως, οι ιδιοκτήτες μπορούν να ελέγξουν την ανάπτυξη του οργανισμού, καθώς και το μερίδιο αγοράς που κατέχει.

Απολογισμός: Γιατί είναι σημαντικός και πώς επιτυγχάνεται;
Απολογισμός: Γιατί είναι σημαντικός και πώς επιτυγχάνεται;

Εν κατακλείδι…

Ο απολογισμός είναι απαραίτητος για όλους μας και παράλληλα πραγματοποιείται από τους διάφορους οργανισμούς.

Οφείλετε να τον εφαρμόσετε, ώστε να παρουσιαστείτε ανανεωμένοι τη χρονιά που ακολουθεί.

Αναφορικά με τις επιχειρήσεις, απαντά στο αν αξίζει να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και πώς θα βελτιώσουν τη θέση τους.

Στο σημείο αυτό θα ευχηθώ να έχετε μια ευχάριστη κι εποικοδομητική χρονιά και τα καλύτερα έρχονται, αρκεί να τα αναζητήσουμε.

Πηγή: Investopedia

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας