Οι στρατιωτικές δαπάνες των χωρών του ΝΑΤΟ για το 2018

Οι στρατιωτικές δαπάνες των χωρών του ΝΑΤΟ για το 2018

nato

Το ΝΑΤΟ γίνεται σήμερα 70 ετών. Η στρατιωτική συμμαχία που σχηματίστηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και των χωρών της Δυτικής Ευρώπης για να περιοριστεί η σοβιετική επιρροή στην Ευρώπη, μέχρι σήμερα έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο μέρος της Ευρωπαϊκής Ηπείρου.
Σήμερα, ο οργανισμός έχει δεχτεί τα πυρά του προέδρου Trump, ο οποίος επικρίνει τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείται η δια-στρατιωτική συμμαχία και κάλεσε τα άλλα κράτη μέλη να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους.
Το ΝΑΤΟ χρηματοδοτείται από πολλές ροές εσόδων:

  • οι έμμεσες ή οι εθνικές συνεισφορές, στις οποίες τα μέλη εξοπλίζουν τα στρατεύματα τους και αναλαμβάνουν τα ίδια το κόστος
  • οι άμεσες συνεισφορές, όπου κάθε μέλος αφιερώνει ένα μικρό ποσοστό του αμυντικού προϋπολογισμού του στον οργανισμό με βάση το ΑΕΠ
  • μέσω της από κοινού χρηματοδότησης για μεμονωμένα έργα, όπου οι συμμετέχουσες χώρες μπορούν να προσδιορίσουν τις ανάγκες και το ΝΑΤΟ αναλαμβάνει την πολιτική και οικονομική επίβλεψη του έργου.

Στο εισόδημα από τις άμεσες εισφορές, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμβάλλουν περισσότερο στο ΝΑΤΟ τόσο με βάση τα ονομαστικές τιμές σε δολάρια όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το 2018, οι ΗΠΑ δαπάνησαν πάνω από 700 δισεκατομμύρια δολάρια για το ΝΑΤΟ, το οποίο αντιπροσωπεύει περίπου το 3,5% του ΑΕΠ. Το Ηνωμένο Βασίλειο έδωσε το δεύτερο μεγαλύτερο χρηματικό ποσό, συνεισφέροντας περίπου 61 δισεκατομμύρια δολάρια. Αν και σε ονομαστικές τιμές το Ηνωμένο Βασίλειο συνέβαλε το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό το 2018, τόσο η Ελλάδα όσο και η Εσθονία έδωσαν υψηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ τους στη συμμαχία.

Πηγή: Statista

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας