Τι είναι ένας Operations Analyst και ποια τα καθήκοντα του σε μια εταιρεία

Τι είναι ένας Operations Analyst και ποια τα καθήκοντα του σε μια εταιρεία

operations analyst

Οι λειτουργίες για μια εταιρεία αποτελούν από τα πιο σημαντικά κομμάτια της, για αυτό και ο ρόλος του Operations analyst μπορεί να αποφέρει καλή οργάνωση αλλά και οφέλη.

Για τον λόγο αυτό το τμήμα λειτουργιών χρειάζεται άτομα τα οποία είναι ικανά να διαχειρίζονται όλες αυτές τις λειτουργίες αποτελεσματικά. 

Ο ρόλος του Operations analyst ή αλλιώς Αναλυτής λειτουργιών, είναι πρωταρχικός στο τμήμα λειτουργιών μιας εταιρείας.

Σε αυτό το άρθρο λοιπόν θα δούμε:

  • τι είναι ένας Operations analyst
  • ποιες είναι οι δεξιότητές του και
  • ποια τα καθήκοντά του

Τι είναι ένας Operations analyst 

Ένας Operations analyst είναι εκείνος που προσπαθεί να δώσει μια λύση σε θέματα εσωτερικά μιας επιχείρησης, τα οποία αφορούν τις λειτουργίες της.

Δημιουργεί και εφαρμόζει στρατηγικές λειτουργιών οι οποίες είναι προσανατολισμένες στους στόχους της εταιρείας και που θα έχουν πολλά να προσφέρουν.

Επίσης, αναλαμβάνει την διαχείριση δεδομένων αλλά και την δημιουργία reports σε πελάτες, καθώς και διαδικασίες συναλλαγών.

Για τον λόγο αυτό λοιπόν, ένας Operations analyst συνεργάζεται με τον υπεύθυνο υποστήριξης πελατών αλλά και με το τμήμα λειτουργιών.

Ένας από τους πιο σημαντικούς του στόχους είναι να συμβάλει στην ομαλή πορεία της εταιρείας.

Έτσι, καταλαβαίνουμε ότι ο ρόλος αυτός, χρειάζεται ένα άτομο με πολλές και διαφορετικές δεξιότητες οι οποίες θα βοηθήσουν στην πραγματοποίηση όλων των επιθυμητών στόχων της εταιρείας.

Πάμε λοιπόν να δούμε μερικές από αυτές.

Ποια skills χρειάζονται για μια τέτοια θέση 

Σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε από το Zippia, θα δούμε μερικά από τα πιο σημαντικά skills που ένας Operations analyst χρειάζεται να έχει.

  • Εξυπηρέτηση πελατών
  • SQL
  • Data Analysis
  • Project Management
  • Διασφάλιση συμμόρφωσης
  • Διαχείριση Επιχειρηματικών Διαδικασιών

Όπως βλέπουμε τα περισσότερα είναι τεχνικές δεξιότητες που απαιτούν γνώσεις μαθηματικών, στατιστικής και χρήση προγραμμάτων.

Παρόλα αυτά όμως, όπως και κάθε επάγγελμα, έτσι και ο Operations analyst χρειάζεται να έχει και soft skills τα οποία θα τον βοηθήσουν στην επικοινωνία και στις συνεργασίες του με άλλους.

Operations analyst

Ποια είναι τα καθήκοντα ενός Operations analyst

Ανεξαρτήτως κλάδου στον οποίο εργάζεται ένας Operations analyst, υπάρχουν συγκεκριμένα καθήκοντα και ευθύνες που έχει.

Προσδιορισμός  προβλημάτων

Ο εντοπισμός λειτουργικών ζητημάτων και πιθανών ανησυχιών, είναι μερικές από τις πιο σημαντικές αρμοδιότητές που έχει να κάνει.

Η καθημερινή συζήτηση με πελάτες μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση γεγονότων που τους ανησυχούν.

Ο κύριος ρόλος του είναι να βελτιώσει την συνολική αποτελεσματικότητα της εταιρείας.

Επομένως, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός για να προσδιορίσει τα ελαττώματα.

Επίλυση προβλημάτων μέσω υπολογιστικών προγραμμάτων

Αφού εντοπίσει τα προβλήματα, θα πρέπει να τα επιλύσει μέσω διαφόρων στρατηγικών μοντελοποίησης. 

Υπάρχουν πολλά προγράμματα λογισμικού τα οποία μπορούν να τον βοηθήσουν σε αυτό.

Μέσω αυτών των λογισμικών μπορεί να γίνει ανάλυση δεδομένων και στατιστική μοντελοποίηση. 

Αυτή η φάση έρευνας περιλαμβάνει την πρόβλεψη αποτελεσμάτων αλλά και πιθανούς τρόπους επίλυσης. 

Προτάσεις λύσεων προβλημάτων

Με βάση λοιπόν την έρευνα και την ανάλυσή που πραγματοποιεί ένας αναλυτής λειτουργιών, πρέπει να παρουσιάσει όλους τους πιθανούς τρόπους που βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων και ανησυχιών. 

Θα χρειαστεί δηλαδή να ετοιμάσει λεπτομερείς αναφορές που εξηγούν ολόκληρη τη λύση, μαζί με τα μειονεκτήματα της εφαρμογής της. 

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγεί και να μεταδίδει κατάλληλα τις προτάσεις του, στους συνεργάτες του.

Συνεργασία με άλλα άτομα ή ομάδες

Οι λειτουργίες μιας εταιρείας αφορούν όλα τα τμήματα και τους εργαζομένους της, για αυτό και η συνεργασία του Operations analyst με άλλα μέλη της εταιρείας είναι πολύ πιθανή.

Η επίλυση λοιπόν όλων των προβλημάτων των λειτουργιών, απαιτεί την συνεργασία διαφόρων θέσεων σε ομάδες.

Μια ομάδα για παράδειγμα μπορεί να αποτελείται από άλλους αναλυτές, ερευνητές και διευθυντές.

Πηγές: Zippia, Thinkful

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Μαρίνα Δημητρή

Απόφοιτη Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με κατεύθυνση Management, Web Content Writer και Αρχισυντάκτρια του Business Review Greece. Γράφει και επιμελείται άρθρα για Επιχειρηματικότητα, HR, Marketing και Digital Marketing στο Business Review Greece. Παράλληλα δημιουργεί περιεχόμενο για φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων για να τους βοηθήσει στην καλύτερη και ευκολότερη κατανόηση επιχειρηματικών ορολογιών. Απολαμβάνει την ομαδική εργασία και προσωπικός της στόχος είναι να αποκτά και να αναπτύσσει όλο και περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα των επιχειρήσεων.