Τι είναι η Αποτίμηση Επιχειρήσεων;

Τι είναι η Αποτίμηση Επιχειρήσεων;

Τι είναι η αποτίμηση επιχειρήσεων

Αποτίμηση επιχειρήσεων είναι η πράξη ή η διαδικασία του προσδιορισμού της αξίας μιας επιχείρησης ή ενός τμήματός της!

Η αποτίμηση της επιχείρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας μιας επιχείρησης για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένης της αξίας πώλησης, της σύστασης ιδιοκτησίας εταίρου, της φορολογίας, ακόμη και των διαδικασιών διάσπασης. Οι ιδιοκτήτες συχνά απευθύνονται σε επαγγελματίες αξιολογητές επιχειρήσεων για μια αντικειμενική εκτίμηση της αξίας της επιχείρησης.

Η αποτίμηση επιχειρήσεων καθορίζει την οικονομική αξία μιας επιχείρησης ή μιας επιχειρηματικής μονάδας.

Η εκτίμηση της εύλογης αξίας μιας επιχείρησης είναι τέχνη και επιστήμη. Υπάρχουν πολλά επίσημα μοντέλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά η επιλογή του σωστού και στη συνέχεια των κατάλληλων εισροών μπορεί να είναι κάπως υποκειμενική. – Investopedia

Για ποιον λόγο γίνεται η αποτίμηση;

Η αποτίμηση επιχειρήσεων συνήθως διεξάγεται όταν μια εταιρεία επιδιώκει να πουλήσει το σύνολο ή μέρος των εργασιών της ή θέλει να συγχωνευθεί ή να εξαγοράσει μια άλλη εταιρεία. Η αποτίμηση μιας επιχείρησης είναι η διαδικασία προσδιορισμού της τρέχουσας αξίας μιας επιχείρησης, χρησιμοποιώντας αντικειμενικά μέτρα και αξιολόγηση όλων των πτυχών της επιχείρησης, όπως είναι τα περιουσιακά της στοιχεία, το μέγεθός της, οι υπάλληλοί της, το κεφάλαιό της και αρκετά ακόμη.

Valuation

Μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση των επιχειρήσεων:

  • Κεφαλαιοποίηση Αγοράς
  • Πολλαπλασιαστής Κερδών
  • Μέθοδος προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF)
  • Λογιστική αξία
  • Αξία εκκαθάρισης

Πηγή: Investopedia

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Γιάννης Κύρτσης

Φοιτητής Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σύμβουλος ακινήτων στην Liberty Real Estate, αρθρογράφος, Content Creator και δημιουργός της σελίδας Johnny&Books. Αρθρογραφεί στο Business Review Greece για Βιβλία, Αυτοβελτίωση και ορολογίες επιχειρηματικότητας και οικονομίας. Ένας νέος με μεγάλο πάθος για τα βιβλία, καθώς αυτά του άλλαξαν την ζωή, με όνειρο να μεταδώσει αυτή την τρέλα στους ανθρώπους γύρω του κάνοντάς τους καλύτερους!