Εκτελεστικός Διευθυντής (Executive Director): Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του

Εκτελεστικός Διευθυντής (Executive Director): Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του

εκτελεστικός διευθυντής

Ένας εκτελεστικός διευθυντής ηγείται μιας εταιρείας ή οργανισμού, παρέχοντας την απαραίτητη εποπτεία για να βοηθήσει το διοικητικό συμβούλιο να επιτύχει τους στόχους του.

Επιβλέπει το διοικητικό συμβούλιο μιας εταιρείας και είναι υπεύθυνος για την ηγεσία του οργανισμού.

Οι εκτελεστικοί διευθυντές συνεργάζονται με το διοικητικό συμβούλιο για να διασφαλίσουν ότι είναι καλά εξοπλισμένοι για να εκπληρώσουν τους στόχους του οργανισμού.

Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των μελών του διοικητικού συμβουλίου ποικίλλουν ανάλογα με τον οργανισμό.

Όμως γενικά, οι εκτελεστικοί διευθυντές εμπλέκονται περισσότερο στις καθημερινές λειτουργίες, ενώ το διοικητικό συμβούλιο, σχεδιάζει στρατηγική για το μέλλον.

Τα καθήκοντα τόσο του εκτελεστικού διευθυντή όσο και του διοικητικού συμβουλίου, απαιτούν την συνεργασία τους, συμβουλεύοντας και ενημερώνοντας ο ένας τον άλλον.

Πάμε λοιπόν να δούμε πιο αναλυτικά πληροφορίες που αφορούν έναν Executive Director.

Τι είναι ένας Εκτελεστικός Διευθυντής

Εκτελεστικός διευθυντής είναι ο ανώτερος διευθυντής ενός οργανισμού, μιας εταιρείας ή μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης.

Είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση του οργανισμού και τη διαχείριση των λειτουργιών του.

Δεδομένου ότι ένας εκτελεστικός διευθυντής επηρεάζει την κουλτούρα μιας εταιρείας, πρέπει να είναι γνώστης, ικανός και να επενδύσει βαθιά στην αποστολή και το όραμα του οργανισμού.

Προσόντα ενός Εκτελεστικού Διευθυντή

Κάθε εταιρεία και οργανισμός ανάλογα με τον κλάδο που ανήκει, το μέγεθος που έχει και το τι προσφέρει έχει διαφορετικές απαιτήσεις.

Για αυτό λοιπόν και τα προσόντα που που αναζητούν είναι διαφορετικά για έναν εκτελεστικό διευθυντή.

Παρόλα αυτά όμως, κάθε εκτελεστικός διευθυντής χρειάζεται να κατέχει συγκεκριμένα προσόντα τα οποία θα τον κρίνουν κατάλληλο για την θέση αυτή.

Ηγετικές δεξιότητες

Οι εκτελεστικοί διευθυντές εμπνέουν εμπιστοσύνη μέσω αποτελεσματικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων και τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων.

Ένας εκτελεστικός διευθυντής πρέπει να μπορεί να ηγείται του διοικητικού συμβουλίου και του προσωπικού του οργανισμού με εμπιστοσύνη.

Οι ηγετικές δεξιότητες μαζί με άλλα soft skills, μπορούν να κάνουν την διαφορά και να προσθέσουν πολλή αξία στην συγκεκριμένη θέση.

Πολύχρονη εργασιακή εμπειρία

Οι ισχυροί εκτελεστικοί διευθυντές έχουν βαθιά εμπειρία, γεγονός που τους κάνει να κατανοήσουν ότι η μάθηση είναι μέρος της ηγετικής ικανότητας.

Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια θα έχουν καταφέρει να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις οι οποίες θα απαιτούσαν έγκαιρη αντιμετώπιση.

Έτσι λοιπόν, θα έχουν την ικανότητα να προβλέπουν κρίσιμες καταστάσεις ή να αξιοποιούν κατάλληλα τις ευκαιρίες, όπως μια καλή συνεργασία η οποία θα έχει πολλά να προσφέρει στην εταιρεία.

Ικανότητες εστίασης στην ουσία

Για να επιτύχει στόχους, να τηρήσει τις προθεσμίες και να συμμετάσχει στον στρατηγικό σχεδιασμό, ένας εκτελεστικός διευθυντής πρέπει να παραμείνει υπερ-εστιασμένος.

Οι ειδικευμένοι εκτελεστικοί διευθυντές γνωρίζουν ότι η θέση αφορά εξίσου τους ανθρώπους όσο και το κέρδος.

Για μια θέση σαν αυτή, όπου οι ευθύνες είναι πολύ μεγάλες και σημαντικές, η ικανότητα συγκέντρωσης και εστίασης με σκοπό ένα καλό αποτέλεσμα, είναι πολύ σπουδαίες.

εκτελεστικός διευθυντής

Αρμοδιότητες που έχει ένας Εκτελεστικός Διευθυντής

Ένας εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να έχει μοναδικές αρμοδιότητες ανάλογα με το τι εταιρεία ή οργανισμό διοικεί. Όμως οι παρακάτω 5 αρμοδιότητες είναι απαραίτητες ανεξάρτητα το είδος ή τον κλάδο.

1. Επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου

Είναι δύσκολο να ηγηθείς μιας ομάδας ηγετών, αλλά οι εκτελεστικοί διευθυντές προσλαμβάνονται για να κάνουν ακριβώς αυτό.

Επειδή οι ηγέτες έχουν συχνά ισχυρές απόψεις, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διαφωνούν σχετικά με τον καλύτερο τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων του διοικητικού συμβουλίου.

