Μάρκετινγκ: Έχει κύκλο ζωής;

Μάρκετινγκ: Έχει κύκλο ζωής;

Έχει κύκλο ζωής το μάρκετινγκ;

Το μάρκετινγκ δεν είναι ένα σημείο στον χρόνο. Eίναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων. Είναι μια σειρά από ντόμινο που πρέπει να ρίξετε. Το μάρκετινγκ έχει τον δικό του κύκλο ζωής.

Οι εκστρατείες μάρκετινγκ στοχεύουν διάφορους ακροατές ταυτόχρονα. Παράλληλα, νέες εκστρατείες προετοιμάζονται ενώ οι υπάρχουσες τελειώνουν.

Το μάρκετινγκ εμπλέκει πολλούς συμμετέχοντες σε διαφορετικά επίπεδα:

  • Ομάδα περιεχομένου (content team)
  • Εξωτερικές εταιρείες και συνεργάτες
  • Σχεδιαστές και προγραμματιστές
  • Ενδιαφερόμενα μέρη (πχ. επενδυτές)

Πέραν από τις ομάδες, είναι απαραίτητο να υπάρχει και πλάνο. Ποιες διαδικασίες είναι πιο σημαντικές; Πως χρηματοδοτούνται; Πώς αναλύονται τα αποτελέσματά τους;

Σε αυτό το άρθρο, θα αναλύσουμε τον πλήρη κύκλο ζωής του μάρκετινγκ, από την αρχή ως το τέλος.

1. Η ιδέα (intake)

Οι ιδέες γεννιούνται παντού. Ίσως από εσάς, το προσωπικό σας, διαφημιστικές εταιρείες ή μέχρι και από κάποιον που δεν έχει καμία σχέση με το μάρκετινγκ. Για αυτό πρέπει μια επιχείρηση να δέχεται περισσότερες ιδέες από περισσότερες πηγές.

Οι καλές ιδέες συνδυάζονται. Κάποιος μπορεί να έχει το ένα μισό μιας ιδέας, και κάποιος άλλος να έχει το άλλο.

Ο στόχος της αποτελεσματικής συνεργασίας είναι να ενώσετε αυτά τα δύο κομμάτια. Ένα πλήθος ιδεών φέρνει συνήθως εξαιρετικά αποτελέσματα.

Η δημιουργικότητα πηγάζει από τα διαθέσιμα “κομμάτια παζλ” που έχετε. Έτσι, μπορείτε να βρείτε ποια ταιριάζουν στη στρατηγική σας.

Υπάρχουν 2 ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσετε σχετικά με αυτό το στάδιο:

  1. Πώς διαχειρίζεστε αυτή τη ροή ιδεών;
  2. Πώς βεβαιώνεστε ότι οι καλές ιδέες δεν χάνονται, αλλά αξιοποιούνται και μετατρέπονται σε content;

2. Σχεδιασμός (Planning)

Οι εκστρατείες επηρεάζουν τόσο την προσοχή του κοινού, όσο και το φορτίο εργασίας των υπαλλήλων σας. Για αυτό είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι οι εκστρατείες σας είναι σωστά διαμορφωμένες χρονικά.

Ποιες εκστρατείες θα ξεκινήσετε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου; Με ποια σειρά; Πώς συμπληρώνει η μία την άλλη;

Στη συνέχεια, διαχωρίστε κάθε εκστρατεία.

Ποιες εργασίες απαιτούνται για να ολοκληρωθούν και να ξεκινήσουν; Ποιος τις αναλαμβάνει; Σε ποιο στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκονται; Ποιοι πόροι απαιτούνται για να τις ολοκληρώσετε;

Οι καλές εκστρατείες μάρκετινγκ είναι πάντα μέρος ενός (πολύ καλά) συντονισμένου συνόλου εργασιών, που σχεδιάζονται και εκτελούνται προσεκτικά.

3. Δημιουργία (Creation stage)

Η σκληρή δουλειά δεν είναι δημιουργεί από μόνη της καλό περιεχόμενο. Οι δημιουργοί περιεχομένου χρειάζονται πλαίσια που τους διευκολύνουν σε αυτή την διαδικασία.

Χρειάζονται εργαλεία για να δομούν και να εγκρίνουν το έργο τους. Το καλό περιεχόμενο προέρχεται μερικώς από εργαλεία που σχεδιάστηκαν για να βοηθούν τους δημιουργούς.

Η ομάδα περιεχομένου σας χρειάζεται έναν ενδοτικό χώρο, το ψηφιακό ισοδύναμο ενός εργαστηρίου καλλιτέχνη.

