Από το Παραδοσιακό Μοντέλο Μάρκετινγκ 4P στo 4C

Από το Παραδοσιακό Μοντέλο Μάρκετινγκ 4P στo 4C

241-1

Το μοντέλο μάρκετινγκ 4P είναι το πιο παραδοσιακό και πιθανότητα πιο διαδεδομένο. Τα 4P αντιπροσωπεύουν το προϊόν, την τιμή, την προώθηση και τον τόπο. Για ένα πιο πελατοκεντρικό μοντέλο, ίσως θελήσετε να ακολουθήσετε το μοντέλο μάρκετινγκ 4C.

Το μοντέλο μάρκετινγκ 4C προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Bob Lauterborn σε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Advertising Age το 1990. Το είδε ως μια πιθανή αποτελεσματική εναλλακτική λύση.

Το μοντέλο 4C περιλαμβάνει τον καταναλωτή, το κόστος, την επικοινωνία και την ευκολία.

Ας δούμε λοιπόν τί περιλαμβάνει η κάθε κατηγορία…

Καταναλωτής (Consumer)

Πρέπει να γνωρίζετε ποιοι είναι οι πελάτες-στόχοι σας και ποιες είναι οι ανάγκες και οι επιθυμίες τους. Η γνώση σχετικά με το κοινό-στόχο σας διευκολύνει στη δημιουργία ενός προϊόντος που ικανοποιεί μια ανάγκη στην αγορά.

Εδώ μπαίνουν τα προσωπικά χαρακτηριστικά ενός πιθανού αγοραστή. Τα χαρακτηριστικά αυτά, αντιπροσωπεύουν τον ιδανικό πελάτη και μόλις τα καταλάβετε, κατανοείτε καλύτερα το κοινό-στόχο σας.

Αυτό οδηγεί σε βελτιωμένη επικοινωνία με τους καταναλωτές σας και τους δίνει την αίσθηση ότι τους καταλαβαίνετε. Κατά αυτόν τον τρόπο οδηγήστε σε περισσότερες πωλήσεις.

Κόστος (Cost)

Στο μοντέλο μάρκετινγκ 4C, το κόστος αξιολογεί τις εκτιμήσεις κόστους από την άποψη του αγοραστή. Ο προσδιορισμός του κόστους περιλαμβάνει τη διεξαγωγή λεπτομερούς έρευνας σχετικά με το τι είναι ικανοί και πρόθυμοι να πληρώσουν οι πελάτες.

Επιπλέον, κάντε έρευνα σχετικά με το κόστος των ανταγωνιστικών προϊόντων. Η έρευνα θα σας βοηθήσει να καταλάβετε εάν η πώληση του προϊόντος σας με κόστος που οι πελάτες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν, θα είναι κερδοφόρα ή όχι.

Επίσης, σημαντικά έξοδα αποτελούν τα περιφερειακά που πληρώνει ο καταναλωτής για να παραλάβει το προϊόν. Για παράδειγμα, πόσο θα χρειαστεί να πληρώσουν οι πελάτες σε φόρους, έξοδα αποστολής ή έξοδα μεταφοράς.

Ένα πράγμα που πρέπει να θυμάστε είναι ότι η τιμή του προϊόντος σας δεν είναι αυτή που πείθει απαραίτητα τους καταναλωτές να αγοράσουν το προϊόν σας. Ένα χαμηλό σημείο τιμών δεν θα οδηγήσει πάντα στις πωλήσεις. Στο τέλος, είναι το όφελος του προϊόντος σας που θα σας βοηθήσει να υποστηρίξετε το κόστος του.

Επικοινωνία (Communication)

Η επικοινωνία αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο θα αλληλοεπιδράσετε με τους πελάτες σας. Πρέπει οι πελάτες σας να σας εμπιστεύονται, εσάς και το προϊόν σας.  Οι πελάτες θέλουν να μάθουν πώς η αγορά του προϊόντος σας θα τους ωφελήσει και θα τους προσδώσει αξία.

Έτσι, καλό θα ήταν να παρέχεται αρκετές, στενευμένες και ξεκάθαρες  πληροφορίες για το προϊόν σας. Με αυτόν τον τρόπο, αυτόματα το προϊόν σας αποτελεί την λύση. Θα ήταν χρήσιμο να κάνετε ερωτήσεις στους πελάτες σας και να ακούτε τι έχουν να πουν. Η επικοινωνία είναι ένας αμφίδρομος δρόμος.

Ευκολία (Convenience)

Η ευκολία εστιάζεται στο πόσο εύκολο είναι για τους πελάτες να αγοράσουν το προϊόν σας. Θα θελήσετε να εντοπίσετε πιθανά εμπόδια και να βρείτε τρόπους για την άρση αυτών των εμποδίων προκειμένου να βελτιώσετε την ευκολία τους.

Για παράδειγμα μία δυσλειτουργία του ιστιότοπού σας, να εμποδίζει τους καταναλωτές να αγοράσουν με ευκολία. Η παροχή ποιοτικής υποστήριξης πελατών για να διευκολυνθεί η διαδικασία αγοράς είναι επίσης σημαντική πτυχή της βελτίωσης της ευκολίας.

Στον σημερινό κόσμο, ο καταναλωτής έχει περισσότερη δύναμη από ποτέ. Ως εκ τούτου, οι προσπάθειές σας στο μάρκετινγκ θα είναι πιο επιτυχημένες, αν ακολουθήσετε μια προσέγγιση με γνώμονα τον πελάτη.

Χρησιμοποιώντας το μοντέλο μάρκετινγκ 4C, θα έχετε μεγαλύτερη επιτυχία στοχεύοντας πελάτες που πραγματικά ενδιαφέρονται για αυτό που έχετε να προσφέρετε. Για να μην αναφέρουμε ότι μια τέτοια προσέγγιση θα σας βοηθήσει να οικοδομήσετε μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες σας.

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας