Τι είναι η Ανάλυση PESTLE;

Η Ανάλυση PESTLE είναι ένα στρατηγικό εργαλείο του Μάρκετινγκ και χρησιμοποιείται συχνά στο πλάνο Μάρκετινγκ, όπως και η Ανάλυση S.W.O.T.

Είναι, επίσης, γνωστή και ως Ανάλυση PESTEL. Βέβαια, με όποια σειρά και αν τοποθετήσει κανείς τα 2 τελευταία γράμματα δεν αλλάζει η ουσία του όρου, γιατί τα γράμματα αυτά είναι τα αρχικά 6 αγγλικών λέξεων, οι οποίες περιγράφουν την παρούσα κατάσταση αναφορικά με το μακροπεριβάλλον μιας επιχείρησης, δηλαδή των συστημάτων και των δομών που την περιβάλλουν.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει και από τα αρχικά, η PESTLE αναλύει:

  • Το πολιτικό περιβάλλον (Political)
  • Το οικονομικό περιβάλλον (Economical)
  • Το κοινωνικό περιβάλλον (Social)
  • Το τεχνολογικό περιβάλλον (Technological)
  • Το φυσικό περιβάλλον (Environmental)
  • Το νομικό πλαίσιο (Legal)

Κάποιοι δεν υπολογίζουν στην ανάλυση τους δυο τελευταίους παράγοντες και γι αυτό μπορεί να δείτε και τον όρο “Ανάλυση PEST“.

Στο πολιτικό περιβάλλον αναλύονται οι πολιτικοί παράγοντες οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν τη στρατηγική μιας επιχείρησης. Τέτοιοι είναι η πολιτική σταθερότητα, το πολιτικό καθεστώς και η μορφή κυβέρνησης και δημόσιας διοίκησης, οι εργασιακοί νόμοι, τα συστήματα φορολόγησης, κυβερνητικές πολιτικές σχετικές με το εμπόριο κ.α. Στο πολιτικό περιβάλλον εντάσσονται και οι αποφάσεις των τοπικών αρχών (δήμοι, περιφέρειες και φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Αυτοί οι παράγοντες είναι σημαντικοί επειδή μπορούν ακόμη και να επιτρέψουν ή να απαγορεύσουν τη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Το οικονομικό περιβάλλον έχει να κάνει με τη γενικότερη οικονομική ζωή μιας χώρας ή κοινωνίας. Παράγοντες που το επηρεάζουν είναι τα επιτόκια δανεισμού, ο ρυθμός και το ύψος του πληθωρισμού, τα επίπεδα απασχόλησης-ανεργίας, οι νομισματικές ισοτιμίες, οι δείκτες αναφορικά με το ΑΕΠ κ.α. Οι συγκεκριμένοι παράγοντες έχουν μεγάλη σημασία στις αποφάσεις που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, τα επιτόκια καθορίζουν το κόστος του δανεισμού που αποτελεί σημαντική πηγή κεφαλαίου και μπορεί να καθορίσει το βαθμό επέκτασης μιας επιχείρησης. Οι ισοτιμίες έχουν επίδραση στο κόστος των εισαγωγών και των εξαγωγών. Στον τομέα του Μάρκετινγκ, το οικονομικό περιβάλλον μπορεί να καθορίσει κατά πόσον μια αγορά είναι βιώσιμη για ένα προϊόν. Για παράδειγμα μια περιοχή με υψηλό δείκτη ανεργίας είναι λιγότερο κατάλληλη για πιο ελαστικά αγαθά (π.χ. προϊόντα πολυτελείας) αλλά παραμένει κατάλληλη για πιο ανελαστικά αγαθά (π.χ. είδη πρώτης ανάγκης).

Το κοινωνικό περιβάλλον είναι αρκετά σημαντικό γιατί η δομή μιας κοινωνίας, οι αντιλήψεις των κατοίκων της, τα δημογραφικά, ψυχογραφικά και άλλα χαρακτηριστικά επηρεάζουν την επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε αυτή τη κοινωνία. Στο κοινωνικό περιβάλλον περιλαμβάνονται το προσδόκιμο ζωής, η ηλικιακή διαστρωμάτωση, οι επικρατούσες θρησκευτικές πεποιθήσεις, ο βαθμός ισότητας των φύλων, οι συμπεριφορές διάφορων κοινωνικών ομάδων κλπ. Οι κοινωνικές τάσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζήτηση των προϊόντων, συνεπώς και στη γενικότερη λειτουργία της επιχείρησης. Μια επιχείρηση μπορεί να διαφοροποιήσει την στρατηγική της με βάση το κοινωνικό περιβάλλον ώστε να πετύχει αύξηση των πωλήσεων της και γενικότερη βελτίωση της θέσης της.

Το τεχνολογικό περιβάλλον έχει και αυτό καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος και γι αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια επιχείρηση. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η καινοτομία, η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας κλπ. είναι καθοριστικής σημασίας για πολλές λειτουργίες μιας επιχείρησης. Η αλλαγή του τεχνολογικού περιβάλλοντος μπορεί να έχει επιδράσεις, από τη μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας μιας επιχείρησης έως τη δημιουργία νέων αγορών, την πιθανή ύπαρξη εμποδίων εισόδου σε αυτές ή την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος μιας επιχείρησης έναντι των άλλων.

Στο φυσικό περιβάλλον ερευνώνται θέματα οικολογικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως οι μεταβολές του κλίματος, που μπορούν να επηρεάσουν τομείς όπως η ασφάλεια, οι καλλιέργειες, ο τουρισμός κ.α. Επιπρόσθετα, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σχετικά με τους κινδύνους της ανθρώπινης δραστηριότητας στο φυσικό περιβάλλον έχουν αντίκτυπο και στον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Για παράδειγμα οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με τρόπο φιλικό στο περιβάλλον χαίρουν της εκτίμησης των πολιτών με περιβαλλοντική συνείδηση. Τα περιβαλλοντικά θέματα μπορεί να συμβάλουν και στη δημιουργία νέων αγορών όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα βιολογικά προϊόντα.

Στο νομικό- νομοθετικό πλαίσιο περιλαμβάνονται θέματα σχετικά με το Εμπορικό Δίκαιο, τους εργασιακούς νόμους, την επιτροπή ανταγωνισμού, των νομοθετικών ρυθμίσεων για την προστασία των καταναλωτών και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με το νομοθετικό πλαίσιο και μπορεί να επηρεάσει και με έμμεσο τρόπο τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Όσοι χρησιμοποιούν τον όρο PEST προφανώς εντάσσουν το νομικό πλαίσιο στο πολιτικό περιβάλλον, αν και ο διαχωρισμός τους βελτιώνει σαφώς την ανάλυση.

Να σημειωθεί πως κανένα από τα παραπάνω περιβάλλοντα δεν πρέπει να θεωρείται σημαντικότερο έναντι των υπολοίπων, καθώς όλα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com