KYC analyst: Ορισμός, καθήκοντα, απαιτήσεις και μισθός

KYC analyst: Ορισμός, καθήκοντα, απαιτήσεις και μισθός

KYC Analyst

Ένα πρόσωπο που διαδραματίζει έναν αρκετά σημαντικό ρόλο στις χρηματοοικονομικές εταιρείες είναι ο KYC analyst (Know Your Customer).

Αυτού του είδους οι εταιρείες διαχειρίζονται και διαπραγματεύονται χρήματα και χρηματοοικονομικά προϊόντα πελατών, όπως δάνεια κι επενδύσεις.

Επομένως, χρειάζεται να εξετάσουν την ποιότητα και την “καθαρότητα” των ανωτέρω, καθώς και το γενικότερο προφίλ των πελατών τους.

Υπεύθυνος για αυτήν τη διαδικασία ελέγχου κι αξιολόγησης είναι ο KYC (operations) analyst.

Ας μάθουμε, λοιπόν, τι είναι, αρχικά, ο όρος KYC, κι εν συνεχεία, τι είναι ο KYC analyst, ποια τα καθήκοντα κι οι απαιτήσεις προς αυτόν, καθώς και πόσο αμείβεται.

Ας ξεκινήσουμε με τον ορισμό για το KYC:

Τι σημαίνει KYC;

Το KYC γνωστό και “Know Your Customer,” είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιούν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και χρηματιστηριακές εταιρείες για να αξιολογήσουν την ταυτότητα των πελατών και τα επίπεδα κινδύνου.

Τα αρχικά του όρου προέρχονται από τη φράση “Know your customer” δηλαδή “Γνωρίστε τον πελάτη σας”.

Οι εταιρείες ενσωματώνουν τις πολιτικές KYC στα προγράμματα απόκτησης πελατών για να συμμορφώνονται με τους κυβερνητικούς κανονισμούς στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Καθώς οι κυβερνητικές ρυθμιστικές αρχές αυστηροποιούν τους νόμους για την πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων, η ζήτηση για KYC analyst έχει αυξηθεί.

Η πρακτική έχει εξαπλωθεί και σε άλλους τομείς, με KYC analysts να εμφανίζονται στον τομέα της μεταποίησης, των συμβούλων και της τεχνολογίας.

Τι είναι ο KYC analyst;

Ένας KYC analyst αξιολογεί τους πελάτες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Ως βασικός υπάλληλος σε αυτόν τον τομέα, ενδέχεται να του ζητηθεί να επιθεωρήσει την τεκμηρίωση που παρέχεται από νέους εγγεγραμμένους πελάτες για να επιβεβαιώσει τη γνησιότητά τους.

Οι ευθύνες του μπορεί να γίνουν πιο περίπλοκες καθώς προχωρά στην καριέρα του.

Τελικά, μπορεί να χρειαστεί να διεξάγει έρευνα σχετικά με τις τάσεις της αγοράς και τη συμπεριφορά των πελατών.

Παρακάτω είναι τα κύρια καθήκοντα ενός KYC analyst:

 • Έλεγχος των νέων λογαριασμών πελατών κι επαλήθευση της ταυτότητάς τους
 • Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με πελάτες ή προϊόντα
 • Μελέτη των τάσεων της αγοράς κι αξιολόγηση της συμπεριφοράς των πελατών
 • Συμβολή στις προσπάθειες του οργανισμού για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας κι άλλων παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων
 • Προετοιμασία αναφορών ύποπτης δραστηριότητας (SAR)
 • Έλεγχος των λογαριασμών πελατών για ύποπτες οικονομικές συναλλαγές

KYC analyst
KYC analyst

Ποιες οι απαιτήσεις ενός KYC analyst;

Παρακάτω αναφέρονται τα εφόδια που χρειάζεται να κατέχει κάποιος που επιθυμεί να εργαστεί σε αυτή τη θέση:

1. Απόκτηση σχετικών εκπαιδευτικών προσόντων

Θα χρειαστεί πτυχίο σε σχετικό τομέα όπως τα χρηματοοικονομικά, η λογιστική, τα οικονομικά ή η νομική.

Ένα μεταπτυχιακό σε παρόμοιο τομέα θα αυξήσει τις πιθανότητες εξασφάλισης μιας θέσης εργασίας.

2. Απόκτηση πιστοποίησης

Η απόκτηση του πιστοποιητικού της Διεθνούς Εταιρείας Συμμόρφωσης (ICA) για την καταπολέμηση του “ξεπλύματος” χρήματος θα τον βοηθήσει να βρει μια θέση εργασίας σε αυτόν τον τομέα.

Αυτό το μάθημα πιστοποίησης καλύπτει ό,τι πρέπει να καταλάβει σχετικά με το “ξέπλυμα” χρήματος, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την ηλεκτρονική απάτη και πολλά άλλα.

3. Γνώση χρήσης του βασικού λογισμικού υπολογιστών

Ένας επίδοξος KYC analyst θα πρέπει να αποκτήσει γνώση βασικών εφαρμογών υπολογιστών, όπως το Microsoft Suite.

Αυτά τα προγράμματα (MS Word, Excel, PowerPoint κ.λπ.) είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική διαχείριση λογαριασμών πελατών και τη χρηματοοικονομική αναφορά.

4. Κατανόηση των τοπικών νόμων και κανονισμών

Είναι σημαντικό να κατανοήσει τις οικονομικές νομοθεσίες της χώρας στην οποία εργάζεται, ώστε να μπορεί να διασφαλίσει ότι η εταιρεία απασχόλησής του συμμορφώνεται με αυτές.

Τι δεξιότητες χρειάζεται και ποιος ο μέσος μισθός του;

Για να είναι καλός ένας KYC analyst θα χρειαστεί τις ακόλουθες δεξιότητες:

 • Άριστες παρατηρητικές ικανότητες, ώστε να διακρίνει πιθανούς κινδύνους και παραβάσεις
 • Άριστες αναλυτικές ικανότητες, για τον αποτελεσματικό έλεγχο των πελατών και τη μελέτη της αγοράς
 • Ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες, που απαιτούνται για άτομα βασικών αρμοδιοτήτων, προκειμένου να συζητηθεί ένα πρόβλημα και να αντιμετωπιστεί μέσω της ομαδικής προσπάθειας
 • Σωστή ικανότητα λήψης αποφάσεων, διότι είναι ζωτικής σημασίας η λήψη πρωτοβουλιών κι η ορθή επιλογή κινήσεων για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και του συνοδευομένου κινδύνου
 • Η ικανότητα πραγματοποίησης και συντονισμού πολλαπλών εργασιών, επειδή οι πιο υψηλόβαθμες θέσεις απαιτούν από τα άτομα που τις κατέχουν να ολοκληρώνουν πολλαπλά tasks
 • Καλά ανεπτυγμένες δεξιότητες πληροφορικής, στις οποίες περιλαμβάνεται η γνώση χρήσης εφαρμογών Microsoft Suite που αναφέρθηκε πιο πάνω
 • Άριστες ερευνητικές δεξιότητες, οι οποίες χρησιμεύουν στον εντοπισμό των παράνομων χρημάτων και των τάσεων της αγοράς

Όσον αφορά την πληρωμή, ο μέσος ετήσιος μισθός για έναν KYC analyst είναι περίπου 76.630 $ τη στιγμή που π.χ. ένας digital marketing manager αμείβεται, κατά μέσο όρο, με περίπου 123.950 $ ετησίως.

KYC analyst
KYC analyst

Και πού καταλήγουμε εν τέλει;

Οι χρηματοοικονομικοί, κι όχι μόνο, οργανισμοί είναι πιθανό να συναναστραφούν με πελάτες, οι οποίοι δε λειτουργούν νόμιμα.

Συν τοις άλλοις, οι ρυθμιστικοί κανόνες έχουν γίνει αυστηρότεροι, προκειμένου να καταπολεμηθεί η διαφθορά.

Κατά συνέπεια, ο κίνδυνος που χρειάζεται να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες αυτές είναι μεγαλύτερος.

Εντούτοις, η πρόσληψη ενός KYC analyst δύναται να συμβάλλει στην τήρηση της νομοθεσίας εκ μέρους του εκάστοτε οργανισμού, κάτι που χρήζει ιδιάζουσας μέριμνας.

Πηγή: Indeed

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας