Γιατί η επιχειρηματικότητα είναι σημαντική για την Οικονομία;

Γιατί η επιχειρηματικότητα είναι σημαντική για την Οικονομία;

επιχειρηματικότητα

Η επιχειρηματικότητα για πολλούς θεωρείται ένα πολύ σημαντικό μέσο, χάρη στο οποίο η ανάπτυξη και η οικονομική άνθιση είναι πλέον παντού σε πολλές περιοχές και χώρες.

Αυτό συμβαίνει καθώς, υπήρξε η κινητήρια δύναμη πίσω από την ανάπτυξη των οικονομιών σε όλο τον κόσμο για αιώνες και αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της οικονομικής ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της καινοτομίας.

Είναι η διαδικασία δημιουργίας ή έναρξης ενός νέου επιχειρηματικού εγχειρήματος με στόχο την εκπλήρωση μιας ανάγκης της αγοράς, την επίλυση ενός προβλήματος ή τη δημιουργία αξίας.

Ας δούμε όμως πιο συγκεκριμένα, την γνώμη κορυφαίων μελετητών για τη σημασία της επιχειρηματικότητας σε όλο τον κόσμο.

επιχειρηματικότητα

Τι είναι η επιχειρηματικότητα;

Η επιχειρηματικότητα είναι ένας γενικός όρος που σχετίζεται με την έναρξη μιας επιχείρησης. Αλλά ο ακριβής ορισμός του ήταν εδώ και καιρό θέμα συζήτησης μεταξύ μελετητών και πολιτικών.

Πιο συγκεκριμένα, είναι η διαδικασία δημιουργίας ή έναρξης ενός νέου επιχειρηματικού εγχειρήματος με στόχο την εκπλήρωση μιας ανάγκης της αγοράς, την επίλυση ενός προβλήματος ή τη δημιουργία αξίας.

Οι επιχειρηματίες είναι άτομα που αναλαμβάνουν υπολογισμένους κινδύνους, αξιοποιούν τη δημιουργικότητά τους και αξιοποιούν τις δεξιότητές τους για να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες και προϊόντα στην αγορά.

Ο Howard Stevenson, γνωστός ως «ο νονός των σπουδών επιχειρηματικότητας» στο Harvard Business School (HBS), έχει ορίσει την επιχειρηματικότητα ως «επιδίωξη ευκαιριών πέρα από ελεγχόμενους πόρους».

Όπως εξηγεί ο συνάδελφος καθηγητής HBS Tom Eisenmann,”πέρα από ελεγχόμενους πόρους” συνεπάγεται περιορισμούς πόρων.

Στην αρχή μιας νέας επιχείρησης, οι ιδρυτές της ελέγχουν μόνο το δικό τους ανθρώπινο, κοινωνικό και οικονομικό κεφάλαιο.

Πολλοί επιχειρηματίες όταν ξεκινούν: κρατούν τις δαπάνες στο ελάχιστο, ενώ επενδύουν μόνο τον δικό τους χρόνο και, όπως χρειάζεται, τα προσωπικά τους κεφάλαια».

Το Κέντρο Επαγγελματικής Ανάπτυξης του Στάνφορντ στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ προσφέρει έναν κάπως απλούστερο ορισμό: “Στο πιο βασικό της επίπεδο, η επιχειρηματικότητα αναφέρεται σε ένα άτομο ή μια μικρή ομάδα εταίρων που ξεκινά μια πρωτότυπη πορεία για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης. Ένας επίδοξος επιχειρηματίας ενεργά αναζητά ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό εγχείρημα και είναι ο επιχειρηματίας που αναλαμβάνει τον μεγαλύτερο κίνδυνο που σχετίζεται με το έργο. Ως εκ τούτου, αυτό το άτομο μπορεί επίσης να ωφεληθεί περισσότερο εάν το έργο είναι επιτυχές.”

επιχειρηματικότητα

Πώς οι επιχειρηματίες τροφοδοτούν την οικονομική ανάπτυξη;

Η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα συμβάλλουν αναμφισβήτητα στην οικονομική ανάπτυξη, καθιστώντας τα ένα ιδιαίτερο πεδίο ενδιαφέροντος για τους οικονομολόγους και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής παγκοσμίως.

Η επιχειρηματικότητα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ωθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και αυξάνει τον ανταγωνισμό, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα.

Επιπλέον, βοηθά στη διαφοροποίηση της οικονομίας με τη δημιουργία νέων βιομηχανιών και την προώθηση του ανταγωνισμού στις υπάρχουσες.

Ωστόσο, ορισμένοι μελετητές λένε ότι η ανάπτυξη που δημιουργεί η επιχειρηματικότητα μπορεί να είναι υπερβολική.

Πρώτον, η ανάπτυξη από την επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εμφανίζεται ομοιόμορφα σε μια οικονομία.

Οι μελέτες για την οικονομική ανάπτυξη έχουν επισημάνει ένα προφανές παράδοξο στο οποίο η αύξηση της παραγωγικότητας συνολικά στις ΗΠΑ ήταν μέτρια τα τελευταία χρόνια, παρά τη διάχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ιδεολογίας της καινοτομίας.

Σύμφωνα με μελέτες του Εθνικού Γραφείου Οικονομικών Ερευνών (NBER), αυτό συμβαίνει επειδή η καινοτομία επηρεάζει τις βιομηχανίες πολύ διαφορετικά, έχοντας μεγάλο αντίκτυπο σε ορισμένους τομείς της οικονομίας αλλά μικρό αντίκτυπο σε άλλους.

Αν και γενικά θετική, η σχέση μεταξύ της επιχειρηματικότητας και της βελτίωσης της κοινωνικής ευημερίας είναι επίσης περίπλοκη, επηρεασμένη από παράγοντες όπως:

  • ο περιφερειακός πληθυσμός,
  • η πυκνότητα της επιχειρηματικότητας και
  • ο συγκεκριμένος κλάδος στον οποίο λαμβάνει χώρα η επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με την επιστημονική βιβλιογραφία.

Επιπλέον, ορισμένες μελέτες έχουν προτείνει ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να συσχετιστεί με την αύξηση της συνολικής ανισότητας σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι μελετητές λένε ότι στις ΗΠΑ η εισοδηματική ανισότητα και η οικονομική ανάπτυξη συνδέονται από τη δεκαετία του 1970.

Επιχειρηματίες «Ανάγκης» εναντίον Επιχειρηματιών «Ευκαιρίας»

Η επιχειρηματικότητα μπορεί να διακριθεί σε δύο κατηγορίες και πιο συγκεκριμένα οι επιχειρηματίες της.

Υπάρχουν οι Επιχειρηματίες “Ανάγκης” και Επιχειρηματίες “Ευκαιρίας”

Εύκολα μπορει κάποιος να καταλάβει το γιατί, καθώς μπορεί να διακρίνει τις επιχειρήσεις που μπορούν να του καλύψουν τις βασικές και μη, ανάγκες αλλά και τις επιχειρήσεις που πλέον υπάρχουν λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην εποχή μας, αρπάζοντας τις ευκαιρίες.

Σε χώρες όπου η επιχειρηματική δραστηριότητα είναι σε μεγάλο βαθμό με τη μορφή επιχειρηματικότητας ανάγκης, μπορεί να είναι ένα μήνυμα ότι η οικονομία δεν δημιουργεί αρκετές θέσεις εργασίας ή ευκαιρίες για μισθούς για τους εργαζόμενους.

Μπορεί να συνδέεται με αργή οικονομική ανάπτυξη ή καθυστερημένη οικονομική ανάπτυξη συνολικά, σύμφωνα με μελετητές.

Πότε η επιχειρηματικότητα δημουργεί ανάπτυξη και πότε όχι;

Εκείνο που μπορεί να δείξει αν η επιχειρηματικότητα μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη μια χώρα, είναι το ίδιο το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης της.

Τον 20ο αιώνα, λόγω της παρακμής της μεταποίησης και της στροφής προς τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι βιομηχανοποιημένες οικονομίες της αγοράς σε μεταγενέστερα στάδια της οικονομικής ανάπτυξης —όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και μέρη της δυτικής Ευρώπης, η Γερμανία και η Σουηδία— μπόρεσαν να επωφεληθούν σημαντικά από την επιχειρηματικότητα, όπως σημείωσε και ο οικονομολόγος και καθηγητής διαχείρισης Zoltan Acs.

Ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1970, αυτές οι χώρες είδαν μια άνοδο της επιχειρηματικότητας, η οποία ανέστρεψε την προηγούμενη τάση στις οικονομίες τους, όταν οι εργαζόμενοι προτιμούσαν τις υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας σε μεγάλες εταιρείες αντί της αυτοαπασχόλησης.

Άλλοι παράγοντες μπορεί επίσης να είναι σχετικοί. Οι μελετητές επισημαίνουν ότι οι ΗΠΑ, ειδικότερα, έχουν επωφεληθεί από μια μεγάλη και ανταγωνιστική εγχώρια αγορά, ένα εξαιρετικά ανεπτυγμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα και ένα υψηλό επίπεδο μακροπρόθεσμης κρατικής υποστήριξης για τις βασικές επιστήμες.

Για τις αναπτυσσόμενες χώρες, από την άλλη πλευρά, η επιχειρηματικότητα δεν είναι πανάκεια για την ανάπτυξη.

Μια μελέτη σε 74 οικονομίες σε μια περίοδο έξι ετών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες δεν πρέπει να βασίζουν την οικονομική τους πολιτική στη «γενική επιχειρηματικότητα» εάν επιθυμούν να τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη.

Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η εστίαση σε προγράμματα που αναπτύσσουν ανθρώπινο κεφάλαιο, εκμεταλλεύονται οικονομίες κλίμακας και προσελκύουν ξένα κεφάλαια είναι πιο αποτελεσματική στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης.

επιχειρηματικότητα
επιχειρηματικότητα

Συμπέρασμα

Η επιχειρηματικότητα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ενίσχυση της οικονομίας οδηγώντας την καινοτομία, δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης, τονώνοντας την οικονομική ανάπτυξη, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και παρέχοντας ευρύτερα κοινωνικά οφέλη.

Μέσω των πρωτοποριακών ιδεών τους, της νοοτροπίας ανάληψης κινδύνου και της ικανότητάς τους να εκμεταλλεύονται ευκαιρίες, οι επιχειρηματίες συμβάλλουν στη συνολική ευημερία ενός έθνους.

Υποστηρίζοντας και καλλιεργώντας την επιχειρηματικότητα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές της για να τροφοδοτήσουν την οικονομική ανάπτυξη και να ανοίξουν το δρόμο για μια ακμάζουσα και ανθεκτική οικονομία.

Πηγή: Investopedia

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Μαρίνα Δημητρή

Απόφοιτη Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με κατεύθυνση Management, Web Content Writer και Αρχισυντάκτρια του Business Review Greece. Γράφει και επιμελείται άρθρα για Επιχειρηματικότητα, HR, Marketing και Digital Marketing στο Business Review Greece. Παράλληλα δημιουργεί περιεχόμενο για φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων για να τους βοηθήσει στην καλύτερη και ευκολότερη κατανόηση επιχειρηματικών ορολογιών. Απολαμβάνει την ομαδική εργασία και προσωπικός της στόχος είναι να αποκτά και να αναπτύσσει όλο και περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα των επιχειρήσεων.