Μήπως Παρανομείς; Μάθε περισσότερα για την Οικονομική Απάτη

Μήπως Παρανομείς; Μάθε περισσότερα για την Οικονομική Απάτη

shutterstock_766493254

Το οικονομικό έγκλημα, επίσης γνωστό ως οικονομική απάτη, αναφέρεται σε παράνομες πράξεις που διαπράττονται από ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων για να αποκτήσουν ένα οικονομικό ή επαγγελματικό πλεονέκτημα. Το κύριο κίνητρο σε τέτοια εγκλήματα είναι το οικονομικό κέρδος.

Οι τομείς οικονομικού εγκλήματος που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιλαμβάνουν:

  • Η απάτη MTIC (Missing Trader Intra Community Fraud) , η οποία συνεπάγεται την εγκληματική εκμετάλλευση των κανόνων φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στην ΕΕ, με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων σε δισεκατομμύρια ευρώ για τα κράτη μέλη ·
  • Ειδική φορολογική απάτη, η οποία αναφέρεται στο λαθρεμπόριο προϊόντων με υψηλή φορολογία, όπως ο καπνός, το αλκοόλ και τα καύσιμα ·
  • Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες , η διαδικασία δημιουργίας εσόδων εγκληματικής δραστηριότητας να φαίνεται νόμιμη.

ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΥΨΗΛΑ ΚΕΡΔΗ

Η πιθανότητα ανίχνευσης και δίωξης απάτης είναι χαμηλή λόγω της πολυπλοκότητας των απαιτούμενων ερευνών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για περιπτώσεις απάτης που μπορούν να αποκαλυφθούν μόνο μέσω διεθνούς συνεργασίας και για διαδικτυακά αδικήματα για τα οποία πρέπει να καθοριστεί δικαιοδοσία.

Οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες που λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο επωφελούνται από τις διαφορές στην εθνική νομοθεσία. Οι ατομικές και οργανωτικές αδυναμίες, όπως η έλλειψη ευαισθητοποίησης των θυμάτων και η αντίληψη χαμηλού κινδύνου από τις ομάδες-στόχους, αποτελούν γόνιμη γη για τους περισσότερους τύπους απάτης.

ΟΧΙ ΧΩΡΙΣ ΘΥΜΑΤΑ

Υπάρχει αυξημένη συνειδητοποίηση ότι ορισμένες πράξεις εντός του χρηματοπιστωτικού τομέα που κάποτε θεωρούνταν απλώς κακή επιχειρηματική πρακτική μπορεί στην πραγματικότητα να ήταν εγκληματικές. Οι εκτεταμένες απερίσκεπτες επενδύσεις, η εσφαλμένη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων και η συνωμοσία για χειρισμό των διατραπεζικών επιτοκίων εμπίπτουν στον ορισμό του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος.

Οι τεράστιες απώλειες που συνδέονται με την οικονομική απάτη υψηλού επιπέδου υπονομεύουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και αποσταθεροποιούν τα οικονομικά συστήματα, υποδηλώνοντας σαφώς μια αποτυχία της αυτορρύθμισης.

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ

Η επενδυτική απάτη βασίζεται σε τεχνικές κοινωνικής μηχανικής, τη χρήση εξαπάτησης για χειραγώγηση ατόμων σε αποκάλυψη εμπιστευτικών ή προσωπικών πληροφοριών που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για δόλιους σκοπούς καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Αυτός ο τύπος απάτης μπορεί να είναι πολύ επικερδής.

Τα πιο συνηθισμένα συστήματα απάτης στις επενδύσεις στην ΕΕ είναι:

  • Σχέδια λεβητοστάσιων. Οι οι απατεώνες καλούν τα θύματά τους και τους πιέζουν να επενδύσουν σε ανύπαρκτες ή πολύ χαμηλής αξίας μετοχές. Οι εγκληματίες συχνά χρησιμοποιούν ψεύτικα έγγραφα και πιστοποιητικά για να παρουσιάσουν την εταιρεία και το απόθεμά τους ως νόμιμα.
  • Σχέδια Ponzi. Συγκεκριμένα εικονικές επιχειρήσεις λειτουργούν ως φενάκη του εκάστοτε απατεώνα που διαχειρίζεται την απάτη χρησιμοποιώντας τα κεφάλαια νέων επενδυτών για να καλύψει τα κενά που αφήνει πίσω της η υπεξαίρεση χρημάτων από τους παλαιότερους επενδυτές.

    Ο στόχος της οποίας εικονικής επιχείρησης ή ατόμου είναι να πείσει κάποιους ανθρώπους να επενδύσουν σε κάτι, ενδεχομένως και μη διευκρινίσιμο προϊόν, με την υπόσχεση εγγυημένης απόδοσης.

    Σε αυτές τις περιπτώσεις το κίνητρο επένδυσης αφορά υψηλά επιτόκια και κατ’ επέκταση η αποπληρωμή των επενδυτών δημιουργεί δικλείδες επενδυτικής ασφαλείας για υποψηφίους επενδυτές που συρρέουν να επενδύσουν.
  • Σχέδια πυραμίδων, τα οποία είναι παρόμοια με τα σχήματα Ponzi. Ωστόσο, οι αρχικοί επενδυτές συμμετέχουν ενεργά και απαιτείται να προσλαμβάνουν νέους επενδυτές για να αποκομίσουν κέρδη.

Απάτη Μαζικής Εμπορίας

Στην απάτη μαζικής εμπορίας, οι εγκληματίες χρησιμοποιούν μια ποικιλία μέσων επικοινωνίας, όπως τηλεφωνικές κλήσεις, διαδίκτυο, κοινωνικά μέσα, μαζική αλληλογραφία, τηλεόραση ή ραδιόφωνο, για να επικοινωνήσουν με τα θύματα. Σκοπός είναι να ζητήσουν χρήματα ή άλλα αντικείμενα αξίας σε μία ή περισσότερες δικαιοδοσίες.

Απάτη με Εντολή Πληρωμής

Η απάτη με εντολή πληρωμής είναι όπου οι εγκληματίες χρησιμοποιούν δόλιες εντολές μεταφοράς για να εξαπατήσουν ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς. Συνήθως, οι επηρεαζόμενοι οργανισμοί δραστηριοποιούνται διεθνώς.

Αυτός ο ολοένα και πιο κοινός τύπος απάτης αναφέρεται επίσης ως CEO, απάτη μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή συμβιβασμός επιχειρηματικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Οι εγκληματίες βασίζονται σε τεχνικές κακόβουλου λογισμικού για να πραγματοποιήσουν αυτόν τον τύπο απάτης. Συνήθως, τα κλεμμένα χρήματα μεταφέρονται μέσω σειράς λογαριασμών σε διάφορα κράτη μέλη προτού φτάσουν σε λογαριασμούς προορισμού εκτός ΕΕ.

Ασφαλιστική Απάτη

Ασφαλιστική απάτη περιγράφει την απάτη ιδιωτικών και δημόσιων ασφαλιστικών παρόχων. Οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος εμπλέκονται όλο και περισσότερο σε προγράμματα απάτης που στοχεύουν σε συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Απάτη Παροχών

Η απάτη παροχών συνεπάγεται τη στόχευση κοινωνικών και εργασιακών παροχών. Ουσιαστικά συνδέεται στενά με την εμπορία ανθρώπων και το λαθρεμπόριο μεταναστών.

Απάτη Επιδοτήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η απάτη επιδοτήσεων της ΕΕ είναι όπου οι εγκληματίες υποβάλλουν δόλιες αιτήσεις για επιχορηγήσεις ή προσφορές της ΕΕ. Συνήθως, αυτές οι εφαρμογές βασίζονται σε ψευδείς δηλώσεις, αναφορές προόδου και τιμολόγια.

Νοθεία Προμηθειών

Η νοθεία προμηθειών είναι όπου οι εγκληματικές ομάδες χρησιμοποιούν δωροδοκίες για να αντλήσουν πληροφορίες ή να επηρεάσουν άμεσα την αξιολόγηση των προσφορών προκειμένου να κερδίσουν διαγωνισμούς δημόσιας υπηρεσίας σε ανταγωνισμό με νομικές επιχειρήσεις. 

Αυτό το είδος χειραγώγησης είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο στους τομείς της ενέργειας, των κατασκευών, της πληροφορικής και της διαχείρισης αποβλήτων.

Απάτη Δανείων

Η απάτη δανείων και ενυπόθηκων δανείων περιλαμβάνει απατεώνες που χρησιμοποιούν πλαστά έγγραφα για να λάβουν τραπεζικά δάνεια. Τα οποία δεν επιστρέφονται ποτέ.

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας