Bitcoin Mining: Πώς γίνεται η εξόρυξη Bitcoin;

Bitcoin Mining: Πώς γίνεται η εξόρυξη Bitcoin;

Bitcoin Mining: Πώς γίνεται η εξόρυξη Bitcoin;

Η διαδικασία του Bitcoin Mining αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο οι συναλλαγές επικυρώνονται και προστίθενται στο blockchain.

Ο στόχος των miners είναι να επιλύσουν πολύπλοκα μαθηματικά προβλήματα, αποσκοπώντας στην εύρεση μιας έγκυρης λύσης.

Αν τα καταφέρουν, ανταμείβονται με νέα BTC και προμήθειες συναλλαγών.

Στις αρχές, οι χρήστες του Bitcoin μπορούσαν να συμμετάσχουν στην εξόρυξη με τους προσωπικούς τους υπολογιστές.

Σήμερα, όμως, η εξορυκτική δραστηριότητα απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Λόγω της δυσκολίας της ατομικής εξόρυξης, πολλοί miners συμμετέχουν σε δεξαμενές εξόρυξης για αυξημένες πιθανότητες ανταμοιβής, η οποία στη συνέχεια μοιράζεται αναλογικά μεταξύ των μελών της δεξαμενής.

Στο παρατιθέμενο κείμενο πρόκειται να εξηγήσουμε την διαδικασία παραγωγής BTC και τις λειτουργίες που εξυπηρετεί το mining στο δίκτυο του Bitcoin.

Θα αναλύσουμε ακόμη τα περιθώρια κερδοφορίας των miners, καθώς και την διαδικασία εξόρυξης BTC μέσω Mining Pools.

Proof of Work-PoW

Το mining αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Proof of Work μοντέλου στο χώρο των κρυπτονομισμάτων.

Η απόδειξη εργασίας (PoW) είναι ένας αποκεντρωμένος μηχανισμός συναίνεσης μέσω του οποίου ρυθμίζεται η διαδικασία κατά την οποία οι συναλλαγές μεταξύ των χρηστών επαληθεύονται και προστίθενται στο δημόσιο ledger ενός blockchain, χωρίς τη βοήθεια κάποιου κεντρικού μέρους ή κάποιου μεσάζοντα.

Πως λειτουργεί το Bitcoin Mining;

Όταν πραγματοποιείται μια νέα συναλλαγή Bitcoin, πρέπει να επαληθευτεί και να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα της από άλλους χρήστες του δικτύου (nodes).

Οι miners συλλέγουν και ομαδοποιούν νέες συναλλαγές, προσπαθώντας να βρουν ένα έγκυρο hash block.

Το hash block είναι μια σειρά από αριθμούς και γράμματα, η οποία λειτουργεί ως μοναδικό αναγνωριστικό για κάθε block.

Για να δημιουργήσει ένα νέο hash block, ο miner χρειάζεται να συγκεντρώσει το hash block του προηγούμενου block, τα δεδομένα του υποψηφίου block, ένα nonce και να τα υποβάλει όλα μέσω μιας λειτουργίας hash.

Μόλις ένας miner βρει ένα έγκυρο hash, μπορεί να επικυρώσει το υποψήφιο block και να συλλέξει τις ανταμοιβές bitcoin.

Αυτή είναι επίσης η στιγμή που οι συναλλαγές του blockchain, οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτό το block, γίνονται από εκκρεμείς, επιβεβαιωμένες.

Η διασφάλιση της λειτουργικότητας του Bitcoin

Μέσω του Bitcoin Mining επιτυγχάνεται η υποστήριξη του δικτύου του Bitcoin και πραγματοποιείται η διαδικασία κυκλοφορίας νέων κρυπτονομισμάτων.

Σε περίπτωση έλλειψης miner,το Bitcoin ως δίκτυο θα εξακολουθούσε να υπάρχει και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά θα υπήρχε μικρότερο κίνητρο για συμμετοχή.

Κάποια στιγμή γύρω στο 2140, το Bitcoin θα φτάσει στο max supply του (21.000.000 BTC).

