Τι είναι το επιχειρηματικό κεφάλαιο(venture capital);

Τι είναι το επιχειρηματικό κεφάλαιο(venture capital);

Το επιχειρηματικό κεφάλαιο αποτελεί την ώθηση που χρειάζονται οι οργανισμοί για να λειτουργήσουν.

Οι επιχειρηματίες και οι πιθανοί ιδιοκτήτες επιχειρήσεων χρειάζονται κάτι περισσότερο από μια καλή ιδέα για να ξεκινήσουν μια πετυχημένη εταιρεία. Χρειάζονται μια χρηματοδότηση για να καλύψουν το κόστος δημιουργίας τους. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι χρηματοδότησης επενδύσεων, αλλά ο δημοφιλέστερος είναι το επιχειρηματικό κεφάλαιο.

Εάν προσπαθείτε να ξεκινήσετε τη δική σας εταιρεία ή startup, η εύρεση ενός επενδυτή μπορεί να σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε τα κεφάλαια που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε.

Σε αυτό το άρθρο, συζητάμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το επιχειρηματικό κεφάλαιο. Τι είναι, πως λειτουργεί και από ποια στάδια αποτελείται η αξιοποίησή του;

Η διαδικασία χρηματοδότησης των startups από την οπτική “ματιά” του Δημήτρη Λυκούρη

Δίνοντας έναν ορισμό

Το επιχειρηματικό κεφάλαιο είναι μια μορφή επένδυσης στην οποία οι επενδυτές παρέχουν σε startups και μικρές επιχειρήσεις που πιστεύουν ότι έχουν μακροπρόθεσμη δυνατότητα ανάπτυξης.

Το επιχειρηματικό κεφάλαιο μπορεί να προέλθει από ιδιώτες, επενδυτικές τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Εκτός από τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις, το επιχειρηματικό κεφάλαιο μπορεί επίσης να είναι μια επένδυση διοικητικής ή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης.

Σε αντάλλαγμα για την επένδυσή τους, οι επενδυτές λαμβάνουν συνήθως ένα ποσοστό ιδίων κεφαλαίων στην επιχείρηση.

Αυτό, τους δίνει την δυνατότητα να έχουν λόγο στις επιχειρηματικές αποφάσεις. Ενώ η επένδυση σε startups με ελάχιστο ιστορικό έχει αρκετό ρίσκο, η ανταμοιβή είναι η δυνατότητα για αρκετά υψηλές αποδόσεις.

Πως αξιοποιείται ένα επιχειρηματικό κεφάλαιο;

Οι συμφωνίες επιχειρηματικού κεφαλαίου λειτουργούν μεταβιβάζοντας ένα μέρος της ιδιοκτησίας της εταιρείας στους επενδυτές, με αντάλλαγμα είτε μια οικονομική επένδυση, είτε μια επένδυση τεχνογνωσίας ή και τα δύο.

Μια συμφωνία επιχειρηματικού κεφαλαίου δημιουργεί μια ανεξάρτητη ετερόρρυθμη εταιρική σχέση μεταξύ της επιχείρησης και των επενδυτών της. Σε αυτήν την ετερόρρυθμη εταιρεία, ο επιχειρηματίας είναι ο ομόρρυθμος εταίρος και ο επενδυτής ο ετερόρρυθμος.

Ο ομόρρυθμος εταίρος έχει απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, ενώ ο ετερόρρυθμος εταίρος ευθύνεται μόνο μέχρι του ποσού της επένδυσής του.

Πως να επενδύσετε σε περίοδο κρίσης σύμφωνα με τον Χρήστο Αλωνιτσιώτη

Ποια είναι η διαδικασία κατάθεσης επιχειρηματικού κεφαλαίου;

Η διαδικασία κατάθεσης επιχειρηματικού κεφαλαίου μπορεί να χωριστεί σε πέντε στάδια:

  1. Υποβολή πρότασης
  2. Η επιμέλεια της επένδυσης
  3. Ενέχυρο επενδυτικού κεφαλαίου
  4. Ανάπτυξη και διαχείριση των επιχειρήσεων
  5. Αποχώρηση του επενδυτή

Πάμε να δούμε αναλυτικά κάθε ένα από τα προαναφερθέντα βήματα:

1. Υποβολή πρότασης

Το πρώτο βήμα στη διαδικασία κατάθεσης ενός επιχειρηματικού κεφαλαίου είναι για μια startup ή μικρή επιχείρηση να υποβάλει μια πρόταση σε μια εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων ή έναν επενδυτή.

Αυτή η πρόταση συνήθως έχει τη μορφή επιχειρηματικού σχεδίου (ή pitch deck). Η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου ή ο επενδυτής θα εξετάσει στη συνέχεια το επιχειρηματικό σχέδιο για να καθορίσει εάν ενδιαφέρεται για την επιχείρηση.

2. Η επιμέλεια της υποψήφιας επένδυσης

Μόλις η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων ή ο επενδυτής εξετάσει το επιχειρηματικό σχέδιο και διαπιστώσει ότι ενδιαφέρεται για την επιχείρηση, ξεκινά η διαδικασία της δέουσας επιμέλειας.

Αυτή, περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη διερεύνηση του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας, των προϊόντων και υπηρεσιών της, του ιστορικού λειτουργίας και της διαχείρισής της.

Οι περισσότεροι επενδυτές επιχειρηματικού κεφαλαίου συγκεντρώνουν τις επενδύσεις τους σε έναν συγκεκριμένο κλάδο με τον οποίο είναι εξοικειωμένοι, όπως η υγειονομική περίθαλψη ή η τεχνολογία.

Οι καλύτεροι επενδυτές επιχειρηματικού κεφαλαίου για το 2022/Forbes Features

3. Ενέχυρο επενδυτικού κεφαλαίου

Αφού ο επενδυτής εκτελέσει τη δέουσα επιμέλειά του και αποφασίσει να προχωρήσει με την επένδυση, κάνει μια “δέσμευση επενδυτικού κεφαλαίου”, στην οποία δεσμεύεται να επενδύσει ένα ορισμένο ποσό στην επιχείρηση με αντάλλαγμα ένα ορισμένο ποσοστό ιδίων κεφαλαίων.

Τα κεφάλαια που υπόσχεται ένας επενδυτής επιχειρηματικού κεφαλαίου μπορούν να διανεμηθούν στην εταιρεία ταυτόχρονα ή σε δόσεις.

4. Ανάπτυξη και διαχείριση των επιχειρήσεων

Μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία, τα ίδια κεφάλαια που δίνονται στον επενδυτή του επιτρέπουν να έχει λόγο στις επιχειρηματικές αποφάσεις της εταιρείας. Το ποσό των ιδίων κεφαλαίων ελέγχει το επίπεδο της “εξουσίας” που έχει ο επενδυτής.

Ο επενδυτής συνήθως αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη και λειτουργία της εταιρείας, παρέχοντας συμβουλές και παρακολουθώντας την πρόοδο της εταιρείας.

5. Αποχώρηση του επενδυτή από την εταιρεία

Το τελευταίο βήμα στη διαδικασία κατάθεσης επιχειρηματικού κεφαλαίου είναι η έξοδος του επενδυτή από την εταιρεία. Αυτό γίνεται από τον επενδυτή που ξεκινά μια συγχώνευση, εξαγορά ή αρχική δημόσια προσφορά (IPO). Αυτό συνήθως συμβαίνει αρκετά χρόνια μετά την πραγματοποίηση της αρχικής επένδυσης στην εταιρεία.

Πηγή: Indeed

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Phaedon Wallace

Τελειόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΔΑ με κατεύθυνση Marketing και αρθρογράφος στο Business Review Greece. Αρθρογραφεί με τετραετή εμπειρία κυρίως για θέματα productivity, marketing και ψυχολογίας. Επιπλέον, διαθέτει εμπειρία σε social media management και SEO. Κατέχει πτυχία Αγγλικών, Γερμανικών και Ιταλικών. Είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει η αναζήτηση, αναγνωρίζει την σημασία της ψυχικής υγείας, του αρέσει η ομαδική δουλειά, είναι υποστηρικτικός και δεν παύει να εξελίσσεται τόσο στην επαγγελματική του σταδιοδρομία, όσο και στην καθημερινή του ζωή.