Ποια είναι η Ιδεολογία του Μάρκετινγκ και τί περιλαμβάνει;

Ποια είναι η Ιδεολογία του Μάρκετινγκ και τί περιλαμβάνει;

marketing

Όπως αναφέρεται και στο βιβλίο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ του Μάλλιαρη, όταν το 1776 ο Adam Smith έγραφε ότι «η κατανάλωση αποτελεί το μοναδικό σκοπό και λόγο ύπαρξης της παραγωγικής διαδικασίας», στην ουσία και χωρίς να το ξέρει περιέγραφε αυτό που στη σύγχρονη εποχή έχει γίνει γνωστό ως Ιδεολογία του Μάρκετινγκ.

Η ουσιώδης αρχή του Μάρκετινγκ εντοπίζεται στην ιδέα ότι οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις επιβιώνουν και αναπτύσσονται μέσα από την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών.

Με άλλα λόγια, «η Ιδεολογία του Μάρκετινγκ  ορίζει ότι μία επιχείρηση είναι πιο πιθανό να επιτύχει τους στόχους της, αν προσπαθεί συστηματικά να προλάβει και να ικανοποιήσει τις σημερινές και τις αυριανές ανάγκες των πελατών, πιο αποτελεσματικά από τον ανταγωνισμό» (Doyle, 1998).

Τι περιλαμβάνει λοιπόν η Ιδεολογία του Μάρκετινγκ;…

  • Επίτευξη Επιχειρηματικών στόχων

Οι πραγματικά προσανατολισμένες στον πελάτη επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι η πιο σημαντική τους επένδυση είναι οι ικανοποιημένοι πελάτες. Ενώ τα σημερινά κέρδη αποτελούν το αποτέλεσμα της παρελθούσας απόδοσης, ο αριθμός ικανοποιημένων πελατών σήμερα καθορίζει τα κέρδη του μέλλοντος.

  • Η ικανοποίηση αναγκών

Υπογραμμίζει τον προσανατολισμό της επιχείρησης από τα προϊόντα που πουλάει στις ανάγκες που καλύπτονται από αυτά. Ως αγορά ορίζεται στο Μάρκετινγκ το σύνολο των πιθανών αγοραστών οι οποίοι μοιράζονται την ίδια ανάγκη.

  • Η επιχείρηση ως ολότητα

Ολόκληρη η επιχείρηση θα πρέπει να έχει στόχο την ικανοποίηση των πελατών. Ο κύριος ρόλος όλου του προσωπικού να είναι ο ίδιος, από τον διευθυντή μέχρι τον πωλητή.

  • Η ανταγωνιστικότητα

Δεν αρκεί απλώς η κάλυψη των αναγκών των πελατών, αλλά πρέπει αυτές οι ανάγκες να ικανοποιούνται καλύτερα από τον ανταγωνισμό. Διαφορετικά οι πελάτες θα επιλέγουν την επιχείρηση η οποία τους προσφέρει μεγαλύτερη αξία στις συναλλαγές τους ενώ η επιχείρηση που χάνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση.

Με άλλα λόγια το Μάρκετινγκ είναι ο κλάδος που συνδέει την επιχείρηση με τον καταναλωτή. Και όχι… δεν είναι απλές εικόνες, βίντεο διαφημίσεις και μηνύματα με σκοπό την αποπλάνηση του καταναλωτή. Το Μάρκετινγκ είναι πολύπλευρο και πολυσύνθετο. Όσο λοιπόν οι επιχειρήσεις έχουν τόσο έντονη αλληλεπίδραση με τον καταναλωτή, άλλο τόσο είναι και επιτακτική η θεσμοθέτησή του στις επιχειρήσεις.

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας