Tokenization: Η Νέα Εποχή της Χρηματοδότησης.

Tokenization: Η Νέα Εποχή της Χρηματοδότησης.

Tokenization: Η Νέα Εποχή της Χρηματοδότησης.

Στο επίκεντρο της ψηφιακής επανάστασης της οικονομίας βρίσκεται το “Tokenization”.

Η συγκεκριμένη καινοτόμα εφαρμογή της τεχνολογίας του Blockchain αναδεικνύει τη δυναμική της μετασχηματίζοντας παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία σε ψηφιακά tokens, ανοίγοντας νέες προοπτικές για την οικονομία.

Η λειτουργία και η δημοτικότητα του Tokenization γίνονται όλο και πιο επίκαιρα ζητήματα, ειδικότερα έπειτα από την ανάδειξη σχετικού ενδιαφέροντος από κολοσσούς του χρηματοπιστωτικού κλάδου όπως η Blackrock.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Larry Fink, CEO της Blackrock, ο οποίος απο πολέμιος των κρυπτονομισμάτων μετατράπηκε σε ένθερμος υποστηρικτής τους, εξέδωσε το πολυαναμενόμενο Spot Bitcoin ETF και εκφέρει συχνά τις απόψεις του σχετικά με το Tokenization και την ψηφιοποίηση του χρηματοοικονομικού κλάδου.

Τι είναι το Tokenization;

Ως Tokenization ορίζουμε την διαδικασία έκδοσης μιας ψηφιακής αναπαράστασης ενός περιουσιακού στοιχείου μέσω Smart Contracts (έξυπνων συμβολαίων) και της τεχνολογίας Blockchain.

Στην παραπάνω διαδικασία μπορεί να συμπεριλαμβάνονται υλικά περιουσιακά στοιχεία όπως ακίνητα ή έργα τέχνης, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία όπως μετοχές ή ομόλογα, μη υλικά περιουσιακά στοιχεία όπως πνευματική ιδιοκτησία, ή ακόμη και προσωπικά δεδομένα.

Η διαδικασία του Tokenization μπορεί να δημιουργήσει διάφορους τύπους token.

Ένα παράδειγμα αποτελούν τα Stablecoins, μια κατηγορία κρυπτονομισμάτων που συνδέεται κατά βάση με κάποιο παραστατικό είδος χρήματος (πχ δολάριο) και διατηρεί σταθερή ισοτιμία με αυτό.

Ένας άλλος τύπος token είναι το NFT (Non Fungible Token) ένα token που δεν μπορεί να αντιγραφεί και αποτελεί ψηφιακή απόδειξη ιδιοκτησίας.

Τα οφέλη του Tokenization σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές λειτουργίες και τις δομές χρηματοδότησης.

Η διαδικασία διάσπασης ενός περιουσιακού στοιχείου σε Token, μέσω τον οποίων αντικατοπτρίζεται τμηματικά η πραγματική του αξία, παρέχει πολλαπλά οφέλη στην λειτουργία των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Ταχύτητα και αυτοματισμός συναλλαγών.

Ταχύτερος διακανονισμός συναλλαγών, χάρη στη διαρκή και συνεχή διαθεσιμότητα των χρηματοπιστωτικών λειτουργιών.

Επί του παρόντος, οι περισσότεροι χρηματοοικονομικοί διακανονισμοί πραγματοποιούνται δύο εργάσιμες ημέρες μετά την εκτέλεση της συναλλαγής.

Θεωρητικά, αυτό γίνεται για να δοθεί χρόνος σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος να τακτοποιήσει τα έγγραφα και τα κεφάλαιά του.

Οι άμεσοι διακανονισμοί που καθίστανται δυνατοί με τη χρήση tokenization θα μπορούσαν να μεταφραστούν σε σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων για τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα με υψηλά επιτόκια.

Σε πλήρη αντίθεση με τον παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό τομέα, οι περισσότερες από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες σε ένα blockchain μπορούν να αυτοματοποιηθούν χρησιμοποιώντας smart contracts.

Οι συγκεκριμένοι αλγόριθμοι έξυπνων συμβολαίων, μπορούν να χειριστούν διαδικασίες που περιλαμβάνουν ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων, όπως χρηματικά ποσά για μετοχές, tokens ή ακίνητα.

Αύξηση ρευστότητας.

Η ενοποίηση των πραγματικών περιουσιακών στοιχείων σε ψηφιακα Token δημιουργεί ένα πολύ πιο υγιές και πιο ρευστό περιβάλλον συναλλαγών.

Ορισμένες επενδύσεις, όπως τα έργα τέχνης, δεν είναι εγγενώς ρευστοποιήσιμες από τη φύση τους.

Η διάσπαση της αξίας τους και η έκφρασή της σε μικρότερες μονάδες όμως μέσω του Tokenization, καθιστούν ευκολότερη την εμπορία και την ενίσχυση της αξίας του εκάστοτε περιουσιακού στοιχείου.

Εκδημοκρατισμός της πρόσβασης.

Μέσα από την διαδικασία διάσπασης μονάδων επενδυτικών οχημάτων σε Token, οι “μικροί επενδυτές” έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στην αγορά μέσω επενδύσεων που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούσαν να διαχειριστούν.

Παράλληλα, μέσω των λειτουργικών αυτοματισμών, η εξυπηρέτηση των μικρότερων επενδυτών μπορεί να καταστεί οικονομικά ελκυστική πρόταση για τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Tokenization: Η Νέα Εποχή της Χρηματοδότησης.
Tokenization

Διαφάνεια και ασφάλεια.

Η διαφάνεια αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός blockchain.

Η λειτουργία του βασίζεται κατά βάση σε ένα open-source software,  έτσι οι χρήστες μπορούν να δουν τον κώδικα του blockchain καθώς και τις συναλλαγές του.

Αυτό αυξάνει την εμπιστοσύνη των χρηστών απέναντι του, το αίσθημα ασφάλειας καθώς και μειώνει τις περιπτώσεις απάτης και κλοπής περιουσιακών στοιχείων.

Η διαδικασία αποθήκευσης δεδομένων μέσω κρυπτογράφησης, εξασφαλίζει παράλληλα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας των χρηστών.

Οικονομικότερες και πιο ευέλικτες υποδομές.

Τα blockchains είναι στην πλειοψηφία τους εγγενώς φθηνότερα και περισσότερο αυτοματοποιημένα σε σχέση με τις παραδοσιακές υποδομές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Περιορισμός των μεσαζόντων.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης σε ένα Blockchain επιτυγχάνεται χωρίς την ανάγκη τρίτων αρχών όπως τράπεζες ή χρηματιστηριακές εταιρείες.

Αφαιρώντας αυτά τα τρίτα μέρη από την εξίσωση, το Tokenization συμβάλει στην δημιουργία ενός χωρίς σύνορα, οικονομικά αποδοτικού δικτύου.

Στο δίκτυο αυτό επενδυτές όλων των ειδών και από όλες τις τοποθεσίες μπορούν να συναλλάσσονται μεταξύ τους χωρίς την διαμεσολάβηση κάποιου χρηματοπιστωτικού μεσάζοντα.

Tokenization: Η Νέα Εποχή της Χρηματοδότησης.
Tokenization

Tokenization στην πράξη.

Η επαναστατική τεχνολογία πάνω στην οποία πραγματοποιείται το Tokenization, επιτρέπει την δημιουργία πρωτοποριακών δομών χρηματοδότησης και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε αναδυόμενους κλάδους.

Χαρακτηριστικά θα αναφερθούμε σε μερικούς από αυτούς, καθώς και στον τρόπο εφαρμογής τους.

RWA

Ορισμένα Token ενδέχεται να είναι δυνατό να εξαργυρωθούν για περιουσιακά στοιχεία εκτός Blockchain, όπως ο χρυσός και η ακίνητη περιουσία, σε μια διαδικασία γνωστή ως Tokenization of Real World Assets ή RWA.

Τα Real World Assets (RWA) στον χώρο της ψηφιακής οικονομίας αναφέρονται στη μετατροπή των υλικών περιουσιακών στοιχείων που υπάρχουν στον φυσικό κόσμο σε Token, τα οποία μεταφέρονται στo Blockchain.

Περιλαμβάνουν επίσης την αυξανόμενη έκδοση προϊόντων της κεφαλαιαγοράς στο Blockchain, όπου ψηφιακοί τίτλοι μετατρέπονται σε tokens και προσφέρονται σε ιδιώτες πελάτες.

Tokenization και DeFi

Το Tokenization συνεισφέρει στη δημιουργία χρηματοοικονομικών προϊόντων στις εφαρμογές αποκεντρωμένων χρηματοοικονομικών (Dapps).

Οι συναλλαγές Token που αντικατοπτρίζουν αποδόσεις σχετικές με τιμές κρυπτονομισμάτων και αποδόσεων του staking τους βρίσκονται ήδη σε πρωταρχικό στάδιο.

Σε αυτό το πλαίσιο θα αναδυθεί και η ζήτηση πιο σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως παράγωγα και συνδυαστικές αποδόσεις επιτοκίων σε πρωτόκολλα δανεισμού.

Στον χώρο του DeFi οι αγοραπωλησίες και συναλλαγές σε Tokenized Derivatives αποκτούν συνεχώς περισσότερη δημοτικότητα.

Tokenization και Startups

Όσων αφορά τις Startups και την διαδικασία χρηματοδότησης τους, η έκφραση μεριδίων τους σε Token ξεδιπλώνει έναν νέο κόσμο, με πληθώρα προοπτικών.

Το Tokenization επιτρέπει ταχύτερες και αποτελεσματικότερες διαδικασίες άντλησης κεφαλαίων, εξαλείφοντας μέρος της γραφειοκρατίας που μπορεί να επιβραδύνει τους γύρους χρηματοδότησης, καθιστώντας παράλληλα την συγκεκριμένη επένδυση περισσότερο προσβάσιμη από ποτέ.

DePIN

Το Decentralized Physical Infrastructure συνιστά ένα αναδυόμενο κλάδο της ψηφιακής οικονομίας που φαίνεται να έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών επενδυτών.

Το DePIN αναφέρεται στα Αποκεντρωμένα Δίκτυα Φυσικής Υποδομής, τα οποία χρησιμοποιούν blockchains και ανταμοιβές token για την ανάπτυξη φυσικών υποδομών στον πραγματικό κόσμο σε τομείς όπως οι μεταφορές, η ενέργεια και η ασύρματη συνδεσιμότητα.

Tokenization: Η Νέα Εποχή της Χρηματοδότησης.
Tokenization

Ο δρόμος προς το Tokenization.

Υπάρχουν τέσσερα βασικά στάδια που εμπλέκονται στη μετατροπή των περιουσιακών στοιχείων σε Tokens:

Προμήθεια περιουσιακών στοιχείων.

Το πρώτο στάδιο σχετίζεται με την εύρεση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί το tokenization του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου. 

Η Tokenizing διαδικασία ενός αμοιβαίου κεφαλαίου χρηματαγοράς, για παράδειγμα, θα είναι διαφορετική από το Tokenization μιας πίστωσης άνθρακα.

Η παραπάνω διαδικασία θα απαιτήσει να γνωρίζουμε αν το περιουσιακό στοιχείο θα αντιμετωπιστεί ως security ή commodity και ποια ρυθμιστικά πλαίσια ισχύουν.

Έκδοση και φύλαξη ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Εάν το ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο έχει φυσικό αντίτιμο, πρέπει να μεταφερθεί σε ασφαλή εγκατάσταση που είναι ουδέτερη και για τα δύο μέρη.

Στη συνέχεια, επιλέγονται ένα token, ένα δίκτυο και λειτουργίες συμμόρφωσης, που θα συνδυαστούν για να δημιουργήσουν μια ψηφιακή αναπαράσταση του περιουσιακού στοιχείου σε ένα blockchain.

Μετά, η πρόσβαση στο ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο αποθηκεύεται εν αναμονή της διανομής.

Διανομή και εμπορία.

Ο επενδυτής θα πρέπει να δημιουργήσει ένα ψηφιακό πορτοφόλι για την αποθήκευση του ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου.

Ανάλογα με το περιουσιακό στοιχείο, μπορεί να δημιουργηθεί ένας δευτερογενής χώρος διαπραγμάτευσης για το περιουσιακό στοιχείο.

Ο χώρος αυτός θα λειτουργήσει ως μια εναλλακτική λύση αντί για ένα επίσημο χρηματιστήριο, η οποία θα υπόκειται σε πιο ελαστικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και συγχρονισμός δεδομένων.

Μόλις το περιουσιακό στοιχείο διανεμηθεί στον επενδυτή, θα χρειαστεί συνεχής διαχείριση.

Στο πλαίσιο αυτό να συμπεριλαμβάνονται κανονιστικές, φορολογικές και λογιστικές αναφορές, ειδοποίηση για εταιρικές ενέργειες και άλλα.

Τα συμπεράσματα σχετικά με το μέλλον του Tokenization.

Το Tokenization συμβολίζει την επανάσταση στις διαδικασίες χρηματοδότησης και γενικότερα αποτελεί μια καινοτόμα προσθήκη στον επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό κλάδο.

Οι νέες πηγές ρευστότητας και οι αυτοματισμοί που μεταφράζονται σε χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα και ταχύτερες συναλλαγές, αντικατοπτρίζουν τις σύγχρονες οικονομικές δομές.

Παράλληλα η κρυπτογράφηση και το Blockchain εξασφαλίζουν την απαραίτητη ασφάλεια και διαφάνεια που κρίνεται ως αναγκαιότητα και βασική προϋπόθεση για την εξέλιξη του συγκεκριμένου κλάδου.

Παρόλα αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε το γεγονός πως η εφαρμογή και λειτουργία των παραπάνω τεχνολογιών βρίσκεται στο αρχικό της στάδιο.

Εγείρονται λοιπόν ερωτήματα σχετικά με την αποδοτικότητα του Tokenization σε ευρεία κλίμακα, καθώς και την ασφάλεια και εύρυθμη λειτουργία των Smart Contracts και των Dapps.

Όπως είναι λοιπόν αναμενόμενο θα υπάρξουν δυσλειτουργίες και κακοήθεις παρεμβολές στη διαδικασία μετάβασης της οικονομίας στην ευρύτερη εφαρμογή του Tokenization.

Στο τέλος της ημέρας όμως οι δομές της οικονομίας θα υιοθετήσουν πλήρως τις νέες αυτές τεχνολογίες και τον τρόπο εφαρμογής τους, πραγματοποιόντας έτσι ένα σημαντικό βήμα πρός την αποκέντρωση και τον εκδημοκρατισμό της οικονομικού συστήματος.

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Αναστάσης Κιώτης

Απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διαθέτει εργασιακή εμπειρία στον χώρο της Λογιστικής και Συμβουλευτικής και πιστοποιημένη εξειδίκευση στον κλάδο Cryptocurrency and Blockchain , όπου δραστηριοποιείται ενεργά. Μέσω της αρθογραφίας αποσκοπεί να παρέχει εποικοδομητικό περιεχόμενο σχετικά με τα χρηματοοικονομικά, τις επενδύσεις και την αγορά κρυπτονομισμάτων.