Οικονομικά αποτελέσματα Randstad:Εξαιρετικές επιδόσεις για το 2022, με ετήσια έσοδα ύψους 27,6 δισ. ευρώ

Οικονομικά αποτελέσματα Randstad:
Εξαιρετικές επιδόσεις για το 2022, με ετήσια έσοδα ύψους 27,6 δισ. ευρώ

Randstad

Τα οικονομικά αποτελέσματα της παγκόσμιας δραστηριότητάς της ανακοίνωσε η Randstad, ο παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο των υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, στα οποία καταγράφονται οι εξαιρετικές αποδόσεις που κατέγραψε για το 2022, τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης όσο και κερδοφορίας.

Τα έσοδα του Ομίλου σημείωσαν οργανική αύξηση κατά 2.4%, τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 364 εκατ. ευρώ και το περιθώριο ΕΒΙΤΑ διαμορφώθηκε στο 5,2% κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Σε ετήσια βάση, το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 3%, άνοδος που οφείλεται στα έσοδα από τις υπηρεσίες μόνιμης στελέχωσης (αύξηση 1% σε ετήσια βάση) και τις υπηρεσίες μισθοδοσίας (αύξηση 17% σε ετήσια βάση).

Ταυτόχρονα, σημειώθηκε αύξηση της απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου (ROIC) κατά 17,9%, με αύξηση σε ετήσια βάση σε 110 μονάδες βάσης (bp), αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή βελτίωση του περιθωρίου EBITA.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2022, το περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε στο 20,8%, καταγράφοντας αύξηση 40 μονάδων βάσης (bp), βασιζόμενο στο μείγμα παρεχόμενων υπηρεσιών και τιμολογιακής πολιτικής, το περιθώριο EBITA αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης (bd) ετησίως, ενώ τα λειτουργικά έξοδα (opex) ως ποσοστό επί των εσόδων, μειώθηκαν κατά 60 μονάδες βάσης (bp) QoQ στο 15,6%.  

Οι δηλώσεις του Sander van ‘t Noordende, CEO της Randstad, αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας:

«Η Randstad σημείωσε εξαιρετική απόδοση το 2022, βασιζόμενη στις υπηρεσίες Inhouse, μόνιμης στελέχωσης και υπηρεσίες μισθοδοσίας.

Το τέταρτο τρίμηνο, πετύχαμε σταθερή ανάπτυξη με ισχυρή κερδοφορία.

Η ισχυρή ζήτηση των πελατών σε συνδυασμό με την έλλειψη ταλέντων παγκοσμίως, στήριξαν τις επιδόσεις μας για ολόκληρο το έτος και η βελτίωση της κερδοφορίας και το περιθώριο κέρδους αντανακλούν τα οφέλη της εταιρείας μας, η οποία εστίασε στη διαχείριση κόστους, στην τιμολογιακή πολιτική  και στο μείγμα παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η δραστηριότητα των πελατών παρουσίασε μία κάμψη το τέταρτο τρίμηνο και αυτή η τάση συνεχίστηκε το 2023.

Ωστόσο, η βαθιά κατανόηση των ταλέντων και των πελατών μας, μαζί με την έμπειρη ηγετική ομάδα μας, καθιστούν ευοίωνη την πλοήγηση στο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με την υφιστάμενη πολιτική κατανομής κεφαλαίου μας, προτείνουμε επιστροφή κεφαλαίου ύψους περίπου 921 εκατ. ευρώ στους μετόχους μας κατά τη διάρκεια του έτους 2022, εκ των οποίων τακτικό μέρισμα σε μετρητά 2,85 ευρώ ανά μετοχή και πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ εντός περιόδου 17 μηνών, αρχής γενομένης από τα τέλη Απριλίου 2023.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα ταλέντα  και τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο, καθώς και όλους τους ανθρώπους της Randstad για τη συνεχή αφοσίωσή τους και τη συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια, καθιστώντας μας έναν αξιόπιστο εταίρο.»

Σχετικά με τη randstad

Η Randstad είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο των υπηρεσιών HR για την προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων.

Αποστολή της είναι να αποτελέσει τον πιο πολύτιμο συνεργάτη στην επαγγελματική ζωή, παρέχοντας ισότιμες ευκαιρίες σε ανθρώπους από κάθε επαγγελματικό υπόβαθρο γνώσεων, ικανοτήτων και δυνατοτήτων, ώστε να παραμείνουν ‘επίκαιροι’ στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της εργασίας.

Στην Ranstad, έχουν βαθιά γνώση και κατανόηση της αγοράς εργασίας και συμβουλεύουν τους πελάτες τους σχετικά με τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό.

Μέσα από τους 46.000 υπαλλήλους που απασχολούν σε όλο τον κόσμο, υποστηρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να αξιοποιήσουν τις πραγματικές τους δυνατότητες καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασιακής τους πορείας.

Η Randstad ιδρύθηκε το 1960 και τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στο Diemen της Ολλανδίας.

Το 2022, στις 39 χώρες όπου και δραστηριοποιείται, υποστηρικε περισσότερους από δύο εκατομμύρια υποψήφιους να βρουν τη θέση εργασίας που επιθυμούσαν και συμβούλευσαν περισσότερους από 230.000 πελάτες για την απόκτηση ταλέντων.

Με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται σε 27,6 δισ. Ευρώ, η μετοχή της Randstad Holding N.V είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο NYSE Euronext Amsterdam.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site: www.randstad.gr

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας