Τι είναι οι οργανωτικές δεξιότητες (management skills);

Τι είναι οι οργανωτικές δεξιότητες (management skills);

Οργανωτικές δεξιότητες

Καθώς προχωράτε στην καριέρα σας, αποκτάτε εμπειρίες και διευρύνετε το σύνολο των επαγγελματικών σας δεξιοτήτων, μπορεί να σκεφτείτε να αναλάβετε έναν διοικητικό ρόλο. Οι ρόλοι διαχείρισης περιλαμβάνουν συνήθως την ευθύνη της διαχείρισης έργων, της καθοδήγησης μιας ομάδας ή ενός συνδυασμού και των δύο. Επιπρόσθετα, απαιτούν να έχετε αναπτύξει ορισμένες οργανωτικές δεξιότητες (management skills).

Όταν ένας εργοδότης σας προωθεί ή σας προσλαμβάνει για μια διευθυντική θέση, σας εμπιστεύεται να λάβετε σημαντικές αποφάσεις και να σας βοηθήσετε να χτίσετε και να εκτελέσετε σχέδια που θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα της εταιρείας. Η ανάπτυξη ενός συνόλου διαχειριστικών δεξιοτήτων μπορεί να σας βοηθήσει να είστε επιτυχείς σε αυτές τις ευθύνες.

Οργανωτικές δεξιότητες: Πώς διαχωρίζονται;

Υπάρχουν δύο τύποι οργανωτικών δεξιοτήτων που χρειάζεστε για να διαπρέψετε στην καριέρα σας: Τα hard και τα soft skills. Για να θεωρείτε κανείς επιτυχημένος διευθυντής, πρέπει να αναπτύξει και τα δύο.

Τι είναι τα Hard Skills;

Οι “σκληρές” δεξιότητες (hard skills) είναι τεχνικές, διδάξιμες ικανότητες που μαθαίνει κάποιος μέσω του σχολείου, της κατάρτισης και της εργασιακής εμπειρίας. Για παράδειγμα, εάν είστε υπεύθυνος λογισμικού, μία από τις “σκληρές” δεξιότητές σας μπορεί να είναι η επάρκεια σε γλώσσες προγραμματισμού. Ως διευθυντής, είναι σημαντικό να αναπτύξετε αυτές τις ικανότητες, ώστε να μπορείτε να καθοδηγείτε αποτελεσματικά τους άλλους στο να βελτιώσουν τις ίδιες δεξιότητες.

Τι είναι τα Soft Skills;

Από την άλλη, οι “ήπιες” δεξιότητες (soft skills) είναι εφαρμόσιμες σε οποιονδήποτε ρόλο ή κλάδο και είναι συχνά σημαντικότερες για τη διαχείριση από τις “σκληρές”. Γενικότερα, οι “ήπιες” αναπτύσσονται με την πάροδο του χρόνου με τη διαχείριση των ευθυνών και την αλληλεπίδραση με τους άλλους. Η επίλυση προβλημάτων, η διαχείριση χρόνου και η λεκτική επικοινωνία είναι όλα παραδείγματα σημαντικών soft skills.

Ενώ οι σκληρές δεξιότητες είναι βασικές κατά την ολοκλήρωση συγκεκριμένων εργασιών, οι ήπιες είναι απαραίτητες κατά την καθοδήγηση ανθρώπων, την επίβλεψη έργων και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Οι κυριότερες οργανωτικές δεξιότητες

Οι αποτελεσματικότερες δεξιότητες διαχείρισης που πρέπει να αναπτύξετε, ανεξάρτητα από το τμήμα ή τον κλάδο σας, μπορούν να ομαδοποιηθούν σε πέντε βασικές κατηγορίες:

  1. Ηγεσία
  2. Προγραμματισμός
  3. Στρατηγική
  4. Επικοινωνία
  5. Οργάνωση

1. Ηγεσία

Ως διευθυντής, πιθανότατα θα είστε υπεύθυνοι για την επίβλεψη της δουλειάς των άλλων και την παρακίνησή τους προς έναν κοινό στόχο. Μπορεί επίσης να είστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση συναντήσεων, την ανάθεση φόρτου εργασίας και την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ ομάδων και τμημάτων.