Ο εκτελεστικός διευθυντής πρέπει να ακούει όλες τις πλευρές και να συμμετέχει στην επίλυση των συγκρούσεων όταν χρειάζεται.

Οι εκτελεστικοί διευθυντές αποτελούν οργανωτικούς ηγέτες, που χτίζουν μια ευθυγραμμισμένη επικοινωνία.

Αξιοποιούν όλα τα κανάλια για να επικοινωνήσουν το όραμα, την αποστολή και την πρόταση αξίας της εταιρείας.

2. Οργάνωση, διαχείριση και συγκέντρωση κεφαλαίων

Οι εκτελεστικοί διευθυντές έχουν προσωπικό ανάπτυξης για να βοηθήσουν στη συγκέντρωση κεφαλαίων, αλλά είναι ευθύνη τους να το επιβλέπουν.

Είτε παρέχουν χρήσιμα tools είτε καθοδήγηση, οι εκτελεστικοί διευθυντές πρέπει να προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη για την επίτευξη των οικονομικών στόχων.

Για τον λόγο αυτό, η οργάνωση και η σωστή διαχείριση των κεφαλάιων αυτών, είναι μια πολύ σημαντική αρμοδιότητα για έναν εκτελεστικό διευθυντή.

3. Ευθυγραμμισμός των εργαζομένων με τους στόχους της εταιρείας

Το να κατανοήσουν οι υπάλληλοι τους στόχους που έχει θέσει η εταιρεία που εργάζονται, είναι πολύ σημαντικό.

Για τον λόγο αυτό, η ικανότητα ενός Executive Director να επικοινωνεί τους σκοπούς μιας εταιρείας είναι απαραίτητη.

Η ευθυγράμμιση αποτελεί κεντρική ευθύνη για κάθε εκτελεστικό διευθυντή.

Αυτό συμβαίνει καθώς, καθορίζει τη στρατηγική κατεύθυνση του οργανισμού.

Εάν οι εργαζόμενοι δεν ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της εταιρείας, ο διευθυντής έχει αποτύχει να επικοινωνήσει αποτελεσματικά την αποστολή και το όραμα.

εκτελεστικός διευθυντής

4. Αξιολόγιση και διαχείριση του προϋπολογισμού

Οι εκτελεστικοί διευθυντές δεν χρειάζεται να είναι λογιστές, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν τους ισολογισμούς και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων.

Χωρίς μια βασική κατανόηση των οικονομικών πληροφοριών, τα στελέχη δεν μπορούν να διασφαλίσουν την οικονομική υγεία των οργανισμών τους.

Η τεχνολογία βοηθά με:

  • την εισαγωγή βασικών δεδομένων
  • την ανάπτυξη προϋπολογισμού και
  • την υποβολή εκθέσεων για την ελαχιστοποίηση της καθημερινής δέσμευσης του οικονομικού ελέγχου

Οι εκτελεστικοί διευθυντές πρέπει να γνωρίζουν τους κανονισμούς που ισχύουν για τους οργανισμούς τους.

Είτε πρόκειται για τη διενέργεια ελέγχων είτε για τη συμπλήρωση φορολογικών εντύπων, οι διευθυντές θα πρέπει να γνωρίζουν τι απαιτείται για την τήρηση των προθεσμιών και να παραμείνουν σε συμμόρφωση.

Συχνά, αυτές οι απαιτήσεις συνεπάγονται δαπάνες που ένας εκτελεστικός διευθυντής πρέπει να συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό.

Η έγκαιρη ανασκόπηση των οικονομικών βοηθά στον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων πριν γίνουν άμεσες καταστροφές.

Τα εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη θα πρέπει να επανεξετάζουν τις βασικές εκθέσεις εβδομαδιαία ή μηνιαία για να αξιολογούν εάν οι δραστηριότητες είναι σε καλό δρόμο.

Οι προϋπολογισμοί σπάνια πάνε όπως έχουν προγραμματιστεί.

Γι’ αυτό τα στελέχη θα πρέπει να καθιερώσουν μια διαδικασία για την ανάλυση της τρέχουσας δραστηριότητας έναντι του προϋπολογισμού.

5. Μέντορας

Στον ρόλο του μέντορα, οι εκτελεστικοί διευθυντές καθοδηγούν με την συμπεριφορά τους, το προσωπικό και την εταιρεία στο σύνολό της.

Οι εκτελεστικοί διευθυντές αφιερώνουν χρόνο για να συνδεθούν με τους καθοδηγούμενους για να αναπτύξουν μια εξατομικευμένη σχέση που υπερβαίνει την επικοινωνία που σχετίζεται με την εργασία.

Θα πρέπει να καθοδηγούν τα δυνατά σημεία και τα ενδιαφέροντα των καθοδηγούμενων τους.

Πιο συγκεκριμένα:

  • το προσωπικό καθοδήγησης
  • τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και
  • οι εθελοντές

Παρέχουν στους εκτελεστικούς διευθυντές μια ματιά στο μέλλον του οργανισμού τους.

Πηγή: On Board

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Μαρίνα Δημητρή

Απόφοιτη Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με κατεύθυνση Management, Web Content Writer και Αρχισυντάκτρια του Business Review Greece. Γράφει και επιμελείται άρθρα για Επιχειρηματικότητα, HR, Marketing και Digital Marketing στο Business Review Greece. Παράλληλα δημιουργεί περιεχόμενο για φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων για να τους βοηθήσει στην καλύτερη και ευκολότερη κατανόηση επιχειρηματικών ορολογιών. Απολαμβάνει την ομαδική εργασία και προσωπικός της στόχος είναι να αποκτά και να αναπτύσσει όλο και περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα των επιχειρήσεων.