Τι είναι το κόστος αλλαγής;

Τι είναι το κόστος αλλαγής;

Cost of change curve

Το είναι το κόστος αλλαγής; Για τη σύγχρονη επιχείρηση, η αλλαγή δεν είναι μόνο καλή και επιθυμητή αλλά είναι επίσης απαραίτητη για την επιτυχία της. Ωστόσο, η διαχείριση της αλλαγής έχει και αυτή ένα κόστος.
Ποιο είναι το κόστος της αλλαγής;
Είναι σημαντική η κατανόηση του σωρευτικού κόστους της διαχείρισης αλλαγής. Αυτό το κόστος υπάρχει επειδή πρέπει να διατεθεί χρόνος, χρήμα και ανθρώπινοι πόροι για το σχεδιασμό, την εφαρμογή καθώς και τη διατήρηση της αλλαγής.  Πολλά έξοδα μπορεί να κρύβονται ή να ανακύπτουν απροσδόκητα.
Μπορούμε να χωρίσουμε το κόστος σε 3 κατηγορίες (Κατηγορίες κόστους):

  • Το κόστος της αρχικής εργασίας (αυτά που χάνουμε)
  • Το κόστος της επαναλειτουργίας (προκύπτει από τη διόρθωση που πρέπει να κάνουμε)
  • Το κόστος ευκαιρίας (αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε αντί αυτών των δύο)

Τα πιο συνηθισμένα κόστη που συνδέονται με τη διαχείριση της αλλαγής:

  • Πόροι : ο χρόνος, η προσπάθεια, οι νέες τεχνολογίες, οι υποδομές και ιδιαίτερα οι ανθρώπινοι πόροι που ασχολούνται με τις οργανωτικές αλλαγές είναι πιθανό να αυξήσουν το κόστος της αλλαγής.
  • Επικοινωνία : εξηγώντας ανοιχτά και συχνά τον λόγο της αλλαγής και τις ίδιες τις αλλαγές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επίσημη στρατηγική για τις δημόσιες σχέσεις μπορεί να σας βοηθήσει να ενημερώσετε τους υπαλλήλους, τους πελάτες και τους προμηθευτές σας.
  • Εκπαίδευση : ίσως χρειαστεί να επανεκπαίδευση των υπαλλήλων ή υποστήριξη προγραμμάτων ανάπτυξης και πολιτιστικής αλλαγής για την αναγκαία προσαρμογή στις οργανωτικές αλλαγές και τις νέες επιχειρηματικές πρακτικές.
  • Branding : ίσως χρειαστεί η οργανωτική αλλαγή να φέρει αλλαγές και στην επωνυμία, για παράδειγμα σε κάρτες, αναλώσιμα, πινακίδες, στα φορτηγά μεταφοράς κ.λπ. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς, αλλαγής έδρας, προσθήκη νέων σειρών προϊόντων κ.λπ.
  • Αναδιάρθρωση : Για παράδειγμα αποζημιώσεις λόγω απολύσεων στο προσωπικό ή δαπάνες μετεγκατάστασης σε νέες επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

Αλλά τα κόστη δεν είναι πάντα μόνο αυτά. Μπορεί επίσης να υπάρξουν πρόσθετα έξοδα, όπως για συμβουλευτικές υπηρεσίες, αναγνώριση και άλλα γενικά έξοδα. Ορισμένα από τα κόστη είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν ενώ άλλα μπορούν να μετρηθούν ευκολότερα.
Υπάρχει επίσης το μακροπρόθεσμο, πολιτιστικό και κοινωνικό κόστος. Για παράδειγμα, με κάθε λάθος που πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία της αλλαγής χάνεται η εμπιστοσύνη στα μέλη της ομάδας ανάπτυξης. Όταν χάνεται η εμπιστοσύνη δημιουργείται η ανάγκη εγγυήσεων. Αυτές με τη σειρά τους φέρνουν γραφειοκρατικές διαδικασίες που επιβαρύνουν την αναπτυξιακή διαδικασία, προκαλώντας καθυστερήσεις, δυσκολίες στην εργασία και μεγαλύτερα κόστη. Ωστόσο, αυτά τα κόστη είναι δύσκολο να μετρηθούν.
Καμπύλη αλλαγής κόστους: Ο χρόνος ως παράγοντας αύξησης του κόστους
Η καμπύλη δείχνει ότι όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα δεν διορθώνεται ένα ελάττωμα, τόσο πιο ακριβή γίνεται η διόρθωση/αλλαγή του. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους το κόστος αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου, αλλά δύο από τους βασικούς παράγοντες είναι:
Ο πρώτος είναι ότι με την πάροδο του χρόνου, απαιτείται περισσότερη δουλειά για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ο δεύτερος έχει να κάνει με τον κύκλο ανάπτυξης. Όταν κάτι περάσει στο στάδιο της ανάπτυξης τόσο περισσότερα γίνονται τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα επηρεαστούν. Η αλλαγή ενός προβλήματος όταν πρόκειται απλώς για μια προδιαγραφή μπορεί να διαρκέσει μόνο ένα λεπτό. Όταν όμως έχει κωδικοποιηθεί, δοκιμαστεί και αναπτυχθεί σε χιλιάδες ανθρώπους, το κόστος μιας διόρθωσης/αλλαγής μπορεί να είναι πολύ δαπανηρό.
Αποφυγή περιττού κόστους
Η ακριβής μέτρηση του κόστους επιτρέπει την εύρεση λύσεων για τη μείωση ή την αποφυγή κάποιων δαπανών. Μια ανάλυση κόστους-οφέλους μπορεί να προσφέρει μια μεθοδική δομή για την εκτίμηση του πραγματικού κόστους της αλλαγής σε σχέση με τα οφέλη των επιθυμητών αποτελεσμάτων της.
 
Πηγές: https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/cost-change-management
http://www.gilzilberfeld.com/2016/06/agile-economics-the-cost-of-change
https://www.projectmanagement.com/articles/308195/An-Introduction-to-the-Cost-of-Change-and-Technical-Debt

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Χάρης Αθανασίου

Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΔΑ με κατεύθυνση Management, συνιδρυτής του Business Review Greece και της Blue Rocket Content Agency και συμπαρουσιαστής του BusinessTalks Podcast. Αρθρογραφεί κυρίως για θέματα επιχειρηματικότητας και διαθέτει πάνω από 4 έτη εμπειρία στην αρθρογραφία. Επίσης, έχει πάνω από 3 χρόνια εμπειρία στο SEO, τα Social Media και το Performance Marketing. Του αρέσει η ομαδική δουλειά, η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και να βοηθάει τους ανθρώπους να εξελιχθούν, να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους και να ακολουθούν τα όνειρά τους.