Οι ανεπτυγμένες ηγετικές δεξιότητες σας διευκολύνουν να συντονίσετε τις εργασίες, να κατευθύνετε τους εμπλεκόμενους, και να διασφαλίσετε ότι το έργο ολοκληρώνεται εγκαίρως και σύμφωνα με το σχέδιο. Αυτές είναι επίσης οι δεξιότητες που θα χρειαστείτε για να χειριστείτε επαρκώς ηγετικά καθήκοντα, όπως αξιολογήσεις εργαζομένων και επαγγελματική ανάπτυξη.

Παραδείγματα δεξιοτήτων ηγεσίας: Ακεραιότητα, καθοδήγηση, παρακίνηση των υπολοίπων, υπομονή και διαχείριση Σχέσεων.

2. Προγραμματισμός

Ανεξάρτητα από το τι διαχειρίζεστε, η ικανότητα προετοιμασίας ενός οράματος για το μέλλον και είναι απαραίτητη για το σωστό management. Οι δεξιότητες προγραμματισμού βοηθούν στον καθορισμό στόχων και στον καθορισμό της πιο αποτελεσματικής διαδρομής για την επίτευξη των στόχων.

Παραδείγματα δεξιοτήτων προγραμματισμού: Προσαρμοστικότητα, κριτική σκέψη και αποδοχή αλλαγών

3. Στρατηγική

Ένας στρατηγικός διευθυντής είναι κάποιος που μπορεί να εντοπίσει τις αναποτελεσματικότητες και να εντοπίσει γρήγορα λύσεις στις προκλήσεις. Μπορούν επίσης να αναγνωρίσουν τα βήματα που πρέπει να κάνει κάθε μέλος της ομάδας για να ξεπεράσει τα εμπόδια και να ολοκληρώσει έργα.

Παραδείγματα δεξιοτήτων στρατηγικής: Δημιουργικότητα, δυνατότητα εύρεσης λύσεων, αναλυτικός τρόπος σκέψης

4. Επικοινωνία

Για να καθοδηγήσετε αποτελεσματικά ανθρώπους και έργα, πρέπει να είστε σε θέση να κατανοήσετε τις ανάγκες και τους στόχους της επιχείρησης και να μεταφέρετε αυτές τις πληροφορίες σε άλλους μέσω απλών και απλών οδηγιών. Οι καλά ανεπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας θα σας εξασφαλίσουν την σωστή μετάφραση των πληροφορίων στα κατάλληλα άτομα τη σωστή στιγμή. Οι σπουδαίοι επικοινωνιακοί ακούν ενεργά, διατηρούν καλά τις πληροφορίες και τις μεταδίδουν αποτελεσματικά στους άλλους.

Παραδείγματα δεξιοτήτων επικοινωνίας: Ικανότητα διαπραγμάτευσης, συνεργασίας και πειθούς

5. Οργάνωση

Ως διευθυντής, θα πρέπει να εξισορροπήσετε πολλές εργασίες ταυτόχρονα. Συχνά, αυτό σημαίνει επίβλεψη πολλαπλών χρονοδιαγραμμάτων έργων, προθεσμιών και ημερολογιακών συμβάντων, όπως συναντήσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.

Οι άριστες οργανωτικές δεξιότητες θα σας βοηθήσουν να παραμείνετε παραγωγική και να μειώσετε το άγχος σας. Παράλληλα, θα αποτρέψετε εσάς και την ομάδα από το να χάσετε κρίσιμες ημερομηνίες και να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να βρείτε πληροφορίες όταν τις χρειάζεστε περισσότερο. Θα αποτελέσει επίσης ένα εξαιρετικό παράδειγμα για όλους τους υπαλλήλους που ενδέχεται να σας αναφέρουν.

Παραδείγματα δεξιοτήτων οργάνωσης: Ρύθμιση στόχων, διαχείριση χρόνου και ικανότητα συγχρονισμού έργων

Πηγή: Indeed

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Phaedon Wallace

Τελειόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΔΑ με κατεύθυνση Marketing και αρθρογράφος στο Business Review Greece. Αρθρογραφεί με τετραετή εμπειρία κυρίως για θέματα productivity, marketing και ψυχολογίας. Επιπλέον, διαθέτει εμπειρία σε social media management και SEO. Κατέχει πτυχία Αγγλικών, Γερμανικών και Ιταλικών. Είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει η αναζήτηση, αναγνωρίζει την σημασία της ψυχικής υγείας, του αρέσει η ομαδική δουλειά, είναι υποστηρικτικός και δεν παύει να εξελίσσεται τόσο στην επαγγελματική του σταδιοδρομία, όσο και στην καθημερινή του ζωή.