Τί είναι HR ή αλλιώς Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού;

Τί είναι HR ή αλλιώς Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού;

ayto

Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (ή Ανθρώπινων Πόρων) μίας εταιρείας είναι αυτό που ασχολείται με τα άτομα που εργάζονται στον οργανισμό. Ο στόχος του τμήματος HR (Human Resources) είναι να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων. Κάθε εταιρεία διαθέτει το δικό της τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

«Πάρτε τους ανθρώπους μου αλλά αφήστε τα εργοστάσια μου και σύντομα θα χορταριάσουν τα δάπεδα τους. Πάρτε τα εργοστάσια μου αλλά αφήστε τους ανθρώπους μου και σύντομα θα έχουμε καινούρια και καλύτερα εργοστάσια.», Andrew Carnegie

Αρμοδιότητες του τμήματος HR

1.Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού

 • η διερεύνηση των συνθηκών της αγοράς εργασία
 • η πρόβλεψη των αναγκών της επιχείρησης για την επίτευξή των μακροχρόνιων στόχων της
 • ο εντοπισμός των γνώσεων και των ειδικοτήτων του προσωπικού όλων των τμημάτων
 • η γνώση της σχετικής νομοθεσίας και των όρων της συλλογικής σύμβασης

2.Στρατολόγηση και επιλογή προσωπικού

Το τμήμα ανθρώπινων πόρων σχεδιάζει μια σειρά απαραίτητων ενεργειών και τις συντονίζει για την αποτελεσματική στελέχωση της επιχείρησης από ικανό και κατάλληλο προσωπικό.

3.Εκπαίδευση και Ανάπτυξη προσωπικού

 • τη διάγνωση και εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών σε συνδυασμό με τους στόχους της επιχείρησης
 • τον καθορισμό των στόχων της εκπαίδευσης
 • την διερεύνηση και επιλογή των σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων
 • την επιλογή των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών
 • το σχεδιασμό, συντονισμό και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας
 • τον προϋπολογισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής

4.Αξιολόγηση και Επίδοση Εργαζομένων

5.Αμοιβή

6. Προστασία εργαζομένων, υγιεινή και ασφάλεια

7. Εργασιακές σχέσεις

 • διαπραγματεύεται τη συλλογική σύμβαση εργασίας, και την εφαρμόζει καθημερινά
 • πληροφορεί με επιστημονικές γνώσεις τη διοίκηση για το χειρισμό των προβλημάτων που προκύπτουν με το προσωπικό
 • χειρίζεται τα παράπονα του προσωπικού και επιβάλλει πειθαρχία
 • χειρίζεται τις απολύσεις
 • ανταλλάσσει και συζητά απόψεις με το σωματείο χτίζοντας ένα κλίμα συνεργασίας
 • προτείνει συμμετοχικά συστήματα διοίκησης, λήψης αποφάσεων

Για να εργαστεί κάποιος στον χώρο του HR θα πρέπει να έχει:

 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως HR Administrator, Βοηθός διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού ή σε αντίστοιχη θέση
 • Εμπειρία σε λογισμικό Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως HRIS ή HRMS
 • Καλή γνώση υπολογιστών (συγκεκριμένα εφαρμογές MS Office)
 • Καλή γνώση των εργατικών νόμων
 • Εξαιρετικές οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα ανάθεσης προτεραιότητας σε σημαντικά έργα
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κατ’ ιδίαν
 • Πτυχίο πανεπιστημίου στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ή σε σχετικό τομέα

Η ζήτηση και οι προοπτικές σε θέσεις εργασίας HR, είναι συνεχώς αυξανόμενες, όσο δημιουργούνται εταιρείες και ειδικότερα πολυεθνικές. Οι υποψήφιοι μπορεί να προέρχονται από διάφορους εκπαιδευτικούς χώρους και επίπεδα σπουδών, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανταγωνισμός.

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας