Digital Transformation: Πόσο σημαντικό είναι και ποιά τα είδη του

Digital Transformation: Πόσο σημαντικό είναι και ποιά τα είδη του

digital transformation

Το digital transformation (ψηφιακός μετασχηματισμός) είναι η διαδικασία ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών τόσο στις λειτουργίες όσο και στα προϊόντα αλλά και στις υπηρεσίες μιας εταιρείας.

Το είδος των ψηφιακών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται, το πώς εφαρμόζονται και ο στόχος τους διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία. 

Όμως, όλες οι πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού στοχεύουν στη βελτίωση των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων με την υιοθέτηση της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας.

Ένας ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές πτυχές και μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες λειτουργίες.

Μπορεί δηλαδή να βελτιώσει τον τρόπο που λειτουργεί: 

 • η αλυσίδα εφοδιασμού
 • οι ροές εργασίας
 • το σύνολο δεξιοτήτων των εργαζομένων
 • η σχέση των πελατών με την εταιρεία  

Πάμε όμως πιο αναλυτικά να δούμε…

Γιατί ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι σημαντικός για τις επιχειρήσεις

Το ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο επικρατεί στις αγορές, μπορεί να απειλήσει πολλές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αυτές. 

Το περιβάλλον αυτό και οι νέες τεχνολογίες μπορούν να καταστήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες πολλών εταιρειών, παρωχημένα.

Αυτό μπορεί να συμβεί στην περίπτωση που, οι εταιρείες δεν αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες, καθώς έτσι θα κινδυνεύουν να εξαγοραστούν από ανταγωνιστές που είναι πιο ευέλικτοι.

Το digital transformation επιτρέπει σε διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα να εκσυγχρονιστούν και να δημιουργήσουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία επιτρέπουν στις εταιρείες να παραμένουν ανταγωνιστικές.

Digital transformation 

5 τύποι Digital transformation 

1. Μετασχηματισμός Επιχειρηματικής Διαδικασίας

Βασικός στόχος του μετασχηματισμού επιχειρηματικής διαδικασίας είναι η μείωση του κόστους. 

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της αυτοματοποίησης των μη αυτόματων διαδικασιών και τη μεγιστοποίηση των επενδύσεων στο μάρκετινγκ και την Ε&Α, με τη συλλογή νέων δεδομένων και την ενσωμάτωσή τους στις επιχειρηματικές αποφάσεις. 

Μέσα από αυτή την διαδικασία αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας των εταιρειών εσωτερικά.

Επίσης έτσι επηρεάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι εργαζόμενοι αποκτούν πρόσβαση στη νέα τεχνολογία και τη χρησιμοποιούν για τις καθημερινές τους εργασίες. 

Άλλοι στόχοι περιλαμβάνουν τη μείωση του χρόνου στην αγορά, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών, τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και τη βελτίωση της εικόνας της επωνυμίας.

2. Μετασχηματισμός Επιχειρηματικού Μοντέλου

Αυτός ο τύπος μετασχηματισμού αλλάζει τα επιχειρηματικά μοντέλα για να τα προσαρμόσει στο νέο ψηφιακό περιβάλλον. 

Αυτό απαιτεί προσεκτική εξέταση του τρόπου λειτουργίας της βασικής δραστηριότητας του κλάδου. 

Μια επιτυχημένη αλλαγή μπορεί να διαταράξει έναν ολόκληρο κλάδο—όπως έκανε το Netflix για τα οικιακά βίντεο και η Amazon για το λιανικό εμπόριο. 

Ο μετασχηματισμός του επιχειρηματικού μοντέλου συχνά περιλαμβάνει το στρατηγικό μέρος της επιχείρησης για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων νέων τρόπων επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέρα από αυτό που έχει καθιερωθεί σήμερα στον κλάδο.

Επικεντρώνεται στην καινοτομία και τη «σκέψη έξω από το κουτί» για τη βελτίωση των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων.

Digital transformation 

3. Μετασχηματισμός στον Τομέα Δραστηριοποίησης 

Ο Μετασχηματισμός τομέα στον τομέα δραστηριοποίησης, σημαίνει υπέρβαση των παραδοσιακών ορίων που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή οι αγορές και οι δυνατότητες μιας επωνυμίας. 

Για παράδειγμα, η Amazon ξεκίνησε την Amazon Web Services και πλέον αποτελεί τον μεγαλύτερο πάροχο υπολογιστών cloud στον κόσμο με έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

Η Amazon πήρε τις υπάρχουσες δυνατότητες (τα μεγάλα, εξαιρετικά προηγμένα κέντρα δεδομένων της) και τα μετέτρεψε σε μια νέα ευκαιρία που δημιούργησε μια εντελώς νέα αγορά. 

Έτσι, αποτέλεσε παράδειγμα και για άλλες εταιρείες του κλάδου.

Αυτή η δυνατότητα μετασχηματισμού του τομέα δραστηριοποίησης, υπάρχει σε πολλές βιομηχανίες και καθοδηγείται από τη χρήση τεχνολογιών όπως: 

 • η τεχνητή νοημοσύνη
 • οι νέοι τύποι τεχνολογίας φορητών συσκευών 
 • του IoT (Internet of things)

4. Πολιτιστικός Μετασχηματισμός

Το digital transformation έχει μια πολιτιστική συνιστώσα, η οποία είναι κρίσιμη για την επιτυχία οποιασδήποτε πρωτοβουλίας ψηφιακού μετασχηματισμού. 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός πρέπει να ξεκινήσει με την εκπαίδευση του υπάρχοντος προσωπικού, για να διασφαλιστεί ότι όλοι κατανοούν: 

 • τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας για τη βελτίωση της επιχείρησης
 • τη σφυρηλάτηση εσωτερικής συνεργασίας και 
 • τη δημιουργία νέων μεθόδων για την προσέλκυση πελατών

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η δημιουργία μιας διαδικασίας συνεχούς καινοτομίας απαιτεί εργατικό δυναμικό που μπορεί να προσαρμοστεί στην αλλαγή και είναι πρόθυμο να μαθαίνει και να αναπτύσσεται συνεχώς. 

Αυτές οι δεξιότητες και ικανότητες είναι απαραίτητες για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στον ιστό μιας εταιρείας και τη μετατροπή διαδικασιών, επιχειρηματικών μοντέλων, προϊόντων και επικοινωνιών.

5. Μετασχηματισμός του Cloud

Η διαδικασία μετασχηματισμού cloud βοηθά τους οργανισμούς να μεταφέρουν συστήματα πληροφοριών σε περιβάλλοντα υπολογιστικού cloud. 

Μπορεί να γίνει σε διάφορες μορφές—για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να μετεγκαταστήσει μόνο συγκεκριμένες εφαρμογές, δεδομένα ή υπηρεσίες και να διατηρήσει κάποια υποδομή παλαιού τύπου ή να μετακινήσει ολόκληρη την υποδομή της στο cloud. 

Μια άλλη διάσταση του μετασχηματισμού cloud είναι η ιδιοκτησία—ορισμένοι οργανισμοί αξιοποιούν το κοινό cloud, ένα κέντρο δεδομένων τρίτου μέρους που λειτουργεί από έναν πάροχο cloud. 

Υπάρχει όμως και η εσωτερική υποδομή cloud, η οποία είναι γνωστή ως private cloud.

Πολλές εταιρείες συνδυάζουν και τα δύο μοντέλα για να δημιουργήσουν υβριδική διαχείριση υποδομής cloud. 

Η καινοτομία στο cloud προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως:

 • πιο αποτελεσματική κοινή χρήση και αποθήκευση δεδομένων
 • ταχύτερο χρόνο διάθεσης στην αγορά και 
 • μεγαλύτερη οργανωτική επεκτασιμότητα και ευελιξία

Ταυτόχρονα, εγείρει σημαντικές οργανωτικές προκλήσεις, όπως η διακυβέρνηση, η ασφάλεια και ο έλεγχος του κόστους.

Πηγή: Netapp

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Μαρίνα Δημητρή

Απόφοιτη Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με κατεύθυνση Management, Web Content Writer και Αρχισυντάκτρια του Business Review Greece. Γράφει και επιμελείται άρθρα για Επιχειρηματικότητα, HR, Marketing και Digital Marketing στο Business Review Greece. Παράλληλα δημιουργεί περιεχόμενο για φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων για να τους βοηθήσει στην καλύτερη και ευκολότερη κατανόηση επιχειρηματικών ορολογιών. Απολαμβάνει την ομαδική εργασία και προσωπικός της στόχος είναι να αποκτά και να αναπτύσσει όλο και περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα των επιχειρήσεων.