Διαπροσωπική Επικοινωνία- Ορισμός, Είδη και Στοιχεία.

Διαπροσωπική Επικοινωνία- Ορισμός, Είδη και Στοιχεία.

Διαπροσωπική Επικοινωνία- Ορισμός, Είδη και Στοιχεία.

H διαπροσωπική επικοινωνία είναι σχετικά απλή σαν έννοια για να την ορίσει κανείς. Είναι, ουσιαστικά, η επικοινωνία που διεξάγεται πρόσωπο με πρόσωπο.

Πρόκειται για έναν αποτελεσματικό τρόπο επικοινωνίας. Υπάρχουν, όμως, αρκετά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψην.

Οι δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας αναμφισβήτητα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας σου στο χώρο εργασίας. Ειδικά σε πόστα που έχουν να κάνουν με το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα επιτυχίας.

Σύμφωνα με έρευνες, το 97% των εργαζόμενων πιστεύουν ότι οι επικοινωνιακές τους δεξιότητες έχουν επίδραση στην αποτελεσματικότητα τους στο χώρο εργασίας.

Διαπροσωπική Επικοινωνία- Ορισμός, Είδη και Στοιχεία.

Διαπροσωπική Επικοινωνία

Αυτή η μορφή επικοινωνίας περιλαμβάνει τα συναισθήματα, τις ιδέες και τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται μη λεκτικά ανάμεσα σε δυο ή περισσότερους ανθρώπους.

Μια μορφή επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο σημαίνει ότι αυτή η μορφή συνήθως περιλαμβάνει το να νιώθεις, να βλέπεις και να ακούς τόσο τη γλώσσα του σώματος όσο και τις εκφράσεις του προσώπου.

Σύμφωνα με μια έρευνα, το 71% των εργαζόμενων νιώθουν πιο παραγωγικοί όταν μπορούν να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά στο χώρο εργασίας.

Με άλλα λόγια, αυτή η μορφή επικοινωνίας περιλαμβάνει την ανταλλαγή συναισθημάτων, νοήματος, πληροφορίας και απόψεων μεταξύ δυο ή και περισσότερων ατόμων μέσω λεκτικών ή μη λεκτικών ερεθισμάτων.

Παρότι αυτή η μορφή επικοινωνίας αναφέρεται επίσης σαν επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο, η τεχνολογία πλέον επιτρέπει να επεκτείνουμε τις διαπροσωπικές μας επικοινωνιακές δεξιότητες.

Μπορούμε, συνεπώς, να επεκτείνουμε τον ορισμό έτσι ώστε να περιλαμβάνει και άλλα κανάλια επικοινωνίας. Για παράδειγμα, την διαδικτυακή ανταλλαγή μηνυμάτων και τις τηλεφωνικές κλήσεις.

Για να κατανοήσουμε τις διαπροσωπικές μορφές επικοινωνίας, χρειάζεται επίσης να καταλάβουμε τι σημαίνει ενδοπροσωπική επικοινωνία, καθώς αυτοί οι όροι συχνά αλληλοσυνδέονται.

Ο όρος “δια” σημαίνει το να έχεις να αντιμετωπίσεις άλλους ανθρώπους ή ομάδες. Από την άλλη, ο όρος “ενδο” έχει να κάνει πιο πολύ με τις διεργασίες εντός μιας ομάδας ή ενός ατόμου.

Για το λόγο αυτό, η ενδοπροσωπική επικοινωνία είναι το πώς επικοινωνούμε μέσα μας ή με τον εαυτό μας.

Συμπερασματικά, περιλαμβάνει μια σαφή εικόνα των εννοιών, των προσδοκιών και των αντιλήψεων.

Διαπροσωπική Επικοινωνία- Ορισμός, Είδη και Στοιχεία.

Διαπροσωπική Επικοινωνία: Είδη

Το πρώτο βήμα του να καταλάβουμε τι είναι η διαπροσωπική επικοινωνία είναι να τη χωρίσουμε σε ξεκάθαρα είδη:

Λεκτική

Mε πιο απλά λόγια, η ομιλία. Αυτό το είδος περιλαμβάνει τις λέξεις που χρησιμοποιείς όταν μιλάς, πόσο πειστικά μπορείς να επικοινωνήσεις. Μπορεί, επίσης, να περιλαμβάνει τη γλώσσα που χρησιμοποιείς, τις λέξεις που τονίζεις, ακόμα και τις μικρές λέξεις που χρησιμοποιείς για να καλύψεις τα κενά.

Ακουστική

Όσον αφορά στις διαπροσωπικές επικοινωνιακές δεξιότητες, το να ακούς είναι σίγουρα μια δεξιότητα από μόνη της. Περιλαμβάνει την ικανότητα να δίνεις την προσοχή σου στον ομιλητή και να τον ακούς είτε πρόκειται για διαπροσωπική είτε για διαδικτυακή επαφή. Το να ακούς επίσης περιλαμβάνει την επεξήγηση και τον αναστοχασμό. Οι καλύτεροι ακροατές είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν την προσοχή και τη συγκέντρωση τους με τέτοιο τρόπο ώστε ο ομιλητής να νιώθει σαν να είναι ο μόνος άνθρωπος στο δωμάτιο.

Ο γραπτός λόγος

Εξαιτίας της εποχής του διαδικτύου και των καταστάσεων που ζητούν απομόνωση, οι δεξιότητες του γραπτού λόγου χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Είτε στέλνεις γραπτό μήνυμα στο κινητό στο χώρο εργασίας είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρειάζεται να ξέρεις πώς να γίνεσαι κατανοητός. Η σωστή γραμματική, τα emoji, ο τόνος, η διαύγεια, ακόμα και η χρήση σωστών σημείων στίξης παίζουν ρόλο.

Μη Λεκτική

Το τελευταίο είδος διαπροσωπικής μορφής επικοινωνίας είναι η μη λεκτική. Αυτό το είδος αφορά στις εκφράσεις του προσώπου, τη γλώσσα του σώματος, τις χειρονομίες και τον τόνο της φωνής. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό ο ακροατής να μπορεί να καταλάβει και να ερμηνεύσει ξεκάθαρα τα στοιχεία μη λεκτικής επικοινωνίας.

Αυτοί οι τέσσερις τύποι μη λεκτικής επικοινωνίας απαρτίζουν τη διαπροσωπική επικοινωνία.

Στοιχεία Διαπροσωπικής Επικοινωνίας

Τώρα που έχουμε ορίσει τα είδη της διαπροσωπικής επικοινωνίας, το επόμενο βήμα είναι να τα χωρίσουμε σε έξι διαφορετικά στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν στην κατανόηση των παραδειγμάτων της διαπροσωπικής επικοινωνίας.

Τα Επικοινωνιακά Μέρη

Δεν μπορεί να υπάρξει επικοινωνία χωρίς έναν πομπό και ένα δέκτη. Παρόλα αυτά, μερικές φορές, οι άνθρωποι κάνουν το λάθος να μοιράζουν σαφώς τους ρόλους σε μια συζήτηση. Όταν έχουμε σαν στόχο μια αποτελεσματική μορφή διαπροσωπικής επικοινωνίας, χρειάζεται να μοιράζονται ισότιμα και να λαμβάνονται επαρκώς και οι δυο ρόλοι από όλους. Αυτό απλά διασφαλίζει ότι και τα δύο μέρη δέχονται και στέλνουν μηνύματα επαρκώς και στο σωστό χρονικό πλαίσιο.

Το Μήνυμα

Ένα ακόμα στοιχείο της διαπροσωπικής μορφής επικοινωνίας είναι το μήνυμα που πρέπει να ληφθεί. Χρειάζεται να καλυφθεί επαρκώς όλο το εύρος των πληροφοριών και σε όλες τις πιθανές μορφές του. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τη λεκτική όσο και τη μη λεκτική μορφή επικοινωνίας.

Εξωγενής Θόρυβος

Το επόμενο στοιχείο είναι αυτό του εξωγενούς θορύβου. Μπορεί να περιλαμβάνει οτιδήποτε ενδυναμώνει ή διαστρεβλώνει το μήνυμα που θέλουμε να μεταφέρουμε. Μπορεί να είναι φυσικοί ήχοι, όπως ήχοι από την κίνηση του δρόμου ή κάποιες δυσκολίες στη γλώσσα όπως εταιρικοί ιδιωματισμοί, ένα διαπολιτισμικό κενό που προκαλεί ασάφεια, η μη σωστή στάση του σώματος ή η ένδειξη έλλειψης ενδιαφέροντος. Αυτά τα στοιχεία επικοινωνίας είναι κάτι που απαιτεί προσοχή όταν ψάχνουμε για παραδείγματα διαπροσωπικής επικοινωνίας.

Η καλή επικοινωνία μπορεί να είναι πολύ σημαντική ειδικά για μελλοντικούς ηγέτες.

Ανατροφοδότηση

Το επόμενο στοιχείο είναι υπεύθυνο για το χάσμα στην επικοινωνία ανάμεσα στον πομπό και τον δέκτη αλλά είναι και αρκετά διαφορετικό για να θεωρηθεί ξεχωριστή οντότητα. Η ανατροφοδότηση περιορίζεται στις άμεσες αντιδράσεις που μπορεί να έχει ο ακροατής σε ένα μήνυμα. Μπορεί να είναι λεκτικές αντιδράσεις όπως “Συμφωνώ” ή “Μπορείς να το εξηγήσεις ξανά σε παρακαλώ;” ή μπορεί να είναι μη λεκτικά σήματα όπως αλλαγή στη στάση του σώματος ή αλλαγή στις εκφράσεις του προσώπου.

Συμφραζόμενα

Τα συμφραζόμενα είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο σε μια διαπροσωπική μορφή επικοινωνίας αλλά συχνά το αφήνουμε εκτός. Έχεις ακούσει την έκφραση “Διάβασε το δωμάτιο”; Αυτή η φράση σημαίνει ότι ο ομιλητής οφείλει να επικεντρώνεται στην ατμόσφαιρα του δωματίου και την γενική διάθεση που επικρατεί. Τα συμφραζόμενα μπορεί επίσης να είναι ο κοινωνικός περίγυρος, το συναισθηματικό κλίμα ή η διάθεση του ακροατηρίου και η τοποθεσία.

Διαπροσωπική Επικοινωνία- Ορισμός, Είδη και Στοιχεία.

Το κανάλι της Διαπροσωπικής Επικοινωνίας

Το τελικό στοιχείο που πρέπει να προσέξεις όταν λαμβάνεις υπόψην τη διαπροσωπική επικοινωνία είναι παραδείγματα του καναλιού μέσω του οποίου γίνεται η επικοινωνία. Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει το μήνυμα του πομπού, το όραμα και την ομιλία. 

Ανακεφαλαίωση

Οι δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας είναι μια πολύτιμη δεξιότητα που ζητείται σε πολλές περιγραφές εργασίας. Εάν είσαι καλός σε αυτές, μπορείς να εκφράσεις τις απόψεις σου και τα συναισθήματα σου σωστά. Μπορείς επίσης να καλλιεργήσεις εύκολα την ενσυναίσθηση και να γίνεσαι κατανοητός από τους άλλους.

Αυτή η δεξιότητα σε κάνει σημαντικό κομμάτι μιας ομάδας και είναι επίσης σημαντικός παράγοντας που μπορεί να σε κάνει ηγέτη. Το να είσαι εκείνος που μπορεί να εκφράζεται σωστά επικοινωνιακά εκφράζοντας τις σκέψεις και τις προθέσεις του μπορεί να σε κάνει να εμπλουτίσεις τις προσωπικές κι επαγγελματικές σου σχέσεις.

Απλές παρανοήσεις μπορεί να δημιουργήσουν εντάσεις. Οι ικανότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας, όμως, μπορούν να βοηθήσουν να ξεπεραστούν οποιαδήποτε προβλήματα.

Πηγή: Emeritus

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας