Τι κάνει ένας key account manager;

Τι κάνει ένας key account manager;

Ο εξαιρετικά σημαντικός ρόλος ενός key account manager

Ανεξάρτητα από τις προηγούμενες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές σας εμπειρίες, η γνώση των απαιτήσεων και των ευθυνών ενός key account manager μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε, τόσο σε αυτή τη θέση, όσο και σε άλλες του γενικότερου κλάδου της διοίκησης επιχειρήσεων.

Η εύρεση εργασίας ως λογιστής μπορεί να είναι μια θετική κίνηση σταδιοδρομίας.

Παρόλο αυτά, απαιτεί έρευνα και πρακτική.

Σε αυτό το άρθρο, συζητάμε τι κάνει ένας key account manager και ποιες είναι οι πιο σημαντικές δεξιότητες που απαιτεί αυτή η δουλειά.

Βασικός ρόλος ενός key account manager

Σε αντίθεση με έναν απλό account manager, ένας key account manager διαχειρίζεται τη σχέση μεταξύ ενός οργανισμού και των πιο σημαντικών πελατών του.

Δεδομένου ότι πολλές εταιρείες έχουν μικρό αριθμό πελατών που συνεισφέρουν σε μεγάλο ποσοστό των εσόδων του οργανισμού, ο ρόλος του είναι συνήθως πολύ σημαντικός.

Αυτό συμβαίνει επειδή πρέπει να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν μια ισχυρή επαγγελματική σχέση με αυτούς τους πελάτες.

Το να διατηρούνται οι πελάτες ικανοποιημένοι και αφοσιωμένοι εξαρτάται συνήθως από το πόσο αποτελεσματική είναι η επικοινωνία μαζί τους σε βασικά θέματα.

Από το πώς προβλέπονται και ικανοποιούνται οι ανάγκες τους και από την τήρηση καθορισμένων προθεσμιών.

Εκτός από τη διασφάλιση μιας θετικής σχέσης με σημαντικούς πελάτες, ο key account manager είναι επίσης υπεύθυνος για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων από αυτούς τους πελάτες και την αναζήτηση της αγοράς για νέους.

Συγκεκριμένα tasks ενός key account manager

  • Ανάπτυξη και διατήρηση ισχυρών σχέσεων με τους μεγαλύτερους πελάτες του οργανισμού
  • Γρήγορη επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος που μπορεί να έχει ένας βασικός πελάτης με τον οργανισμό
  • Πρόβλεψη οποιασδήποτε ανάγκης για βελτίωση στη σχέση μεταξύ του οργανισμού και των μεγαλύτερων πελατών του
  • Παρακολούθηση και επίβλεψη όλης της επικοινωνίας μεταξύ βασικών πελατών και άλλων τμημάτων εντός του οργανισμού
  • Συνεργασία με άλλα τμήματα για την ανάπτυξη στρατηγικών για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων/υπηρεσιών που παρέχονται σε βασικούς πελάτες
  • Παροχή συμβουλών στην διοίκηση της εταιρείας για τον καθορισμό προϋπολογισμών
  • Δημιουργία και παρουσίαση τακτικών reports προς τα ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρείας, σχετικά με την κατάσταση της σχέσης του οργανισμού με τους κορυφαίους πελάτες του
  • Μελέτη δεδομένων πελατών για να βοηθήσει στη διαχείριση των σχέσεων με εκείνους

Απαιτούμενες δεξιότητες

1. Επικοινωνιακές

Το να γνωρίζει κανείς πώς να επικοινωνεί σωστά με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, είναι αναμφισβήτητα η πιο σημαντική δεξιότητα ενός key account manager.

Οι σημαντικότεροι πελάτες τείνουν να έχουν υψηλά standards και οι ανησυχίες τους πρέπει να κατανοηθούν και να αντιμετωπιστούν άμεσα.

Η επικοινωνία μαζί τους πρέπει να είναι πάντα σαφής, ευχάριστη και ξεκάθαρη.

Επίσης, πρέπει να επικοινωνεί συνεχώς με συναδέλφους από άλλα τμήματα και με τη διοικητική ομάδα της εταιρείας.

2. Γνώσεις πληροφορικής

Οι σύγχρονοι key account managers αξιοποιούν εκτενώς την τεχνολογία για τη δημιουργία reports και παρουσιάσεων για τη διοίκηση και το λοιπό προσωπικό της εταιρείας.

3. Σταθερό work ethic

Πέρα από το να μπορεί να επικοινωνεί σωστά και να κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο των βασικών πελατών όσο και των μετόχων της εταιρείας, ένας key account manager πρέπει να είναι πλήρως αφοσιωμένος στην επίτευξη των στόχων του.

Απαιτείται ένα εξαιρετικό work ethic για να προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει την εμπειρία των πελατών, να αντιμετωπίζει δύσκολους πελάτες και πολύπλοκα αιτήματα, να προσαρμόζεται σε αλλαγές και να παρακινεί τους υφιστάμενούς του.

Πηγή: Indeed

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Phaedon Wallace

Τελειόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΔΑ με κατεύθυνση Marketing και αρθρογράφος στο Business Review Greece. Αρθρογραφεί με τετραετή εμπειρία κυρίως για θέματα productivity, marketing και ψυχολογίας. Επιπλέον, διαθέτει εμπειρία σε social media management και SEO. Κατέχει πτυχία Αγγλικών, Γερμανικών και Ιταλικών. Είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει η αναζήτηση, αναγνωρίζει την σημασία της ψυχικής υγείας, του αρέσει η ομαδική δουλειά, είναι υποστηρικτικός και δεν παύει να εξελίσσεται τόσο στην επαγγελματική του σταδιοδρομία, όσο και στην καθημερινή του ζωή.