Η διαδικασία του Bitcoin Mining λοιπόν δεν θα μπορεί να ανταμειφθεί με νέα BTC.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι συναλλαγές θα πάψουν να επαληθεύονται ή ότι δεν θα υπάρχουν ανταμοιβές.

Οι miners θα συνεχίσουν να επαληθεύουν τις συναλλαγές και να πληρώνονται με αμοιβές συναλλαγών για να διατηρούν την ακεραιότητα του δικτύου του Bitcoin.

Bitcoin Mining
Bitcoin Mining

Γιατί είναι απαραίτητο το Bitcoin Mining;

Επειδή τα BTC είναι εξ ολοκλήρου ψηφιακά αρχεία, υπάρχει κίνδυνος αντιγραφής, παραχάραξης ή διπλής δαπάνης του ίδιου νομίσματος περισσότερες από μία φορές.

Το mining επιλύει αυτά τα προβλήματα καθιστώντας εξαιρετικά δαπανηρή και απαιτητική σε πόρους (πλέον και αδύνατη) την προσπάθεια να κάνει κάποιος ένα από αυτά τα πράγματα ή να “χακάρει” με άλλο τρόπο το δίκτυο.

Πράγματι, η συμμετοχή στο δίκτυο ως miner είναι πολύ πιο αποδοτική από την προσπάθεια υπονόμευσής του.

Πώς το Bitcoin Mining επιβεβαιώνει τις συναλλαγές;

Εκτός από την εισαγωγή νέων BTC στην κυκλοφορία, η εξόρυξη εξυπηρετεί τον κρίσιμο ρόλο της επιβεβαίωσης και επικύρωσης νέων συναλλαγών στην αλυσίδα μπλοκ του Bitcoin.

Αυτό είναι σημαντικό επειδή δεν υπάρχει καμία κεντρική αρχή, όπως μια τράπεζα, ένα δικαστήριο, μια κυβέρνηση ή άλλο τρίτο μέρος που να καθορίζει ποιες συναλλαγές είναι έγκυρες και ποιες όχι.

Αντ’ αυτού, η διαδικασία εξόρυξης επιτυγχάνει μια αποκεντρωμένη συναίνεση μέσω της απόδειξης εργασίας-Proof of Work.

Bitcoin Mining
Bitcoin Mining

Πόσα κερδίζει ένας εξορύκτης Bitcoin;

Κάθε νέο block παρέχει στον αντίστοιχο miner μια ανταμοιβή block, η οποία αποτελείται από bitcoin που δημιουργήθηκαν πρόσφατα (επιδότηση block) συν την προμήθεια συναλλαγών.

Δεδομένου ότι η ανταμοιβή block αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά  από την επιδότηση block, οι περισσότεροι την αναφέρουν ως ανταμοιβή block (χωρίς να υπολογίζουν την προμήθεια).

Όσον αφορά το Bitcoin, η επιδότηση block ξεκίνησε από 50 BTC το 2009 και μειώνεται στο μισό κάθε 210.000 block (περίπου κάθε τέσσερα χρόνια),μέσω της διαδικασίας του Bitcoin Halving.

Το Halving προκάλεσε τη μείωση της ανταμοιβής εξόρυξης σε 25 BTC το 2012, στη συνέχεια σε 12,5 BTC το 2016 και τελικά σε 6,25 BTC το 2020.

Το επόμενο Halving Event αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2024.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση του εξοπλισμού και της κερδοφορίας της εξόρυξης.

Η ταχύτητα με την οποία ο εξοπλισμός εξόρυξης μπορεί να παράγει τυχαία nonce και να τα δοκιμάζει είναι μια σημαντική μέτρηση για έλεγχο.

Αυτός ο αριθμός είναι γνωστός ως ποσοστό hash και είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία ενός εξορύκτη Bitcoin.

Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό hash, τόσο πιο γρήγορα μπορεί κανείς να δοκιμάσει αυτές τις τυχαίες εισροές.

Μια ακόμη σημαντική μέτρηση είναι η κατανάλωση ενέργειας του Mining Rig .

Στην περίπτωση όπου δαπανούνται περισσότερα χρήματα για ηλεκτρική ενέργεια από όσα κερδίζονται με την εξόρυξη, δεν υπάρχει κερδοφορία.

Bitcoin Mining

Δεξαμενές εξόρυξης (mining pools);

Οι πιθανότητες να εξορύξει κανείς μόνος του ένα block είναι εξαιρετικά χαμηλές.

Η συμμετοχή σε μια δεξαμενή εξόρυξης κρυπτονομισμάτων επιτρέπει στους miners να συνδυάσουν την υπολογιστική τους ισχύ με αυτήν άλλων εξορυκτών.

Όταν η δεξαμενή εξορύξει με επιτυχία ένα block, κάθε εξορύκτης λαμβάνει ένα μερίδιο των bitcoin που εξορυχθηκαν. Οι ανταμοιβές της δεξαμενής είναι ανάλογες με την ισχύ εξόρυξης που παρέχει ο κάθε miner.

Οι συμμετέχοντες με μικρό ποσοστό της ισχύος εξόρυξης έχουν πολύ μικρές πιθανότητες να ανακαλύψουν μόνοι τους το επόμενο μπλοκ.

Για παράδειγμα, μια κάρτα αξίας μερικών χιλιάδες ευρώ θα αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 0,001% της ισχύος εξόρυξης του δικτύου.

Με μια τόσο μικρή πιθανότητα εύρεσης του επόμενου μπλοκ, θα μπορούσε να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να (αν ποτέ) πραγματοποιηθεί η λύση ενός hash, επειδή όλα εξαρτώνται από το πόσα hashes ανά δευτερόλεπτο μπορεί να παράγει η εκάστοτε μηχανή.

Σε πολλές περιπτώσεις,μπορεί κανείς να μην αποσβέσει ποτέ την επένδυσή του.

Η απάντηση στο παραπάνω ζήτημα είναι οι δεξαμενές εξόρυξης.

Η συμμετοχή σε μια δεξαμενή εξόρυξης κρυπτονομισμάτων επιτρέπει τον συνδυασμό της υπολογιστικής ισχύς πληθώρας εξορυκτών.

Όταν η δεξαμενή εξορύξει με επιτυχία ένα block, κάθε εξορύκτης λαμβάνει ένα μερίδιο των ανταμοιβών.

Οι ανταμοιβές της δεξαμενής είναι ανάλογες με την ισχύ εξόρυξης που παρέχεται σε κάθε περίπτωση.

Συμπεράσματα

Το Bitcoin Mining συνιστά βασικό λειτουργικό χαρακτηριστικό του Bitcoin και άλλων blockchain που εφαρμόζουν το PoW μοντέλο παραγωγής.

Η συμβολή του καθίσταται απαραίτητη για την διατήρηση της ασφάλειας του δικτύου και της σταθερής έκδοσης νέων νομισμάτων.

Επιπλέον, η εξόρυξη μπορεί να αποφέρει παθητικό εισόδημα στους miners.

Μέσω του Bitcoin Mining επιτυγχάνεται ακόμα, μια μορφή εκδημοκρατισμού στο δίκτυο του Bitcoin.

Eκτός από τη ανταμοιβή σε BTC, το mining δύναται να παρέχει δύναμη “ψήφου” όταν προτείνονται αλλαγές στο πρωτόκολλο του δικτύου.

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Αναστάσης Κιώτης

Απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διαθέτει εργασιακή εμπειρία στον χώρο της Λογιστικής και Συμβουλευτικής και πιστοποιημένη εξειδίκευση στον κλάδο Cryptocurrency and Blockchain , όπου δραστηριοποιείται ενεργά. Μέσω της αρθογραφίας αποσκοπεί να παρέχει εποικοδομητικό περιεχόμενο σχετικά με τα χρηματοοικονομικά, τις επενδύσεις και την αγορά κρυπτονομισμάτων.