Τι είναι η μήτρα στρατηγικών TOWS;

Τι είναι η μήτρα στρατηγικών TOWS;

TOWS ANALYSIS

Η μήτρα στρατηγικών TOWS ή ανάλυση TOWS (TOWS Analysis) είναι ένα στρατηγικό εργαλείο του Management. Προέρχεται από την ανάλυση SWOT και ουσιαστικά αποτελεί μια παραλλαγή της. Όπως και στη SWOT έτσι και εδώ χρειάζεται πρώτα ο εντοπισμός των Δυνατών Σημείων (Strengths) και των Αδυναμιών (Weaknesses) από το εσωτερικό περιβάλλον καθώς και των Ευκαιριών (Opportunities) και Απειλών (Threats) από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης ή του οργανισμού.
Σε αντίθεση όμως με τη SWOT η ανάλυση TOWS δείχνει τις σχέσεις μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών παραγόντων. Οι σχέσεις αυτές βοηθούν στη δημιουργία στρατηγικών. Δηλαδή μια ανάλυση TOWS μας δείχνει πως οι εξωτερικές ευκαιρίες και οι απειλές που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός αντιστοιχίζονται με τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες ώστε να αναπτυχθούν 4 εναλλακτικοί τύποι στρατηγικών σχεδίων.
Ανάπτυξη Στρατηγικών σχεδίων:

  1. SO   Αξιοποίηση Δυνάμεων (S) για την αξιοποίηση ευκαιριών (O)
  2. WO Εντοπισμός Αδυναμιών (W) για την αξιοποίηση των ευκαιριών (O)
  3. ST   Αξιοποίηση Δυνάμεων (S) για αντιμετώπιση των απειλών (T)
  4. WT Εντοπισμός των Αδυναμιών (W) για την αντιμετώπιση των απειλών (T)

Οι στρατηγικές SO (1) αποτελούν τις φιλόδοξες στρατηγικές (maxi-maxi) ενώ οι στρατηγικές WT (4) αποτελούν τις αμυντικές στρατηγικές (mini-mini). Οι τελευταίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την επιβίωση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού όμως δεν οδηγούν σε επιτυχία και ανάπτυξη.
Παράδειγμα πίνακα TOWS Matrix:

Παραδείγματα στρατηγικών που προέρχονται από την Ανάλυση TOWS:
Μια ανάλυση TOWS βοηθάει έναν οργανισμό να συνδέσει τα εσωτερικά του πλεονεκτήματα και τις εξωτερικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη στρατηγικών με τις μεγαλύτερες δυνατότητες επιτυχίας και ανάπτυξης. Ένα παράδειγμα στρατηγικής SO είναι πλεονεκτήματα όπως η υψηλή αναγνώριση του brand και η εμπιστοσύνη των πελατών να συνδυαστούν με την ευκαιρία να ξεκινήσει ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία.
Στο άλλο άκρο, υπογραμμίζει την ευπάθεια του οργανισμού σε απειλές με βάση τις αδυναμίες του και διευκολύνει την ανάπτυξη αμυντικών στρατηγικών που ελαχιστοποιούν ή αποφεύγουν τις απειλές. Ένα παράδειγμα στρατηγικής WT είναι η ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών ή πιο δραστικά η πλήρης απόσυρση από μια συγκεκριμένη αγορά στην οποία υπάρχουν προβλήματα.
Ένα παράδειγμα στρατηγικής WO είναι ο εντοπισμός της ευκαιρίας για ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες ορισμένων πτυχών των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ξεπερνώντας την αδυναμία της έλλειψης συγκεκριμένων δεξιοτήτων εντός του οργανισμού.
Κλείνοντας, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι μια ανάλυση TOWS δεν θα υποδείξει ποια συγκεκριμένη στρατηγική θα πρέπει να υιοθετηθεί, αλλά εστιάζει την προσοχή στους τομείς που απαιτείται δράση δίνοντας κάποιες ενδείξεις για τη φύση αυτής της δράσης.

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Χάρης Αθανασίου

Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΔΑ με κατεύθυνση Management, συνιδρυτής του Business Review Greece και της Blue Rocket Content Agency και συμπαρουσιαστής του BusinessTalks Podcast. Αρθρογραφεί κυρίως για θέματα επιχειρηματικότητας και διαθέτει πάνω από 4 έτη εμπειρία στην αρθρογραφία. Επίσης, έχει πάνω από 3 χρόνια εμπειρία στο SEO, τα Social Media και το Performance Marketing. Του αρέσει η ομαδική δουλειά, η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και να βοηθάει τους ανθρώπους να εξελιχθούν, να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους και να ακολουθούν τα όνειρά τους.