Τι μας λέει η Θεωρία Elliott wave;

Τι μας λέει η Θεωρία Elliott wave;

Elliott waves

Η θεωρία Elliott wave είναι μια βασική μέθοδος διαμόρφωσης προβλέψεων αγοράς, με μια σειρά από κανόνες και συμπληρωματικές θεωρίες που παρέχουν ένα βασικό εργαλείο για τους τεχνικούς αναλυτές.

Η θεωρία Elliott wave καθιερώθηκε στις δεκαετίες του 1920 και του 1930 από τον αναλυτή του χρηματιστηρίου, Ralph Nelson Elliott, ο οποίος πίστευε ότι υπήρχε μια πιο κοινή δομή στις αγορές από τη χαοτική μορφή που έβλεπαν οι περισσότεροι άλλοι αναλυτές εκείνη την εποχή.

Η μελέτη του πάνω στα “κύματα” της αγοράς παραμένει μια από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους με τις οποίες οι τεχνικοί αναλυτές μπορούν να δουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές. 

Elliott wave

Η θεωρία…στην πράξη 

Η θεωρία λοιπόν, αναφέρεται κυρίως στα κύματα ως τη βασική μορφή με την οποία εμφανίζονται διάφορα φαινόμενα στις αγορές. 

Ο ίδιος τα είχε παρομοιάσει με το φαινόμενο φρακτάλ το οποίο εμφανίζεται κυρίως στην φύση.

Σε αυτό το σημείο θα ήταν πολύ χρήσιμο να αναφέρουμε τι είναι το φρακτάλ.

Ένα φρακτάλ λοιπόν, είναι ένα μοτίβο που δεν τελειώνει ποτέ.

Τα φρακτάλ είναι απείρως πολύπλοκα μοτίβα που είναι ίδια σε διαφορετικές κλίμακες.

Δημιουργούνται επαναλαμβάνοντας μια απλή διαδικασία ξανά και ξανά σε έναν συνεχή βρόχο ανατροφοδότησης.

Πολλά παραδείγματα βλέπουμε στα δέντρα, κοχύλια, φυτά αλλά και σε ποτάμια και άλλα πολλά.

Για αυτό λοιπόν, ο Elliott αναφέρεται στα φρακτάλ για να εξηγήσει ότι και τα κύματα της αγοράς παρουσιάζουν τα ίδια μοτίβα σε βραχυπρόθεσμα όσο και σε μακροπρόθεσμα γραφήματα. 

Δεδομένου ότι ο Elliott παρατήρησε τα ίδια μοτίβα ξανά και ξανά, πρότεινε αυτό να είναι ένα πιθανό εργαλείο για την πρόβλεψη των μελλοντικών κινήσεων των τιμών.

Παρατήρησε λοιπόν ότι, ένα παρορμητικό κύμα που κινείται σύμφωνα με την τάση, ακολουθείται από ένα διορθωτικό κύμα το οποίο προέρχεται από αντίθετη τάση.

Έτσι, είδε ότι υπάρχουν συνήθως πέντε κύματα που συνθέτουν ένα μεγαλύτερο παρορμητικό κύμα, πριν από μια διορθωτική φάση τριών κυμάτων.

Τι είναι η θεωρία Elliott waves σε τι αναφέρεταικαι και πότε καθιερώθηκε; Που μπορεί να φανεί χρήσιμη και τι μπορούμε να μάθουμε από αυτή;
Elliott wave

Σχέση δράσης-αντίδρασης μεταξύ των κυμάτων

Ο Elliott πίστευε ότι κάθε δράση ακολουθείται από μια αντίδραση. 

Έτσι, για κάθε παρορμητική κίνηση θα υπάρχει και μια διορθωτική.

Τα πρώτα πέντε κύματα σχηματίζουν την παρορμητική κίνηση, κινούνται προς την κατεύθυνση της κύριας τάσης. 

Τα επόμενα τρία κύματα παρέχουν τα διορθωτικά κύματα. 

Συνολικά, υπάρχει μια κίνηση ώθησης πέντε κυμάτων, ακολουθούμενη από μια διορθωτική κίνηση τριών κυμάτων (μια κίνηση 5-3). 

Ως κύματα αναφέρουμε εκείνα που είναι μέσα στο παρορμητικό κύμα 1-5, ενώ τα τρία διορθωτικά κύματα φέρουν τον τίτλο A, B και C.

Μόλις ολοκληρωθεί η κίνηση 5-3, έχουμε ολοκληρώσει έναν μόνο κύκλο.

Ωστόσο, αυτές οι δύο κινήσεις (5 και 3) μπορούν στη συνέχεια να ληφθούν για να σχηματίσουν το τμήμα ενός ευρύτερου κύματος 5-3.

