Πόσοι τύποι Ανεργίας υπάρχουν;

Πόσοι τύποι Ανεργίας υπάρχουν;

τύποι ανεργίας

Η ανεργία είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι πολύ γνωστό στην χώρα μας αλλά και παγκοσμίως και παρουσιάζεται μέσα από διάφορες μορφές και τύπους, οι γνωστοί τύποι ανεργίας.

Ο όρος ανεργία αναφέρεται σε μια κατάσταση όπου ένα άτομο αναζητά ενεργά εργασία αλλά δεν μπορεί να βρει. 

Αυτό συμβαίνει, είτε επειδή οι εργοδότες δεν προσλαμβάνουν προσωπικό γιατί είναι πολύ επιλεκτικοί, είτε γιατί το άτομο αποφεύγει να εργαστεί σε ένα άσχημο εργασιακό περιβάλλον.

Η ανεργία θεωρείται βασικός δείκτης μέτρησης της υγείας της οικονομίας. 

Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο μέτρο της ανεργίας είναι το ποσοστό της. 

Αν το ποσοστό της ανεργίας σε μια χώρα είναι υψηλό, τότε αυτό λέει πολλά για την οικονομική της κατάσταση.

Βέβαια ο όρος ανεργία, πολλές φορές μπορεί να είναι πολύ γενικός για αρκετούς ανθρώπους καθώς, άνεργος για αυτούς θεωρείται ο καθένας που δεν εργάζεται.

Όμως αυτή δεν είναι σωστή προσέγγιση καθώς, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που για προσωπικούς τους λόγους δεν εργάζονται όπως οι συνταξιούχοι, οι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα άτομα με θέματα υγείας.

Πάμε λοιπόν να δούμε πιο αναλυτικά ποιοί είναι οι τύποι Ανεργίας.

τύποι ανεργίας

Τύποι Ανεργίας: Πόσοι υπάρχουν και ποιοί είναι 

Κυκλική ανεργία

Οι επιχειρήσεις ως γνωστόν έρχονται συχνά αντιμέτωπες με φαινόμενα ύφεσης και ανάκαμψης και σε κάθε περίπτωση αντιδρούν διαφορετικά.

Σε περιπτώσεις ύφεσης, πρωταρχικός τους στόχος είναι η μείωση των εξόδων, όπου ένας μέρος τους προέρχεται από τις πληρωμές των εργαζομένων.

Επίσης, σε περιόδους ύφεσης (έως 12 μήνες) η ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες μειώνεται οπότε μειώνεται και η ανάγκη προσωπικού. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα:

  • άτομα που ήδη εργάζονται να χάνουν την δουλειά τους ή
  • άτομα τα οποία προσπαθούν να βρουν μια θέση εργασίας, να μην τα καταφέρνουν

Μέχρις ότου λοιπόν, έρθει η περίοδος ανάκαμψης, η ανεργία αυξάνεται και έπειτα μειώνεται, όταν η ζήτηση για υπηρεσίες αυξάνεται.

Μια αύξηση της κυκλικής ανεργίας μπορεί να υποδηλώνει ότι η οικονομία λειτουργεί κάτω από τις δυνατότητές της. 

Με περισσότερους ανθρώπους να ανταγωνίζονται για θέσεις εργασίας, οι επιχειρήσεις ενδέχεται να προσφέρουν χαμηλότερες αυξήσεις μισθών, γεγονός που θα συνέβαλε σε χαμηλότερο πληθωρισμό

Πολιτικές που τονώνουν τη συνολική ζήτηση, όπως η επεκτατική νομισματική πολιτική, συμβάλουν στη μείωση αυτού του είδους της ανεργίας.

Αυτό συμβαίνει καθώς οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη ζήτηση είναι πιθανό να απασχολήσουν περισσότερους ανθρώπους.

τύποι ανεργίας

Διαρθρωτική Ανεργία

Η εύρεση μιας απλής εργασίας η οποία θα βοηθήσει τους ανθρώπους να έχουν έναν μισθό, είναι η μια όψη του νομίσματος. Το πιο σημαντικό, όταν πρόκειται για μια εργασία, είναι το άτομο να την έχει διαλέξει γιατί του ταιριάζει.

Όμως, αυτό δυστυχώς δεν γίνεται πάντα για όλους τους ανθρώπους.

Πολλοί εργαζόμενοι δουλεύουν για μια θέση που δεν τους ταιριάζει, αλλά το κάνουν μόνο για τον μισθό.

Για τον λόγο αυτό, εμφανίζεται η διαρθρωτική ανεργία, η οποία αφορά τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των διαθέσιμων θέσεων εργασίας και των ατόμων που αναζητούν εργασία. 

Αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα, οι περισσότεροι εργαζόμενοι να παραιτούνται από μόνοι τους ή να απολύονται.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, οι θέσεις εργασίας ζητούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές υπαλλήλων, τα οποία όπως είναι φυσικό, δεν ταιριάζουν σε όλους.

Έτσι λοιπόν, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες οι εργαζόμενοι δεν καλύπτουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά των θέσεων.

