3 βασικά είδη επιχειρηματικής στρατηγικής

3 βασικά είδη επιχειρηματικής στρατηγικής

Η εφαρμογή μιας αποδοτικής επιχειρηματικής στρατηγικής είναι απαραίτητη στην επίτευξη των στόχων μιας εταιρείας

Η ενσωμάτωση μιας σύγχρονης επιχειρηματικής στρατηγικής στην εταιρεία σας μπορεί να οδηγήσει σε ολική ανάπτυξη.

Ενσωματώνοντας συγκεκριμένες τακτικές στο επιχειρηματικό σας μοντέλο, μπορείτε να βελτιώσετε την παραγωγικότητα κάθε τομέα της εταιρείας σας.

Επιπλέον, μπορείτε ενδεχομένως να επεκταθείτε και σε άλλες αγορές.

Σε αυτό το άρθρο, εξετάζουμε τον ορισμό της επιχειρηματικής στρατηγικής, και πιο συγκεκριμένα τους τρεις τύπους της.

Επιπρόσθετα, δίνουμε παραδείγματα τέτοιων στρατηγικών.

Τι είναι η επιχειρηματική στρατηγική;

Η επιχειρηματική στρατηγική είναι ένας καινοτόμος τρόπος για μια εταιρεία να:

  • επιδείξει τα μοναδικά της περιουσιακά στοιχεία
  • αυξήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα και
  • βοηθήσει τα επιμέρους στοιχεία της να λειτουργήσουν ως μια ολόκληρη μονάδα

Έτσι, η εταιρεία εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο τα τμήματα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και το πως οι εργαζόμενοι βλέπουν τον ρόλο τους στην εταιρεία. Παράλληλα θέτει κατευθυντήριες γραμμές για την επίτευξη ενός πρωταρχικού στόχου.

Τύποι επιχειρηματικής στρατηγικής

Υπάρχουν τρεις τύποι επιχειρηματικής στρατηγικής που μπορείτε να εφαρμόσετε. Κάθε ένας φροντίζει για την αύξηση του κέρδους και την εταιρική ενότητα.

1. Στρατηγική εταιρικού επιπέδου

Αυτή η στρατηγική εφαρμόζεται στο υψηλότερο επίπεδο μιας εταιρείας.

Τα στελέχη της εξετάζουν τρόπους βελτίωσης και επέκτασης της εταιρείας.

Μπορεί να εντοπίσουν πρόσθετες αγορές στις οποίες μπορούν να εισέλθουν ομαλά και να προκύψουν θετικά αποτελέσματα.

2. Στρατηγική διοικητικού επιπέδου

Αυτή η στρατηγική εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθούν οι εταιρικές φιλοδοξίες εντός των επιμέρους πλαισίων.

Βασίζεται πάνω στην ανάλυση και κατανόηση των στόχων που υφίστανται, και μετέπειτα στην εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων για την αποτελεσματική υλοποίησή τους στο ρυθμιζόμενο χρονικό διάστημα.

3. Στρατηγική λειτουργικού επιπέδου

Αυτή η στρατηγική αναφέρεται στα μεμονωμένα καθήκοντα των τμημάτων και των εργαζομένων στην προσπάθεια επίτευξης των εταιρικών στόχων.

Άλλωστε, είναι απαραίτητο οι εργαζόμενοι ενός οργανισμού (γενικότερα) να έχουν προσαρμοστεί επιτυχώς στις εργασιακές και λειτουργικές συνθήκες που καθορίζουν οι στόχοι που έχουν ορίσει τα διοικητικά στελέχη.

Παραδείγματα επιχειρηματικών στρατηγικών

Ακολουθούν 4 πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής επιχειρηματικής στρατηγικής που θα μπορούσατε να εφαρμόσετε:

1. Στρατηγική ηγεσίας κόστους

Η στρατηγική ηγεσίας κόστους αναγκάζει μια επιχείρηση να εξετάσει το κόστος που σχετίζεται με τη διαδικασία παραγωγής, την αποστολή και την παράδοση ενός προϊόντος σε έναν πελάτη.

Αυτό είναι αναγκαίο διότι θα επηρεάσει το σημείο τιμής στο οποίο μπορούν να πουλήσουν το προϊόν τους για να συνεχίσουν να αποδίδουν κέρδος.

Ο στόχος αυτής της στρατηγικής είναι να βρεθεί ο πιο οικονομικός τρόπος για την εμπορία και την πώληση ενός προϊόντος στους πελάτες, υποτιμώντας τους ανταγωνιστές με υψηλότερες τιμές.

2. Στρατηγική χαμηλού κόστους

Η στρατηγική χαμηλού κόστους εστιάζει στις πωλήσεις σε μια συγκεκριμένη αγορά ή επιχείρηση και όχι στο ευρύ κοινό.

Αυτή η στρατηγική χρησιμοποιείται σχεδόν με τον ίδιο τρόπο όπως η ηγεσία κόστους, αλλά υπονομεύει τους ανταγωνιστές, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να τους βλέπουν ως μια πιο ελκυστική και οικονομικά αποδοτική επιλογή για αγορά.

3. Στρατηγική διαφοροποίησης

Η στρατηγική διαφοροποίησης χρησιμοποιεί την ποιότητα του προϊόντος (και όχι την τιμή) για να βελτιώσει τις προοπτικές μιας εταιρείας όταν σταθμίζεται έναντι των ανταγωνιστών.

Για τις εταιρείες που θέλουν οι καταναλωτές να αγοράζουν τα προϊόντα τους λόγω ποιότητας και όχι λόγω τιμής, θα πρέπει να εφαρμόζουν πρότυπα για τη βελτίωση της αξίας και της λειτουργικότητας των προϊόντων τους.

4. Προσαρμοσμένη στρατηγική

Η προσαρμοσμένη στρατηγική χρησιμοποιεί τα βασικά συστατικά των στρατηγικών χαμηλού κόστους και διαφοροποίησης για τη δημιουργία ενός προϊόντος μέτριας ποιότητας.

Μια εταιρεία θα χρησιμοποιούσε αυτή τη στρατηγική για να προσελκύσει πελάτες που θέλουν το καλύτερο δυνατό επίπεδο ποιότητας σε χαμηλότερη τιμή από τα προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Πηγή: Indeed

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Phaedon Wallace

Τελειόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΔΑ με κατεύθυνση Marketing και αρθρογράφος στο Business Review Greece. Αρθρογραφεί με τετραετή εμπειρία κυρίως για θέματα productivity, marketing και ψυχολογίας. Επιπλέον, διαθέτει εμπειρία σε social media management και SEO. Κατέχει πτυχία Αγγλικών, Γερμανικών και Ιταλικών. Είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει η αναζήτηση, αναγνωρίζει την σημασία της ψυχικής υγείας, του αρέσει η ομαδική δουλειά, είναι υποστηρικτικός και δεν παύει να εξελίσσεται τόσο στην επαγγελματική του σταδιοδρομία, όσο και στην καθημερινή του ζωή.