Μη κρατικά πανεπιστήμια: Κατανόηση των βασικών εννοιών και επιπτώσεων

Η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα σηματοδοτεί μια κρίσιμη αλλαγή στο περιβάλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εντός της χώρας. Αν και παραδοσιακά η εκπαίδευση έχει εξεταστεί μέσα από έναν κυρίως κοινωνικό φακό, είναι επιτακτική ανάγκη να εμβαθύνουμε στις οικονομικές προεκτάσεις αυτής της μετάβασης. Το παρόν άρθρο στοχεύει να διερευνήσει τις οικονομικές επιπτώσεις των μη κρατικών […]