Λαμβάνοντας τις κινήσεις μεμονωμένα, η πρώτη παρορμητική κίνηση περιλαμβάνει 5 κύματα: 3 με την τάση και 2 ενάντια σε αυτήν. 

Εν τω μεταξύ, η διορθωτική κίνηση περιλαμβάνει τρία κύματα: 2 ενάντια στην τάση και 1 με την τάση.

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι το διορθωτικό κύμα έχει τρία σκέλη και μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ευρύτερη χρήση των υψηλών και χαμηλών για την αντίληψη των τάσεων. 

Η θεωρία Elliott wave υπογραμμίζει ότι συχνά μπορείτε να δείτε τη δημιουργία ενός χαμηλότερου υψηλού και χαμηλότερου χαμηλού κύματος, ως βραχυπρόθεσμη διόρθωση από αυτήν την τάση. 

Αυτό δεν αναιρεί απαραίτητα την τάση, αντιθέτως υπογραμμίζει μια περίοδο ανανέωσης που είναι ισχυρότερη από τις προηγούμενες διορθώσεις που παρατηρήθηκαν στην παρορμητική κίνηση.

Elliott wave

Πόσες κατηγορίες κυμάτων υπάρχουν

Ο Elliott στην θεωρία του εκχώρησε μια σειρά από κατηγορίες κυμάτων.

Οι κατηγορίες αυτές υπογραμμίζουν το γεγονός ότι βλέπουμε τα ίδια μοτίβα τόσο στα μακροπρόθεσμα όσο και στα βραχυπρόθεσμα διαγράμματα. 

Οι κατηγορίες είναι οι εξής:

Grand supercycle: διαρκεί πολλούς αιώνες

Supercycle: διαρκεί πολλές δεκαετίες (περίπου 40 έως 70 ετών)

Cycle: διαρκεί από ένα έτος έως αρκετά χρόνια 

Primary: διαρκεί μερικούς μήνες έως δύο χρόνια 

Intermediate: διαρκεί εβδομάδες έως μήνες

Minor: διαρκεί εβδομάδες

Minute: διαρκεί μερικές ημέρες

Minuette: διαρκεί μερικές ώρες

Sub-minuette: διαρκεί μερικά λεπτά

Όπως είδαμε λοιπόν, στην θεωρία Elliott wave υπάρχουν διάφορες μορφές κυμάτων ή σχηματισμοί τιμών, από τους οποίους οι επενδυτές μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες. 

Τα παλμικά κύματα, για παράδειγμα, περιλαμβάνουν μια ανοδική ή καθοδική τάση που φέρει πέντε υποκύματα που μπορεί να διαρκέσουν ώρες ή και δεκαετίες.

Υπάρχουν λοιπόν τρεις κανόνες, οι οποίοι είναι οι εξής:

  • το δεύτερο κύμα δεν μπορεί να ανιχνεύσει περισσότερο από το 100% του πρώτου κύματος
  • το τρίτο κύμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το κύμα ένα, τρία και πέντε
  • το κύμα τέσσερα δεν μπορεί ποτέ να ξεπεράσει το τρίτο κύμα

Μαζί με τα παλμικά κύματα, υπάρχουν και διορθωτικά κύματα, τα οποία πέφτουν σε μοτίβα των τριών.

Η θεωρία αυτή λοιπόν, βοηθά στη μέτρηση της ανοδικής τάσης και της διόρθωσης που είναι πιθανό να συμβεί στο εγγύς μέλλον.

Είναι μια ανάλυση που χρησιμοποιείται στην τεχνική ανάλυση από εμπόρους που αναζητούν επαναλαμβανόμενα μοτίβα με βάση το συναίσθημα της αγοράς.

Η Elliott Wave θεωρία συνδυάζει τη μελέτη των προτύπων σε ένα διάγραμμα τιμών με τον εντοπισμό ακραίων φαινομένων στην ψυχολογία των επενδυτών.

Πηγή: IG

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Μαρίνα Δημητρή

Απόφοιτη Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με κατεύθυνση Management, Web Content Writer και Αρχισυντάκτρια του Business Review Greece. Γράφει και επιμελείται άρθρα για Επιχειρηματικότητα, HR, Marketing και Digital Marketing στο Business Review Greece. Παράλληλα δημιουργεί περιεχόμενο για φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων για να τους βοηθήσει στην καλύτερη και ευκολότερη κατανόηση επιχειρηματικών ορολογιών. Απολαμβάνει την ομαδική εργασία και προσωπικός της στόχος είναι να αποκτά και να αναπτύσσει όλο και περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα των επιχειρήσεων.