Επιπρόσθετα, πρέπει να υπάρχει μια πλατφόρμα που διαχειρίζεται ότι σχετίζεται με το μάρκετινγκ. Ένα μέρος που όλα τα μέλη της ομάδας ξέρουν ότι εκεί θα βρουν τα χρονοδιαγράμματα, τα τελευταία προσχέδια, και κάθε project προς δημοσίευση.

Η δημιουργία περιεχομένου προέρχεται από ομάδες που εργάζονται εντός δομημένων πλαισίων.

4. Αποθήκευση (Store)

Ίσως το πιο υποτιμημένο στάδιο στον κύκλο ζωής του μάρκετινγκ. Προσπαθείστε να δείτε το περιεχόμενό σας πέρα από την άμεση χρησιμότητά του. Ό,τι κάνουν οι ομάδες περιεχομένου σας γίνεται μέρος μιας συνεχώς εξελισσόμενης σειράς εργασιών.

Το περιεχόμενο δεν εξαφανίζεται. Αντιθέτως, μεγαλώνει και εκτιμά μια σειρά εργασιών που αντιπροσωπεύει την επιχείρησή σας με την πάροδο του χρόνου.

Οι ομάδες με δημιουργικότητα αναμιγνύουν και μετατρέπουν παλιές ιδέες σε νέες. Μπορούν να εξελίξουν ότι έχουν διαθέσιμο σε νέες εκστρατείες.

Δεν επαναφέρουν τον τροχό κάθε φορά, γιατί στηρίζονται σε ένα “απόθεμα” παλαιότερων έργων και στοιχείων.

Η διαχείριση ψηφιακών στοιχείων και περιεχομένου πρέπει να αποθηκεύει το περιεχόμενο σε μια δομημένη, ατομική μορφή, επιτρέποντάς σας να αποθηκεύετε, να οργανώνετε και να επαναχρησιμοποιείτε κάθε στοιχείο μάρκετινγκ.

5. Παγκοσμιοποίηση (Globalize)

Για να είναι η επιχείρησή σας ανταγωνιστική παγκοσμίως, πρέπει να είναι και το περιεχόμενό σας.

Η παγκοσμιοποίηση του περιεχομένου είναι μια ολοκληρωμένη πρακτική που επηρεάζει κάθε μέρος του κύκλου ζωής του.

Πέραν της μετάφρασης, πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η πολιτιστική ταυτότητα κάθε χώρας. Επομένως, ενδέχεται να πρέπει να αλλάξετε ορισμένες εικόνες και σύμβολα. Αντίστοιχα και για αριθμούς, νομίσματα και ζώνες ώρας.

Επιπλέον, μπορεί να χρειαστεί να γίνουν αλλαγές στον σχεδιασμό για να εξυπηρετήσει πράγματα όπως η διαφορετική μήκους λέξεων και το ροή του κειμένου.

Πέρα από το απλό εύρωστο περιεχόμενο, επηρεάζονται και οι διαδικασίες της ομάδας σας:

  • Πότε γίνεται η μετάφραση;
  • Ποιος έχει εξουσιοδοτηθεί την παραγγελία;
  • Ποιος μπορεί να το πραγματοποιήσει;
  • Πώς εξωτερικές εταιρείες που αναλαμβάνουν την μετάφραση επηρεάζουν τη ροή του περιεχομένου της επιχείρησής σας;

Πως το μάρκετινγκ επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων σήμερα; / Business Talks / Business Review Greece

6. Διάταξη (Layout)

Οι σχεδιαστές μάρκετινγκ θέλουν να δουν ακριβώς πώς θα φαίνεται το περιεχόμενό τους πριν το δημοσιεύσουν. Όλοι πρέπει να βλέπουν πώς θα φαίνεται μια ιστοσελίδα πριν προχωρήσει σε λειτουργία.

Αλλά τι γίνεται με την κινητή εφαρμογή σας; Τι γίνεται με τις διαφημίσεις; Θα υπάρξει ενημέρωση στα social media; Και τι συμβαίνει όταν τροποποιείται το περιεχόμενο βάσει συμπεριφοράς και δημογραφικών;

Είναι απαραίτητο να έχετε πλήρη έλεγχο επί της οπτικής παρουσίασης και πρέπει να δείτε το περιεχόμενό σας μέσα από τα μάτια των πελατών σας.

7. Παράδοση (Delivery)

Το περιεχόμενο δεν μπορεί να φέρει κανένα όφελος εάν δεν φτάσει στους πελάτες σας. Πρέπει να τους το προωθήσετε προς αυτούς, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχετε την ευελιξία να προωθήσετε το περιεχόμενο σε πολλαπλά μέσα και μορφές.

Προσαρμόστε το περιεχόμενό σας ανάλογα με το μέσο το οποίο αξιοποιείται για να διαδώσει αποτελεσματικότερα το μήνυμά σας.

Πέραν της ιστοσελίδας, αξιοποιείστε τα social media και φτιάξτε την δική σας εφαρμογή. Ιδανικά, μπορείτε να αξιοποιήσετε τα email, αλλά και τα τηλεοπτικά κανάλια.

Το κλειδί είναι η ευελιξία. Ο κόσμος του μάρκετινγκ έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Θα αλλάξει αναμφίβολα περισσότερο στο μέλλον.

Καμία πλατφόρμα δεν μπορεί να προβλέψει τι θα έρθει. Οπότε χρειάζεστε απλώς την ευελιξία να είστε έτοιμοι να προσαρμοστείτε σε ό,τι συμβεί.

8. Εξατομίκευση (Personalize)

Ένα από τα σημαντικότερα στάδια στον κύκλο ζωής του μάρκετινγκ. Μια προσωπική εμπειρία είναι όταν κάποιος διαβάζει μια ιστοσελίδα, ακούει ένα podcast ή παρακολουθεί ένα βίντεο.

Η τεχνολογία έχει εξελιχθεί σε σημείο όπου όλες αυτές οι εμπειρίες μπορούν να διαχειρίζονται. Αντί να λαμβάνει κάθε πελάτης την ίδια εμπειρία, μπορεί να εξατομικεύεται για εκείνον τη συγκεκριμένη στιγμή.

Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας απλά δεδομένα δημογραφικού ή τεχνογραφικού χαρακτήρα. Είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθείτε τη συμπεριφορά και να συγκεντρώνετε πληροφορίες για τους πελάτες σας. Έτσι, θα συγκεκριμένο περιεχόμενο βασισμένο σε αυτά που έχετε παρατηρήσει.

9. Πειραματισμός (Experimentation)

Όσα κι αν γνωρίζετε, οι πελάτες πάντα θα μπορούν να σας εκπλήξουν. Επομένως, ο τρόπος για να πείσετε τον πελάτη να προβεί σε μια ενέργεια μπορεί να είναι ένας που δεν έχετε σκεφτεί ακόμα.

Μπορεί να έχετε μια ιδέα, αλλά δεν είστε σίγουροι αν θέλετε να την κάνετε πράξη. Μπορεί να αγαπάτε δύο εντελώς διαφορετικές ιδέες.

Μην διστάσετε να τις εφαρμόσετε και αφήστε τους πελάτες σας να σας πουν ποια ήταν η καλύτερη. Ο πειραματισμός σάς επιτρέπει να δοκιμάσετε νέα πράγματα χωρίς περιορισμούς.

Στην σημερινή εποχή, οι ιδέες μπορούν να πάνε από το μυαλό στην οθόνη γρήγορα και εύκολα. Δοκιμάστε και δείτε αν σας παρέχει καλύτερα αποτελέσματα. Αν ναι, κρατήστε την. Αν όχι, δοκιμάστε κάτι άλλο.

10. Ανάλυση (Analyzing)

Το τελευταίο στάδιο στον κύκλο ζωής του μάρκετινγκ. Το κλειδί για μια ομάδα περιεχομένου που μαθαίνει και εξελίσσεται είναι μια ειλικρινή ματιά σε αυτό που συμβαίνει στο περιεχόμενο μετά τη δημοσίευσή του. Οι αναλύσεις πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη.

Ποιο περιεχόμενο αποδίδει καλά αλλά έχει χαμηλή κίνηση; Ποιο περιεχόμενο καταναλώνεται συχνά αλλά ποτέ δεν κινητοποιεί τους πελάτες να αγοράσουν;

Η συμπεριφορά του πελάτη πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά. Στη συνέχεια, να χρησιμοποιείται για την κατηγοριοποίηση των πελατών σε ομάδες, βασισμένες τόσο στις παρατηρήσεις της ομάδας περιεχομένου, όσο και στις ενδείξεις που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη.

Πηγή: Optimizely

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Phaedon Wallace

Τελειόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΔΑ με κατεύθυνση Marketing και αρθρογράφος στο Business Review Greece. Αρθρογραφεί με τετραετή εμπειρία κυρίως για θέματα productivity, marketing και ψυχολογίας. Επιπλέον, διαθέτει εμπειρία σε social media management και SEO. Κατέχει πτυχία Αγγλικών, Γερμανικών και Ιταλικών. Είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει η αναζήτηση, αναγνωρίζει την σημασία της ψυχικής υγείας, του αρέσει η ομαδική δουλειά, είναι υποστηρικτικός και δεν παύει να εξελίσσεται τόσο στην επαγγελματική του σταδιοδρομία, όσο και στην καθημερινή του ζωή.