Οι ευέλικτες πολιτικές remote εργασίας, αυξάνουν τα έσοδα των εταιρειών!

Οι ευέλικτες πολιτικές remote εργασίας, αυξάνουν τα έσοδα των εταιρειών!

Οι Ευέλικτες πολιτικές remote εργασίας, αυξάνουν τα έσοδα των εταιρειών!

Για πολλούς εργαζομένους η μετάβαση από την εξ αποστάσεως εργασία στην δια ζώσης εργασία, μετά από πολύ καιρό, ίσως και να τους κακοφαίνεται. Αυτό είναι σίγουρα κάτι που οι εταιρείες πρέπει να λάβουν υπόψην και ένας τρόπος για να γίνει αυτό, είναι όχι μόνο να διατηρήσουν την εξ αποστάσεως εργασία αλλά και να υοθετήσουν ευέλικτες πολιτικές remote εργασίας.

Σύμφωνα με έρευνα από το Scoop μια υβριδική startup διαχείρισης εργασιών που συγκεντρώνει επίσης το σύνολο δεδομένων Flex Index, περιλαμβάνει μια ανάλυση των πολιτικών απομακρυσμένης εργασίας και της αύξησης των εσόδων σε 554 δημόσιες εταιρείες σε συνεργασία με το Boston Consulting Group.

Οι Ευέλικτες πολιτικές remote εργασίας, αυξάνουν τα έσοδα των εταιρειών!
Οι Ευέλικτες πολιτικές remote εργασίας, αυξάνουν τα έσοδα των εταιρειών!

Τι διαπίστωσε η μελέτη;

Διαπίστωσε ότι η μέση δημόσια εταιρεία που δίνει στους υπαλλήλους επιλογές για το αν θα έρθουν στο γραφείο, είχε επίσης καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την αύξηση των εσόδων τα τελευταία τρία χρόνια κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες, σε σύγκριση με εταιρείες με πιο περιοριστικές πολιτικές.

«Μας εξέπληξε πραγματικά το μέγεθος αυτής της ανισότητας», είπε ο Rob Sadow, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της Scoop, συλλογιζόμενος τα ευρήματα. Η Scoop, γνωστή για τις ολοκληρωμένες πολιτικές καταλογογράφησης του Flex Index για απομακρυσμένη εργασία για περισσότερες από 7.500 εταιρείες, πρωτοστάτησε στην ανάλυση. Η μελέτη ακολούθησε σχολαστικά τις τάσεις αύξησης των εσόδων από το 2020 έως το 2022, ομαλοποιώντας σχολαστικά τα δεδομένα για να διασφαλιστούν ακριβείς συγκρίσεις μεταξύ των βιομηχανιών και να εξαλειφθούν οι προκαταλήψεις μεταξύ τομέων υψηλής και χαμηλής ανάπτυξης».

Ο Nicholas Bloom, οικονομολόγος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και σύμβουλος της Scoop, σημειώνει την έλλειψη μελετών που εξετάζουν τη συσχέτιση μεταξύ της αύξησης των εσόδων και των εταιρικών πολιτικών απομακρυσμένης εργασίας.

Αποδίδει αυτό το κενό στην κυρίαρχη εστίαση των εργαλείων έρευνας στις ατομικές εξ αποστάσεως εργασιακές εμπειρίες μάλλον παρά τις εταιρικές στρατηγικές. Παρόλα αυτά, υπογραμμίζει τη σημασία της προηγούμενης έρευνας που συνδέει τις ευέλικτες πολιτικές εργασίας με την αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων.

Τονίζει το σωρευτικό βάρος των αποδεικτικών στοιχείων που παρουσιάζονται στις δύο εκθέσεις από το Flex Index, οι οποίες, αν και δεν υποδεικνύουν άμεση αιτιότητα μεταξύ των απομακρυσμένων πολιτικών και την αύξηση των εσόδων, αποτελούν συλλογικά ένα συναρπαστικό επιχείρημα.

Οι Ευέλικτες πολιτικές remote εργασίας, αυξάνουν τα έσοδα των εταιρειών!
Οι Ευέλικτες πολιτικές remote εργασίας, αυξάνουν τα έσοδα των εταιρειών!

Ευέλικτες πολιτικές remote εργασίας: Γιατί είναι σημαντικές;

Οι ευέλικτες πολιτικές εξ αποστάσεως εργασίας διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στους σύγχρονους χώρους εργασίας, καλύπτοντας τις διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις των εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα οδηγούν στην επιτυχία της επιχείρησης.

Επιτρέποντας στους υπαλλήλους να εργάζονται εξ αποστάσεως, είτε πλήρους απασχόλησης είτε με ευέλικτο πρόγραμμα, οι εταιρείες καλλιεργούν ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και αυτονομίας, δίνοντας τη δυνατότητα στα άτομα να διαχειρίζονται την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής πιο αποτελεσματικά.

Αυτή η ευελιξία όχι μόνο ενισχύει την ικανοποίηση και την ευημερία των εργαζομένων, αλλά προάγει επίσης υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας και αφοσίωσης.

Οι πολιτικές απομακρυσμένης εργασίας επιτρέπουν στις εταιρείες να αξιοποιήσουν μια ευρύτερη δεξαμενή ταλέντων, καταρρίπτοντας γεωγραφικά εμπόδια και προσελκύοντας κορυφαία ταλέντα ανεξάρτητα από την τοποθεσία.

Επιπλέον, οι ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας εξ αποστάσεως συμβάλλουν στις προσπάθειες βιωσιμότητας μειώνοντας τις εκπομπές άνθρακα που σχετίζονται με τις μετακινήσεις.

Συνολικά, η υιοθέτηση ευέλικτων πολιτικών απομακρυσμένης εργασίας όχι μόνο ωφελεί τους εργαζόμενους, αλλά οδηγεί επίσης σε μεγαλύτερη καινοτομία, αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα για τους οργανισμούς σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο εργασιακό τοπίο.

Ευέλικτες πολιτικές remote εργασίας: Εργασία εξ αποστάσεως ή δια ζώσης;

Καθώς μαίνεται η συζήτηση σχετικά με το εάν η απομακρυσμένη εργασία ενισχύει ή παρεμποδίζει την παραγωγικότητα – με τους περισσότερους CEOs να αναφέρουν την αποτελεσματικότητα ως λόγο για επιστροφή στο γραφείο – μια νέα ανάλυση θα μπορούσε να προσθέσει αντίλογο στη συζήτηση.

Η έκθεση δείχνει ότι ο τριετής ρυθμός αύξησης εσόδων, προσαρμοσμένος στον κλάδο των εταιρειών που έχουν αυτό που αποκαλεί η Scoop «πλήρως ευέλικτη» πολιτική—που σημαίνει ότι επιτρέπουν στους υπαλλήλους ή τις ομάδες να επιλέξουν πότε ή αν θα έρθουν στο γραφείο ή είναι εντελώς remote— είναι 21%.

Οι εταιρείες στο σύνολο δεδομένων με πιο περιοριστικές πολιτικές – ας πούμε, εκείνες που έχουν εταιρικές εντολές για μερικές ημέρες την εβδομάδα ή αυτές που απαιτούν εργασία πλήρους απασχόλησης στο γραφείο – είχαν μόνο 5% προσαρμοσμένο για τον κλάδο ρυθμό αύξησης εσόδων, διαπίστωσε η ανάλυση . Εξαιρώντας τον κλάδο της τεχνολογίας την ίδια περίοδο, οι δημόσιες εταιρείες που ήταν «πλήρως ευέλικτες» ξεπέρασαν τις επιδόσεις κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι Ευέλικτες πολιτικές remote εργασίας, αυξάνουν τα έσοδα των εταιρειών!
Οι Ευέλικτες πολιτικές remote εργασίας, αυξάνουν τα έσοδα των εταιρειών!

Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι:

Οι ευέλικτες πρακτικές εξ αποστάσεως εργασίας έχουν πλέον αναδειχθεί ως σκέλος της σύγχρονης εργασιακής κουλτούρας, προσφέροντας στους εργαζόμενους την ελευθερία να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα χρονοδιαγράμματα και το περιβάλλον εργασίας τους.

Αυτή η ευελιξία όχι μόνο ενισχύει μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, αλλά επίσης ενισχύει την παραγωγικότητα και την ικανοποίηση από την εργασία.

Για τις επιχειρήσεις, η υιοθέτηση της απομακρυσμένης εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους μειώνοντας τα γενικά έξοδα που σχετίζονται με χώρους γραφείων και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

Επιπλέον, επεκτείνει τη δεξαμενή ταλέντων, επιτρέποντας στις εταιρείες να προσλαμβάνουν κορυφαία ταλέντα ανεξάρτητα από γεωγραφικούς περιορισμούς.

Ενδυναμώνοντας τους εργαζομένους με την αυτονομία να εργάζονται εξ αποστάσεως, οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από την αυξημένη παραγωγικότητα και τη διατήρηση των εργαζομένων, οδηγώντας τελικά στην αύξηση των εσόδων και διατηρώντας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο σημερινό δυναμικό τοπίο της αγοράς.

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Μαρίνα Δημητρή

Απόφοιτη Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με κατεύθυνση Management, Web Content Writer και Αρχισυντάκτρια του Business Review Greece. Γράφει και επιμελείται άρθρα για Επιχειρηματικότητα, HR, Marketing και Digital Marketing στο Business Review Greece. Παράλληλα δημιουργεί περιεχόμενο για φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων για να τους βοηθήσει στην καλύτερη και ευκολότερη κατανόηση επιχειρηματικών ορολογιών. Απολαμβάνει την ομαδική εργασία και προσωπικός της στόχος είναι να αποκτά και να αναπτύσσει όλο και περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα των επιχειρήσεων.