Υπάρχει όμως και η περίπτωση που τα προσόντα τους, είναι ανώτερα για μια θέση, για αυτό και παραιτούνται αργότερα.

Η διαρθρωτική ανεργία τείνει να είναι μεγαλύτερης διάρκειας από άλλα είδη ανεργίας. 

Αυτό συμβαίνει καθώς, οι εργαζόμενοι μπορεί να χρειαστούν πολύ καιρό για να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ή μπορεί να χρειαστεί να μετακομίσουν στο εξωτερικό για να βρουν μια δουλειά σύμφωνα με τις προσδοκίες τους.

Ως αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι είναι άνεργοι λόγω διαρθρωτικών παραγόντων και είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν μακροχρόνια ανεργία (+12 μήνες).

Σε αντίθεση με την κυκλική ανεργία, η διαρθρωτική ανεργία υπάρχει ακόμη και όταν οι οικονομικές συνθήκες είναι καλές. 

Θεωρητικά, αυτό το είδος ανεργίας δεν πρέπει να επηρεάζει άμεσα τους μισθούς ή τον πληθωρισμό και αντιμετωπίζεται καλύτερα μέσω πολιτικών που εστιάζουν στις δεξιότητες και την προσφορά εργασίας.

τύποι ανεργίας
τύποι ανεργίας

Ανεργία Τριβής

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι επιλέγουν να μεταναστεύσουν για να εργαστούν.

Παρόλα αυτά όμως και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι εύκολο να βρουν δουλειά σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, να παραμένουν άνεργοι για ένα χρονικό διάστημα.

Η ανεργία τριβής περιλαμβάνει επίσης άτομα που μόλις εισέρχονται στο εργατικό δυναμικό, όπως φοιτητές που μόλις αποφοίτησαν.

Αυτό το είδος ανεργίας είναι γενικά πιο βραχυπρόθεσμο. Μπορεί δηλαδή να διαρκέσει λίγους μήνες και αποτελεί φυσικό μέρος της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας. 

Η ανεργία τριβής είναι πιθανό να εμφανιστεί σε όλα τα σημεία του επιχειρηματικού κύκλου και όπως η διαρθρωτική ανεργία, δεν μπορεί να επηρεάσει τους μισθούς ή τον πληθωρισμό.

Στην πραγματικότητα, η ανεργία τριβής είναι καλή για την οικονομία, καθώς επιτρέπει στους εργαζόμενους να μετακινηθούν σε θέσεις εργασίας όπου μπορούν να είναι πιο παραγωγικοί.

τύποι ανεργίας
τύποι ανεργίας

Εποχιακή ανεργία

Οι εποχικές θέσεις εργασίας περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αφήνοντας μερικές φορές τα άτομα που εργάζονται σε αυτές τις θέσεις εργασίας χωρίς απασχόληση μετά το τέλος της σεζόν. 

Η εποχική ανεργία είναι το αποτέλεσμα της μειωμένης ζήτησης εργασίας που εμφανίζεται στο τέλος κάθε σεζόν, καθιστώντας το εποχικό ποσοστό πιο προβλέψιμο από άλλα είδη ανεργίας. 

Εμφανίζεται συχνά σε τουριστικές περιοχές, όπου τα αξιοθέατα συχνά είναι ανοιχτά μόνο μια συγκεκριμένη περίοδο του χρόνου. 

Τα θεματικά πάρκα, για παράδειγμα, απασχολούν εργαζόμενους μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας τους, η οποία σε πολλά κλίματα είναι περιορισμένη. 

Οι δουλειές των εργαζομένων στη γεωργία είναι χρονομετρημένες όταν οι καλλιέργειες είναι στην εποχή τους.

Οι υπάλληλοι ξενοδοχείων σε τουριστικούς προορισμούς, εργάζονται συγκεκριμένους μήνες κάθε χρόνο, καθώς ως γνωστόν μόνο εκείνους τους μήνες υπάρχει μεγάλη ζήτηση για υπηρεσίες.

Είδαμε λοιπόν ότι οι τύποι ανεργίας υπάρχουν λόγω διαφορετικών συνθηκών και πολλές φορές, απευθύνονται σε διαφορετικούς τύπους ανθρώπων, οι οποίοι είτε προσωρινά είτε όχι, δεν εργάζονται.

Πηγή: Reserve Bank Of Australia

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Μαρίνα Δημητρή

Απόφοιτη Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με κατεύθυνση Management, Web Content Writer και Αρχισυντάκτρια του Business Review Greece. Γράφει και επιμελείται άρθρα για Επιχειρηματικότητα, HR, Marketing και Digital Marketing στο Business Review Greece. Παράλληλα δημιουργεί περιεχόμενο για φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων για να τους βοηθήσει στην καλύτερη και ευκολότερη κατανόηση επιχειρηματικών ορολογιών. Απολαμβάνει την ομαδική εργασία και προσωπικός της στόχος είναι να αποκτά και να αναπτύσσει όλο και περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα των επιχειρήσεων.