Τι είναι το turnover υπαλλήλων και που οφείλεται

Τι είναι το turnover υπαλλήλων και που οφείλεται

turnover υπαλλήλων

Ένα από τα πιο συνήθη φαινόμενα σε ένα εργασιακό περιβάλλον είναι το turnover υπαλλήλων. 

Πιο συγκεκριμένα, το φαινόμενο αυτό αφορά την όλο και πιο συχνή οικειοθελή αποχώρηση ή παραίτηση των υπαλλήλων. 

Το turnover υπαλλήλων είναι μια ακόμα πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει κάθε εταιρία ή επιχείρηση. 

Τι προκαλεί το turnover υπαλλήλων; 

Οι λόγοι που ένας εργαζόμενος αποφασίζει να φύγει από την τωρινή του θέση σε έναν οργανισμό είναι πολλοί.

Ορισμένοι λόγοι μπορεί να αφορούν δυσκολίες εργασιακού περιβάλλοντος, ενώ άλλοι είναι καθαρά για προσωπικούς λόγους και δεν σχετίζονται απαραίτητα με αρνητικές καταστάσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, οι πιο συνηθισμένοι λόγοι για το turnover υπαλλήλων είναι: 

  • Έλλειψη ευκαιριών για ανάπτυξη ή εξέλιξη σταδιοδρομίας 
  • Φυσική εξέλιξη της σταδιοδρομίας 
  • Εσωτερική προώθηση ή μεταφορά 
  • Αίσθημα υπερκόπωσης/εξάντλησης 
  • Αρνητικά συναισθήματα προς το αφεντικό ή τη διοίκηση 
  • Τοξικό περιβάλλον εργασίας 
  • Οικογενειακοί/προσωπικοί λόγοι 
  • Ανταγωνιστική προσφορά από άλλη εταιρία ή επιχείρηση 
  • Έλλειψη ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 
  • Ακούσια αναχώρηση 

Ποια η διαφορά μεταξύ εθελούσιου και ακούσιου turnover υπαλλήλων; 

Εθελούσιο turnover υπαλλήλων είναι κάθε περίπτωση κατά την οποία ένας εργαζόμενος επιλέγει από μόνος του να αποχωρήσει.  

Αυτό μπορεί να συμβεί ως αποτέλεσμα καλύτερων ευκαιριών εργασίας αλλού ή σύγκρουσης εντός του χώρου εργασίας. 

Ακούσιο turnover είναι όταν ένας εργοδότης επιλέγει να απολύσει έναν εργαζόμενο ή να τον απομακρύνει οριστικά από την εν λόγω ομάδα. Ο λόγος μπορεί να είναι λόγω κακής απόδοσης, τοξικής συμπεριφοράς ή άλλων λόγων. 

Η παραίτηση των εργαζομένων είναι καθημερινό φαινόμενο για κάθε οργανισμό. 

Παρόλα αυτά όμως η διατήρηση ενός χαμηλού turnover είναι σημαντικός στόχος για τις περισσότερες εταιρίες.

turnover υπαλλήλων

Πως μπορεί να αντιμετωπιστεί;

Η κατανόηση των αιτιών του φαινομένου αυτού, μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές.  

Έτσι, θα μπορέσουν να διατηρήσουν το εργατικό δυναμικό τους στο επιθυμητό επίπεδο.  

Είναι σημαντικό για τους οργανισμούς να λαμβάνουν υπόψη μεμονωμένους παράγοντες που σχετίζονται με την αποχώρηση των υπαλλήλων. 

Επίσης, πρέπει να προσδιορίζουν τον στόχο που έχουν βάλει και να μελετούν τους λόγους για την εκούσια και ακούσια αποχώρηση. 

Πηγή: Βamboohr

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Μαρίνα Δημητρή

Απόφοιτη Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με κατεύθυνση Management, Web Content Writer και Αρχισυντάκτρια του Business Review Greece. Γράφει και επιμελείται άρθρα για Επιχειρηματικότητα, HR, Marketing και Digital Marketing στο Business Review Greece. Παράλληλα δημιουργεί περιεχόμενο για φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων για να τους βοηθήσει στην καλύτερη και ευκολότερη κατανόηση επιχειρηματικών ορολογιών. Απολαμβάνει την ομαδική εργασία και προσωπικός της στόχος είναι να αποκτά και να αναπτύσσει όλο και περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα των επιχειρήσεων.